HomeOświataZainaugurowano kampanię #KTOTYJESTEŚ

Zainaugurowano kampanię #KTOTYJESTEŚ

W Senacie RP zainaugurowano dzisiaj, 28 sierpnia, drugą edycję kampanii popularyzującej naukę języka polskiego wśród osób polskiego pochodzenia mieszkających poza granicami kraju. W wydarzeniu z ramienia Związku Polaków na Białorusi udział wzięła prezes ZPB Andżelika Borys.

Marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski

Organizatorami kampanii #KTOTYJESTEŚ są Senat Rzeczypospolitej Polskiej i Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”. Jednym z patronów medialnych akcji jest Polskie Radio dla Zagranicy.
Marszałek Senatu Stanisław Karczewski mówi, że język przyczynia się do większego zainteresowania Polską.

Organizatorzy kampanii przygotowali dwa spoty wideo. Zainteresowani nauką języka polskiego na stronie internetowej www.ktotyjestes.pl mogą znaleźć wykaz zagranicznych placówek , gdzie można uczyć się języka polskiego oraz informacje pomocne w nauce tego języka.

Prezes Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie Mikołaj Falkowski

W tym roku organizatorzy kampanii skupiają się na promowaniu nauki języka polskiego wśród osób polskiego pochodzenia mieszkających na Litwie, Łotwie, Ukrainie, Białorusi, w Czechach, Kazachstanie i Rosji. W polskich szkołach na terenie tych państw kształci się około 150 tysięcy uczniów.

W kuluarach wydarzenia rozmawiają: poseł na Sejm RP Małgorzata Maria Gosiewska i prezes ZPB Andżelika Borys

Mikołaj Falkowski prezes Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” zaznacza, że cel kampanii to popularyzacja języka i dzielenie się doświadczeniami.

Pierwsza edycja kampanii #KTOTYJESTEŚ odbyła się w 2018 roku. Wtedy materiały w mediach społecznościowych dotyczące kampanii wyświetlono 3 miliony razy.

Znadniemna.pl za IAR, zdjęcia – facebook.com

Najnowsze komentarze

  • Coś na lepsze się zmienia

Skomentuj

Skip to content