HomeSpołeczeństwoDziałające przy ZPB środowiska sybirackie, kombatanckie i artystyczne na spotkaniu z Pierwszą Damą RP (Fotoreportaż)

Działające przy ZPB środowiska sybirackie, kombatanckie i artystyczne na spotkaniu z Pierwszą Damą RP (Fotoreportaż)

Niezwykle ciepłe i wzruszające spotkanie odbyło się 25 czerwca w warszawskim Belwederze. W rezydencji Prezydenta RP Andrzeja Dudy jego małżonka Agata Kornhauser-Duda przyjmowała ponad pięćdziesięcioosobową delegację ZPB na czele z prezes Andżeliką Borys.

W składzie delegacji ZPB, zaproszonej przez Pierwszą Damę do Belwederu, znaleźli się przedstawiciele działających przy Związku Polaków środowisk sybirackich, weteranów Armii Krajowej, harcerstwa, a także jeden z najstarszych na Białorusi zespół artystyczny, propagujący polską kulturę – Polski Zespół „Grodzieńskie Słowiki”, kierowany przez zasłużoną grodzieńską pedagog muzyczną Alicję Binert.

Śpiewa zespół „Grodzieńskie Słowiki”, dyryguje Alicja Binert, akompaniuje wychowanek zespołu, laureat pianistycznych konkursów międzynarodowych Aleksy Pietrow

Część oficjalną spotkania Polaków z Białorusi z Pierwszą Damą RP zainaugurował występ „Grodzieńskich Słowików”, którzy pięknym wykonaniem polskich pieśni patriotycznych wprowadzili obecnych w podniosły, uroczysty nastrój, odpowiadający powadze chwili. Okoliczność tę podkreśliła na samym początku swojego przemówienia do przybyłych do Belwederu Polaków z Białorusi Agata Kornhauser-Duda, dziękując artystom za piękną oprawę muzyczną spotkania.

Następnie Pierwsza Dama RP przemówiła do zgromadzonych, szczególnym szacunkiem darząc przybyłych na spotkanie z nią przedstawicieli środowisk Sybiraków i weteranów Armii Krajowej. – Pragnę zapewnić, że Polska nigdy nie zapomni ofiary życia i cierpienia milionów naszych Rodaków, często bezimiennych, którzy pozostali na zawsze na „nieludzkiej ziemi” – mówiła Małżonka Prezydenta.

Pierwsza Dama RP Agata Kornhauser-Duda

– Spotykamy się nie tylko w szczególnym miejscu, ale też w roku, który uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej został ogłoszony rokiem Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. W ten sposób w Polsce i poza jej granicami obchodzimy jubileusz setnej rocznicy urodzin tego wybitnego polskiego pisarza, który swoją twórczością jako pierwszy dał świadectwo okrutnej rzeczywistości sowieckich łagrów – powiedziała Pierwsza Dama. W imieniu własnym oraz Prezydenta RP przekazała wyrazy „wdzięczności, uznania i głębokiego szacunku” dla wszystkich osób, które przeszły doświadczenie „Golgoty Wschodu”. – To również Państwo na przełomie lat 80. i 90. ubiegłego wieku odradzali polskość za wschodnią granicą, narażając się na represje ze strony sowieckiego systemu totalitarnego ze względu na pochodzenie i narodowość polską – kontynuowała Agata Kornhauser-Duda. Zwracając się do swoich gości dodała, że „Państwa odwaga i przywiązanie do polskości są godne najwyższego podziwu, a trud podejmowany z myślą o młodym pokoleniu naszych Rodaków na Białorusi – ogromnej wdzięczności”.

Zauważywszy, że wśród przybyłych nieobecna jest zaproszona na spotkanie, ale, niestety, przebywająca w szpitalu, prezes działającego przy ZPB Stowarzyszenia Żołnierzy Armii Krajowej płk Weronika Sebastianowicz, Agata Kornhauser-Duda poprosiła o pozdrowienie „pani Weroniki i przekazanie życzeń szybkiego powrotu do zdrowia”. Mówiąc o obecnych na spotkaniu członkach, działającego przy ZPB Stowarzyszenia Sybiraków – Ofiar Represji Politycznych, Pierwsza Dama złożyła im gratulacje z okazji przypadającego na październik bieżącego roku Jubileuszu 25-lecia działalności ich Stowarzyszenia.

Prezes ZPB Andżelika Borys i członek Zarządu Głównego ZPB Andrzej Poczobut

W imieniu przybyłych wyrazy wdzięczności pod adresem Pierwszej Damy RP za ciepły stosunek do Polaków na Białorusi oraz za owocną współpracę Kancelarii Prezydenta RP ze Związkiem Polaków na Białorusi złożyła prezes ZPB Andżelika Borys.
Towarzyszący jej członek Zarządu Głównego ZPB Andrzej Poczobut, pełniący także funkcję sekretarza Stowarzyszenia Żołnierzy Armii Krajowej, podziękował Pierwszej Damie za zaproszenie do Belwederu Sybiraków, weteranów AK i członków ich rodzin, dla których możliwość udziału w takim spotkaniu stała się potwierdzeniem tego, że „Polska o nich nie zapomniała, a ich ofiara i dawanie świadectwa polskiego patriotyzmu w warunkach, kiedy groziło to zesłaniem na Sybir, a nawet śmiercią, nie były daremne”.

Spotkanie Małżonki Prezydenta RP z przedstawicielami Związku Polaków na Białorusi i działającymi przy ZPB organizacjami akowców, Sybiraków oraz harcerzy było doskonałą okazją do podkreślenia nieocenionej roli działań tych organizacji poza granicami Polski. – To dzięki Państwa bardzo aktywnej i wszechstronnej działalności głos osób tak bardzo zasłużonych dla wolnej Polski staje się bardziej słyszalny – zapewniła Pierwsza Dama. Stwierdziła też, że „obowiązkiem państwa polskiego jest wspieranie wszystkich działań tych stowarzyszeń”.

Agata Kornhauser-Duda podziękowała za „dbanie o miejsca pamięci, za dbanie o pomniki polskiego dziedzictwa kulturowego na Białorusi, za kontynuowanie tradycji, ale także za propagowanie postaw służby wobec naszej wspólnej ojczyzny”.

Po zakończeniu części oficjalnej przyszedł czas na rozmowy kombatantów Sybiraków i pozostałych uczestników wydarzenia z Pierwszą Damą RP.

Organizację wyjazdu kilkudziesięcioosobowej delegacji ZPB do Belwederu na spotkanie z Pierwszą Damą RP, wsparł Konsulat Generalny RP w Grodnie, reprezentowany na spotkaniu przez konsula RP Andrzeja Raczkowskiego, a także Podlaski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, reprezentowany przez prezes oddziału Annę Kietlinską.

Prezes Oddziału Stowarzyszenia Sybiraków – Ofiar Represji Politycznych w Lidzie Helena Giebień wręcza Pierwszej Damie RP upominek

Aleksy Gil z drużyny harcerskiej w Lidzie wręcza pamiątkę od harcerzy

Anna Kietlińska, prezes Podlaskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” i kierownik Działu Edukacji i Promocji Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku wręcza Pierwszej Damie RP materiały promocyjne placówki

Perwsza Dama RP dziękuje Alicji Binert za wspaniały występ zespołu „Grodzieńskie Słowiki”

Pierwsza Dama RP rozmawia z Marią Taraszczyk, sybiraczką z Grodna

Pierwsza Dama RP rozmawia z sybiraczkami Elwirą Cituk z Grodna i Heleną Askierko z Baranowicz

Podczas zwiedzania Belwederu

Znadniemna.pl

Najnowsze komentarze

  • ok

Skomentuj

Skip to content