HomeHistoriaWystawa przypominająca o Samoobronie Litwy i Białorusi w Lublinie oraz Medal Unii Lubelskiej dla ZPB

Wystawa przypominająca o Samoobronie Litwy i Białorusi w Lublinie oraz Medal Unii Lubelskiej dla ZPB

W lubelskiej Filharmonii im. Henryka Wieniawskiego odbył się wernisaż wystawy pod tytułem „Stulecie walk o wschodnie granice Rzeczypospolitej – Samoobrona Litwy i Białorusi”, który otwierali członkowie działającego przy Związku Polaków na Białorusi Towarzystwa Plastyków Polskich i Zarządu Głównego ZPB.

Zaproszenie na wernisaż wystawy „Stulecie walk o wschodnie granice Rzeczypospolitej – Samoobrona Litwy i Białorusi”

Korzystając z obecności w Lublinie delegacji Związku Polaków na Białorusi Prezydent Miasta Lublina Krzysztof Żuk odznaczył naszą organizację Medalem Unii Lubelskiej, której 450. Jubileusz jest obchodzony w tym roku. Prezydent Lublina przekazał odznaczenie członkowi Zarządu Głównego ZPB Andrzejowi Poczobutowi.

Medalem Unii Lubelskiej „za zasługi w popularyzacji polskiej kultury i sztuki” zostało odznaczone także Towarzrystwo Plastyków Polskich przy ZPB, a odznaczenie odebrała podczas wernisażu jego prezes Walentyna Brysacz.

Członek Zarządu Głównego ZPB Andrzej Poczobut (po prawej) odbiera z rąk Prezydenta Miasta Lublina Krzysztofa Żuka przyznany naszej organizacji Medal Unii Lubelskiej

Prezes TPP przy ZPB Walentyna Brysacz (po lewej) z Medalem Unii Lubelskiej, którym została odznaczona kierowana przez nią organizacja malarzy

– W 1918 roku na obszarze Litwy i Białorusi powstały oddziały w celu obrony miejscowej ludności przed nadciągającą Armią Czerwoną. Dowódcą Samoobrony Ziemi Lidzkiej został generał Adam Mokrzecki – mówi prezes Stowarzyszenia Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, Krystyna Romer-Patyra. – W dniu 1 lipca 1919 roku, w rocznicę Unii polsko-litewskiej generał Adam Mokrzecki tak pisał w rozkazie 1. Dywizji Litewsko-Białoruskiej: „Żołnierze, gdy zwyciężyła w świecie zasada, że ludność każdego kraju powinna sama wypowiedzieć się za swoja przynależnością państwową, my, mieszkańcy Litwy i Białorusi, stworzyliśmy oddziały swoje, by walczyć o wolność swoja i przynależność do Polski”.

Prezes Towarzystwa Plastyków Polskich przy ZPB Walentyna Brysacz i prezes Stowarzyszenia Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, Krystyna Romer-Patyra na wernisażu wystawy

– Dla Białorusi te wydarzenia mają bardzo duże znaczenie – mówi Andrzej Poczobut, członek Zarządu Głównego Związku Polaków na Białorusi. – Długo nie można było o tych ludziach i wydarzeniach mówić. To historia wyklęta i postacie wyklęte, które zostały wymazane z dziejów, absolutnie zapomniane i pamięć o nich nie funkcjonowała przez dziesięciolecia. Legenda o nich przetrwała w opowiadaniach, piosenkach, wierszach. I dopiero teraz te postacie powracają.

Fragment ekspozycji

Andrzej Poczobut, jako pomysłodawca i kurator wystawy, udziela wywiadu Telewizji Polskiej

Wystawa zawiera portrety dowódców Samoobrony, strzelców, ułanów grodzieńskich oraz pokazuje najważniejsze wydarzenia z tego okresu. Autorami prac są członkowie działającego przy Związku Polaków na Białorusi Towarzystwa Plastyków Polskich.

Ekspozycja będzie czynna do 7 lipca.

Znadniemna.pl na podstawie radio.lublin.pl/facebook.com

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content