HomeKulturaSzkoła Talentów w Białymstoku prowadzi nabór słuchaczy

Szkoła Talentów w Białymstoku prowadzi nabór słuchaczy

Chcesz zostać aktorem scen muzycznych i pracować zawodowo jako artysta estradowy? Do połowy czerwca możesz zgłosić się do egzaminów wstępnych w Studium Wokalno-Aktorskim w Białymstoku, zwanym także Szkołą Talentów!

Aby przystąpić do egzaminu wstępnego powinieneś mieć mniej niż 23 lata.

Egzaminy odbędą się w dniach 17-19 czerwca 2019 roku w Białymstoku.

Aby przystąpić do sprawdzianu swoich umiejętności artystycznych, jako kandydat na słuchacza w Szkole Talentów powinieneś przygotować:

  1. Dwa utwory wokalne, zróżnicowane w treści i nastroju wraz z nutami dla akompaniatora lub podkładem muzycznym na płycie CD lub pen drivie;
  2. Wiersz oraz fragment prozy z pamięci (nuty dla akompaniatora, tekst wiersza i prozy dostarczony razem z dokumentami do Studium);
  3. Strój do ćwiczeń na egzamin ruchowo – taneczny.

Studium zapewnia akompaniatora do egzaminu wstępnego po wcześniejszym dostarczeniu nut do Studium. Próby z akompaniatorem zostaną ustalone po ogłoszeniu listy osób dopuszczonych do egzaminu. Osoby z własnym akompaniatorem proszone są o informację na ten temat w dokumentach rekrutacyjnych.

Dla osób dopuszczonych do egzaminu spoza Białegostoku istnieje możliwość zakwaterowania w internacie obok Studium przy ul. Zwycięstwa 28. Osoby chętne proszone są o kontakt z internatem tel.: 085 651 02 61. Koszt noclegu ok. 25 zł brutto za dobę.

Dokumenty jakie należy złożyć osobiście lub listownie do Studium :

  1. Podanie – do pobrania;
  2. Kwestionariusz – do pobrania;
  3. Zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do nauki w zawodzie aktor scen muzycznych (skierowania do odebrania w sekretariacie studium);
  4. 4 zdjęcia;
  5. Poświadczoną kopię świadectwa ukończenia liceum bądź szkoły równorzędnej. Kandydat musi ukończyć szkołę średnią (nie musisz posiadać matury).

Zapraszamy !!!

Znadniemna.pl na prośbę Komisji Rekrutacyjnej Szkoły Talentów

Tagi

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content