HomeOświataW „Batorówce” odbyły się szkolne eliminacje do olimpiady historycznej

W „Batorówce” odbyły się szkolne eliminacje do olimpiady historycznej

Pierwszy etap IV edycji dorocznej Olimpiady Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą odbył się w sobotę, 16 listopada, w Polskiej Szkole Społecznej im. Króla Stefana Batorego przy ZPB w Grodnie.

Uczestnicy szkolnych eliminacji do II etapu Olimpiady z „Batorówki”

Olimpiada Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą w roku ubiegłym obejmowała dwa kraje – Ukrainę i Białoruś. W tegorocznej edycji wymiar geograficzny wydarzenia znacznie się powiększył.

Do zmagań z polską historią w ramach Olimpiady Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą przystępują bowiem także młodzi Polacy mieszkający na Litwie, Łotwie, a także w  krajach Europy Zachodniej.

Zadaniem uczniów, którzy przystąpili do I etapu Olimpiady, było napisanie testu, obejmującego wiedzę o historii Polski od chrztu Mieszka  do czasów współczesnych.

Dyrektor Polskiej Szkoły Społecznej im. Króla Stefana Batorego przy ZPB w Grodnie Danuta Karpowicz demonstruje kopertę z pytaniami testu historycznego

W „Batorówce” do sprawdzianu z historii przystąpiło sześcioro uczniów. Według ich opinii pytania na które odpowiadali nie były specjalnie trudne.

Uczennica „Batorówki” wyjmuje z koperty pytania do testu historycznego

Obecnie „olimpijczycy” z „Batorówki” z niecierpliwością oczekują na wyniki testu i na informację o tym, kto z nich zakwalifikował się do udziału w II etapie Olimpiady.

Dla uczniów „Batorówki” udział w Olimpiadzie Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą stał się już dobrą tradycją. W ubiegłorocznej edycji Olimpiady uczennica „Batorówki” Ksenia Żywalewska dotarła do finału, w ramach którego uczestniczyła m.in. w spotkaniu w Belwederze z Pierwszą Damą Rzeczypospolitej Polskiej, Panią Prezydentową Agatą Kornhauser-Dudą. Jako finalistka III edycji Olimpiady Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą Ksenia odbyła także niezapomnianą kilkudniową wycieczkę po Polsce od Warszawy, przez Częstochowę i Kraków aż do Rzeszowa.

Celem Olimpiady Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą jest popularyzacja wiedzy o historii Polski wśród młodzieży zamieszkałej i uczącej się poza granicami Polski, rozwijanie zainteresowań historycznych oraz tworzenie warunków do pogłębiania wiedzy i umiejętności uczniów z zakresu historii Polski Wydarzenie ma także sprzyjać kształtowaniu i umacnianiu świadomości historycznej młodzieży i poprzez to – wspierać polską tożsamość za granicą.

Nagrodą główną dla grupy laureatów Olimpiady Historii Polski są indeksy na polskie uniwersytety państwowe. W tegorocznej edycji do wyboru będą co najmniej indeksy Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Opolskiego oraz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Dodatkowo dla uczestników finałowego etapu przewidziane są nagrody rzeczowe, w tym kilkudniowy pobyt w Polsce.

Olimpiada Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą organizowana jest zgodnie z polskimi aktami prawnymi. W skład Komitetu Głównego Olimpiady wchodzą członkowie Polskiego Towarzystwa Historycznego oraz przedstawiciele Fundacji Wolność i Demokracja, która odpowiada za organizację Olimpiady. Partnerami wydarzenia są Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą. Olimpiadę wspierają także placówki Ministerstwa Spraw Zagranicznych  RP i Instytutu Pamięci Narodowej.

Paweł Kasprzyk, metodyk-konsultant z ramienia ORPEG przy MEN RP w Polskiej Szkole Społecznej im. Króla Stefana Batorego przy ZPB w Grodnie

Najnowsze komentarze

  • W pomieszczeniach Konsulatu RP być nie może żadnych polskich na Białorusi ruchów. To hańba i poniżenie naszej godności. Konsulat tylko Was wykorzystuje, aby postawić gałeczkę i zrobić SŁUŻBOWĄ NOTATKĘ.
    Urzędnicy konsulatu, to są faryzeusze. Czy jeszcze tego do dziś nie rozumiecie?

Skomentuj

Skip to content