HomeSpołeczeństwoKolejny ukłon Łukaszenki wobec cudzoziemców

Kolejny ukłon Łukaszenki wobec cudzoziemców

Prezydent Aleksander Łukaszenko podpisał dokument regulujący warunki rejestracji i pobytu cudzoziemców na Białorusi.

Dotychczas turysta odwiedzający Białoruś musiał w ciągu 5 dni roboczych udać się do odpowiedniego urzędu, by otrzymać tymczasowy meldunek – chyba, że zamieszkał w hotelu, który robił to w jego imieniu.

Wczoraj, 16 grudnia, Aleksander Łukaszenko podpisał dekret wydłużający cudzoziemcom okres pobytu bez rejestracji do 10 dni.

Jak informuje agencja BelTA, taka zmiana ma zwiększyć atrakcyjność turystyczną i inwestycyjną kraju, uproszczenia kontaktów biznesowych i prywatnych.

Dokument określa również mechanizm uzyskiwania przez cudzoziemców informacji o umieszczeniu ich na liście osób, których wjazd na Białoruś jest zabroniony lub niepożądany.

Od 2 stycznia br. rejestracji można dokonać za pośrednictwem platformy usług elektronicznych białoruskiego MSW: portal.gov.by.

Osoby, które planują pozostanie na Białorusi dłużej niż 5 dni roboczych, powinny zarejestrować się w ciągu pierwszych 5 dni pobytu. Od 2 stycznia podpis elektroniczny nie jest wymagany.

Aby się zarejestrować, potrzebny jest komputer, telefon komórkowy lub inne urządzenie z dostępem do Internetu. Używając swojego adresu e-mail tworzymy na portalu konto osobiste. Następnie na koncie osobistym w zakładce „dostępne usługi” wybieramy kategorię „obywatelstwo i migracja” wypełniamy wniosek i wysyłamy go.

Informacja o prawidłowo przeprowadzonej rejestracji obcokrajowca pod wskazanym przez niego adresem pobytu w Republice Białoruś wpłynie na naszego maila.

Osoba dokonująca procedury elektronicznej rejestracji jest zwolniona z opłat.

Ostatnio białoruskie władze ogłosiły również, że zamierzają rozszerzyć strefy bezwizowe dla cudzoziemców.

Znadniemna.pl za Kresy24.pl/ba

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content