HomeOświataWizyta studyjna polskich nauczycieli z Paryża na Białorusi (Fotoreportaż)

Wizyta studyjna polskich nauczycieli z Paryża na Białorusi (Fotoreportaż)

Z pięciodniową wizytą studyjną przebywali w dniach 24 – 28 czerwca w ośrodkach nauczania języka polskiego, prowadzonych przez Związek Polaków na Białorusi, nauczyciele wykładający w Szkole Polskiej im. Adama Mickiewicza w Paryżu.

Zdjęcie pamiątkowe delegacji z Paryża w Konsulacie Generalnym RP w Grodnie

Pobyt nauczycieli z Paryża na Białorusi został zrealizowany w ramach projektu, mającego na celu wymianę doświadczeń między nauczycielami języka polskiego z Białorusi i Francji. Współpraca między ZPB, a Szkołą Polską im. Adama Mickiewicza w Paryżu zaczęła się jeszcze w 2015 roku, kiedy to grupa pedagogów i kierowników działających przy ZPB społecznych ośrodków nauczania języka polskiego na czele z Andżeliką Borys odbyła wizytę studyjną w największej we Francji polskiej placówce oświatowej.

Staż metodyczny nauczyciele języka polskiego z Białorusi odbywali w Szkole Polskiej im. Adama Mickiewicza w Paryżu także w listopadzie ubiegłego roku.

W tym roku dzięki wsparciu Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” i MEN RP, Związkowi Polaków na Białorusi udało się doprowadzić do rewizyty polskich pedagogów z Paryża w ośrodkach nauczania języka polskiego działających na terenie Białorusi.

Wśród wizytowanych przez gości z Paryża placówek oświatowych były: Polska Szkoła Społeczna przy ZPB w Mińsku, Polska Szkoła Społeczna przy ZPB w Lidzie, Polska Szkoła Społeczna im. Króla Stefana Batorego przy ZPB w Grodnie, Polska Szkoła Społeczna przy ZPB w Wołkowysku, a także najstarsza na Białorusi polska społeczna placówka oświatowa – Społeczna Szkoła Polska im. Tadeusza Reytana w Baranowiczach. W ramach pobytu na Białorusi nauczyciele z Paryża odwiedzili też małą ojczyznę patrona swojej szkoły – Adama Mickiewicza, czyli – Nowogródek, Zaosie i okolicę.

W każdej szkole społecznej, wizytowanej przez gości z Paryża, doszło do spotkań z kadrą pedagogiczną i uczniami wizytowanych placówek oświatowych, a w niektórych, jak chociażby w Polskiej Szkole Społecznej im. Króla Stefana Batorego przy ZPB w Grodnie, polscy nauczyciele z Francji mieli okazję poprowadzić lekcję pokazową dla uczniów grodzieńskiej „Batorówki”, a w Baranowiczach swoje talenty artystyczne zaprezentowali gościom uczniowie Społecznej Szkoły Polskiej im. Tadeusza Reytana.

W Grodnie delegacja polskich pedagogów z Paryża została zaproszona do Konsulatu Generalnego RP, w którym spotkała się z przedstawicielami polskiej dyplomacji.

Każde spotkanie Polaków z Francji i Białorusi było przepełnione serdecznością. Mamy nadzieję, że rodacy z Paryża zabrali ze sobą wiele pozytywnych wrażeń, których doznali podczas zwiedzania Białorusi i obcowania z mieszkającymi tutaj Polakami.

Proponujemy do obejrzenia fotorelacji z pobytu na Białorusi delegacji nauczycieli Szkoły Polskiej im. Adama Mickiewicza w Paryżu:

Polska Szkoła Społeczna przy ZPB w Mińsku:

Przemawia dyrektor Polskiej Szkoły Społecznej przy ZPB w Mińsku Paulina Juckiewicz

O Szkole Polskiej im. Adama Mickiewicza w Paryżu opowiada Maria Barbara Półtorak

Polska Szkoła Społeczna przy ZPB w Lidzie:

Polska Szkoła Społeczna im. Króla Stefana Batorego przy ZPB w Grodnie:

Prezes ZPB Andżelika Borys wita się z Marią Barbarą Półtorak, kierowniczką delegacji nauczycieli z Paryża

Maria Barbara Półtorak, kierowniczka delegacji nauczycieli z Paryża opowiada o swojej placówce oświatowej

Prezes ZPB Andżelika Borys

Przemawia Danuta Karpowicz, dyrektor Polskiej Szkoły Społecznej im. Króla Stefana Batorego przy ZPB w Grodnie

Konsulat Generalny RP w Grodnie:

Konsul RP w Grodnie Andrzej Raczkowski wita delegację z Paryża

Konsulowie RP w Grodnie Anna Pustuł i Andrzej Raczkowski

Pożegnalna kolacja w Grodnie:

Każdy członek delegacji z Paryża otrzymał pamiątkę z Grodna

Prezes ZPB Andżelika Borys przekazuje pamiatkę z Grodna dla dyrektora Polskiej Szkoły im. Adama Mickiewicza w Paryżu Konradowi Leszczyńskiemu

Upominki od Polskiej Szkoły Społecznej im. Króla Stefana Batorego przy ZPB w Grodnie przekazują Danuta Karpowicz i Swietłana Timoszko

Bohatyrowicze i Miniewicze

Polska Szkoła Społeczna przy ZPB w Wołkowysku:

Społeczna Szkoła Polska im. Tadeusza Reytana w Baranowiczach:

Znadniemna.pl

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content