HomeSpołeczeństwoUczniowie „Batorówki” śpiewali w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP

Uczniowie „Batorówki” śpiewali w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP

Zespół wokalny „Akwarele”, działający przy Polskiej Szkole Społecznej im. Króla Stefana Batorego, zaśpiewał wiązankę polskich kolęd tradycyjnych podczas uroczystości wręczenia przez premiera Mateusza Morawieckiego posłowi Janowi Dziedziczakowi nominacji pełnomocnika rządu ds. Polonii i Polaków za granicą.

Uczniom grodzieńskiej „Batorówki” towarzyszyli podczas uroczystości ich rówieśnicy z Litwy i Ukrainy: wychowankowie przedszkola „Vilija” z Wilna oraz pochodzący z Ukrainy uczniowie Polonijnego Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego.

„Będziemy robić wszystko, jako rząd Rzeczpospolitej, żeby łączność Polaków z Polską, gdziekolwiek oni są – na Wschodzie czy na Zachodzie – była jak najbardziej ścisła, jak najbardziej owocna i żeby świadczyła o tym, że Polska jest w naszych sercach, w naszych umysłach i także w naszej przyszłości” – mówił podczas wręczenia powołania na pełnomocnika rządu ds. Polonii i Polaków za granicą.

Premier zwrócił się także bezpośrednio do dzieci obecnych na uroczystości. „Powołujemy pełnomocnika, żeby Polska jeszcze lepiej służyła wam, waszym relacjom z naszym pięknym krajem. Chcemy, żeby gdziekolwiek jesteście, Polska była w waszych sercach, działaniach, czynach, żeby to nie był tylko ślad przeszłości” – dodał szef rządu.

Morawiecki podkreślał, że wszyscy, którzy czują się Polakami są Polakami, a rząd będzie ich wspierać. Dziękował także Polonii za ich działania na całym świecie.

Z kolei Dziedziczak dziękował za zaufanie premierowi i przedstawicielom Polonii – za ich aktywność. „Bądźcie ambasadorami Polski za granicą. Bądźcie obrońcami imienia Polski, bądźcie członkami polskiego lobby w każdym kraju, w którym jesteście” – apelował Dziedziczak do Polonii.

„Polska ma oczywiście oficjalną dyplomację, ambasadorów, konsulów, ale tak naprawdę każdy Polak poza granicami jest reprezentantem Polski” – dodał.

Zapewniał, że będzie traktował Polonię i Polaków za granicą jak „partnerów”, a nie jako „kłopot”.

Minister zapewniał również, że będzie współpracował w swojej działalności z poszczególnymi resortami, Kancelarią Prezydenta oraz Senatem i Sejmem. Morawiecki.

Zgodnie z rozporządzeniem premiera z 16 grudnia bieżącego roku pełnomocnik rządu ds. Polonii i Polaków za granicą będzie sekretarzem lub podsekretarzem w KPRM. Do jego zadań będzie należeć m.in. opracowywanie propozycji działań i inicjatyw Rady Ministrów i premiera na rzecz Polonii i Polaków za granicą, koordynowanie działań KPRM na rzecz Polonii, dokonywanie ocen i analiz oraz formułowanie wniosków dotyczących działań na rzecz Polonii oraz promocja tematyki polonijnej.

Pełnomocnik – zgodnie z rozporządzeniem – może współpracować z organami samorządu terytorialnego, państwowymi osobami prawnymi, osobami prawnymi z udziałem Skarbu Państwa oraz krajowymi i zagranicznymi organizacjami pozarządowymi oraz powoływać zespoły o charakterze opiniodawczym lub do opracowywania badań i ekspertyz.

Wszelkie wydatki – na mocy rozporządzenia – związane z działalnością pełnomocnika pokrywane są z budżetu państwa z części, której dysponentem jest szef KPRM.

Jan Dziedziczak ukończył politologię na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Jak informuje Biuro Rzecznika Prasowego MSZ, w 2005 r. jako stypendysta rządu japońskiego i Uniwersytetu Narodów w Tokio brał udział w szkoleniu z zakresu prowadzenia polityki informacyjnej i mediów m.in. w telewizji publicznej w Japonii, Australii i Nowej Zelandii. W 2008 r. ukończył wyższy kurs obronny na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej w Warszawie.

Od lipca 2006 do listopada 2007 r. Dziedziczak był rzecznikiem prasowym rządu Jarosława Kaczyńskiego. Od 2007 r. był posłem na Sejm VI, VII i VIII kadencji. Pracował w Komisji Kultury i Środków Przekazu, Komisji Łączności z Polakami za Granicą oraz Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia obywatelskiego projektu ustawy o powrocie do Rzeczypospolitej Polskiej osób pochodzenia polskiego deportowanych i zesłanych przez władze Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich.

Był też członkiem kilku stałych delegacji parlamentarnych i grup bilateralnych, w tym delegacji Sejmu i Senatu RP do Zgromadzenia Parlamentarnego NATO, delegacji Sejmu i Senatu do Zgromadzenia Parlamentarnego Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Mołdawii oraz Zespołu Parlamentarnego do spraw Białorusi.

W latach 2015-2018 pełnił funkcję wiceministra spraw zagranicznych ds. Polonii i Polaków za granicą.

Nad Polonią pieczę od 1989 r. sprawuje Senat, jednak w 2012 r. pieniądze z budżetu na współpracę z Polakami za granicą przekazano Ministerstwu Spraw Zagranicznych. W 2016 r. środki wróciły do dyspozycji Senatu, ale były wydawane zgodnie z wynikami rozpisanego przez MSZ konkursu, na który przeznaczono ponad 60 mln zł. Od 2017 r. całą pulą środków na Polonię zarządza Senat.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z uroczystości:

Premier Mateusz Morawiecki wita się z uczniami „Batorówki”

Premier Mateusz Morawiecki wręcza nominację posłowi Janowi Dziedziczakowi

Przemawia premier Mateusz Morawiecki

Przemawia pełnomocnik rządu ds. Polonii i Polaków za granicą Jan Dziedziczak

"</p

Śpiewa zespół wokalny „Akwarele” z grodzieńskiej „Batorówki”

Rozmawiają prezes ZPB Andżelika Borys i prezes Rady Ministrów RP Mateusz Morawiecki

Każdy mógł zrobić sobie selfie z premierem

Premier Mateusz Morawiecki otrzymał egzemplarz „Głosu znad Niemna na uchodźstwie” z publikacją o poprzednim – letnim – pobycie dzieci z Białorusi w KPRM

Jan Dziedziczak i Andżelika Borys

Uczniowie z „Batorówki” odbyli wycieczkę po KPRM i usiedli w fotele ministrów na sali obrad Rady Ministrów RP

Znadniemna.pl

 

Brak komentarzy

Sorry, the comment form is closed at this time.

Skip to content