HomeOświataPodziękowanie za wizytę studyjną od nauczycieli z Paryża

Podziękowanie za wizytę studyjną od nauczycieli z Paryża

Polscy nauczyciele ze Szkoły Polskiej im. Adama Mickiewicza w Paryżu złożyli podziękowanie Ministrowi Edukacji Narodowej RP Dariuszowi Piontkowskiemu za wsparcie ich wizyty studyjnej na Białorusi.

Zdjęcie pamiątkowe delegacji z Paryża w Konsulacie Generalnym RP w Grodnie

Przypomnijmy, że po stronie białoruskiej organizatorem wizyty polskich pedagogów z Francji był Związek Polaków na Białorusi.

Niżej zamieszczamy treść listu do ministra Piontkowskiego:

Paryż, 3 lipca 2019

Anna Czaja

Szkolny Punkt Konsultacyjny
im. Adama Mickiewicza w Paryżu
przy Ambasadzie RP w Paryżu
15, rue Lamande
75-017 Paryż

                                                                                                                                                                                                       Szanowny Pan

                                                                                                                                                                                                                   Dariusz Piontkowski

                                                                                                                                                                                                                                    Minister Edukacji Narodowej

 

Jesteśmy nauczycielami ze Szkolnego Punktu Konsultacyjnego im. Adama Mickiewicza w Paryżu przy Ambasadzie RP w Paryżu.

Chcielibyśmy gorąco podziękować za umożliwienie nam odwiedzenia naszych kolegów nauczycieli na Białorusi.

Wizyta studyjna w dniach od 24 do 28 czerwca 2019 roku, w której mogliśmy uczestniczyć, została zorganizowana przez Związek Polaków na Białorusi z panią Andżeliką Borys na czele, we współpracy z panem Konradem Leszczyńskim, kierownikiem SPK Adama Mickiewicza w Paryżu przy Ambasadzie RP w Paryżu oraz dzięki finansowemu wsparciu Ministerstwa Edukacji Narodowej RP, przy szczególnym udziale pani Naczelnik, Beaty Pietrzyk z Departamentu Współpracy Międzynarodowej, która służyła wsparciem organizacyjnym.

Wydarzenie to stało się dla nas niezwykle cennym doświadczeniem.

Dzięki staraniom ZPB mieliśmy okazję zapoznać się z problemami, jakie muszą rozwiązywać nauczyciele języka polskiego uczący na Białorusi. Spotkaliśmy się z wykładowcami i prezesami oddziałów Związku w Polskiej Szkole Społecznej przy ZPB w Mińsku, w Polskiej Szkole Społecznej przy ZPB w Lidzie, Polskiej Szkole Społecznej im. Króla Stefana Batorego przy ZPB w Grodnie, Polskiej Szkole Społecznej przy ZPB w Wołkowysku, a także w najstarszej na Białorusi polskiej społecznej placówce oświatowej – Społecznej Szkole Polskiej im. Tadeusza Reytana w Baranowiczach.

Poruszyła nas bardzo determinacja i wysiłek wkładany w nauczanie języka ojczystego, mimo stałego zagrożenia ze strony władz białoruskich, z jakim muszą sobie radzić polscy nauczyciele i działacze ZPB.

Ich wychowankowie, którzy poświęcili dni wakacji na to, by się z nami spotkać i uświetnić to wydarzenie pięknymi, chwytającymi za serce recytacjami oraz inscenizacjami, swoimi występami umocnili nas w przekonaniu, jak ważna jest praca z uczniem nie tylko nad tekstem pisanym, nad gramatyką języka, ale również nad ukazaniem dzieciom piękna żywego polskiego słowa.

Wielkie wrażenie zrobiło na nas serdeczne przyjęcie, z jakim spotkała się nasza delegacja. Bardzo osobiste rozmowy z nauczycielami, uczniami oraz z ich rodzicami i dziadkami, na długo zostaną w naszej pamięci. Po raz kolejny uświadomiły nam, jak wielkie dobro spotyka nas, Polaków, mieszkających w wolnym, niepodległym, niezależnym od obcej dyktatury kraju. Uświadomiły nam ponownie, że wolności nie zdobywa się raz, lecz trzeba wciąż o nią dbać i przekazać tę troskę następnym pokoleniom.

Praca, jaka wkładają nauczyciele i działacze ZPB w zachowanie w pamięci pokoleń polskiej historii tych ziem oraz o czynach polskich patriotów czasów zaborów, powstań, wojny 1919 -1920, II wojny światowej i najnowszych czasów, wykonywana w trudnej białoruskiej rzeczywistości niechętnej polskiej mniejszości, wzbudziła nasz podziw.

Dla ludzi mieszkających na niegdyś polskich terenach niewiele zmieniło się od czasów Elizy Orzeszkowej czy Czesława Niemena…wciąż muszą walczyć o swą tożsamość i każdy dzień tej walce jest podporządkowany.

Na spotkaniu w Konsulacie Generalnym RP w Grodnie z radością słuchaliśmy o różnych przejawach wsparcia, jakie okazują władze naszego kraju mieszkającym tam rodakom. Bez niej ich trudna codzienność i brak perspektyw przyczyniłaby się do powolnego zmarnotrawienia wysiłku tylu wcześniejszych pokoleń tej ziemi, którym tak wiele zawdzięcza nasza ojczyzna.

Jesteśmy tym samym gorąco przekonani o konieczności dalszego niesienia im pomocy, co ze swej strony zamierzamy też czynić tu, na francuskiej ziemi, w ramach dalszej koleżeńskiej współpracy między nauczycielami i wymiany doświadczeń w obszarze metodycznym i pedagogicznym.

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy za to doświadczenie.

                                                                                                                                                                                                      W imieniu

                                                                                                                                                                                                                                                                 pana kierownika Konrada Leszczyńskiego

                                                                                                                                                                                                                                   oraz delegacji nauczycieli

                                                                                                                                                                                                                                                           ze Szkolnego Punktu Konsultacyjnego

                                                                                                                                                                                                                                                   im. Adama Mickiewicza w Paryżu

                                                                                                                                                                                                                                              przy Ambasadzie RP w Paryżu

                                                                                                                                                                                                               Anna Czaja,

                                                                                                                                                                                                                                           nauczyciel języka polskiego

Otrzymuje do wiadomości:

Andżelika Borys

Prezes Związku Polaków na Białorusi

 

Znadniemna.pl za zgodą prezes ZPB Andżeliki Borys

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content