HomeOświataPolska Szkoła Społeczna im. Ignacego Domeyki w Brześciu zrealizowała projekt „Anna Solidarność”

Polska Szkoła Społeczna im. Ignacego Domeyki w Brześciu zrealizowała projekt „Anna Solidarność”

Projekt pt. „Anna Solidarność”, poświęcony historii „Solidarności” i prawdziwym bohaterom tego najbardziej znanego na świecie polskiego ruchu społeczno-politycznego, który walnie przyczynił się do obalenia systemu komunistycznego w Europie Środkowo Wschodniej był realizowany w tym roku w Polskiej Szkole Społecznej im. Ignacego Domeyki w Brześciu.

Grupa uczniów i nauczycieli Polskiej Szkoły Społecznej im. Ignacego Domeyki w Brześciu na wycieczce „Szlakiem „Solidarności” i Anny Walentynowicz”

Nazwa projektu „Anna Solidarność” nawiązuje do imienia jednej z legendarnych postaci ruchu „Solidarność” Anny Walentynowicz, której pamięć uczcił Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, ogłaszając rok 2019 Rokiem Anny Walentynowicz.

W Uchwale Sejmu podkreślono: „W uznaniu zasług Anny Walentynowicz na rzecz utworzenia wielkiego ruchu „Solidarności” i odzyskania przez Polskę niepodległości oraz składając hołd dla Jej niezłomnej postawy Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanawia rok 2019 Rokiem Anny Walentynowicz”.

Pragnąc upowszechnić wiedzę o Annie Walentynowicz i ruchu „Solidarność” wśród brzeskiej młodzieży Polska Szkoła Społeczna im. Ignacego Domeyki w Brześciu postanowiła zorganizować szereg działań, które sprzyjałyby realizacji tego zadania i opracowała projekt pod nazwą „Anna Solidarność”.

Pierwszym etapem realizacji projektu stał się cykl lekcji, poświęconych historii „Solidarności” i jej prawdziwym bohaterom, przeprowadzonych dla uczniów klas 9 i 10 szkoły. Ogółem wykładów, które wygłaszała dr Tamara Kabot, wysłuchało około 200 młodych brześcian. Wykładom towarzyszyły prezentacje multimedialne o Annie Walentynowicz, przygotowane przez Natalię Sołoninka.

Na drugim etapie realizacji projektu wśród uczniów szkoły przeprowadzono konkurs wiedzy o ruchu „Solidarność”. Zorganizowano też szkolną Akademię pt. „Anna Solidarność”. W szkolnym konkursie udział wzięło 41 uczniów szkoły, a akademia, poprowadzona przez prezes Obwodowego Brzeskiego Oddziału ZPB, i redaktor czasopisma „Echa Polesia” odbyła się 19 maja.

W trzeciej odsłonie realizacji projektu przygotowano wyjazd „Szlakiem „Solidarności” i Anny Walentynowicz” do Gdańska i Muzeum Solidarności. W wyprawie tej, która odbyła się w dniach 14-17czerwca, udział wzięło czterdziestu pięciu uczniów i nauczycieli szkoły. Za koordynację wycieczki oraz za program pobytu grupy w Gdańsku odpowiadała nauczycielka języka polskiego Julia Marczuk.

Podczas zwiedzania Europejskiego Centrum Solidarności uczestnicy wyprawy zobaczyli ekspozycje, opowiadające o zwycięstwie ruchu „Solidarność” i upadku komunizmu w Europie. Na Placu Solidarności młodzi brześcianie złożyli hołd bohaterom „Solidarności” przy pomniku Stoczniowców, poległych podczas pacyfikacji robotniczych protestów  w grudniu 1970 roku.

Dzięki projektowi „Anna Solidarność” uczniowie poznali historię „Solidarności”, zrozumieli, że  Anna Walentynowicz była iskrą, „od której wszystko się zaczęło, od której ogień się rozpalił”.

W momencie, kiedy komuniści postanowili ją zwolnić z pracy 7 sierpnia 1980 roku w stoczni wybuchł strajk. Teraz młodzi brześcianie zaangażowani w projekt „Anna Solidarność” wiedzą, że Anna Walentynowicz była wielką bohaterką i sumieniem „Solidarności”.

Oto jak mówił  o niej wybitny polski badacz dziejów „Solidarności” prof. Sławomir Cenckiewicz: ”Jej nazwisko weszło na trwałe do historii polskiego ruchu robotniczego. Swoją bezkompromisową , prostolinijną postawą, uczciwością i stale wyrażanym dążeniem do prawdy zaskarbiła sobie szacunek i wielką popularność wśród robotników, ściągając jednocześnie na siebie prześladowania i nienawiść władz”.

Anna Jurkowska z Brześcia

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content