HomeReligiaMieszkańcy Białorusi protestują przeciwko ograniczaniu ich prawa do pokojowych zgromadzeń

Mieszkańcy Białorusi protestują przeciwko ograniczaniu ich prawa do pokojowych zgromadzeń

Postanowienie Rady Ministrów Białorusi nr 49, zmuszające organizatorów zgromadzeń ulicznych, w tym pielgrzymek i procesji chrześcijańskich z okazji świąt kościelnych, do opłacania usług ochraniarskich, świadczonych przez białoruską milicję, budzi sprzeciw różnych środowisk na Białorusi.

2016 rok. Pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej Budsławskiej – Patronki Białorusi. W tym roku pielgrzymki do Budsławia mogą się nie odbyć, ze względu na Postanowienie RM RB nr 49, fot.: Bielsat.eu

Niezależnie od siebie różne organizacje niepaństwowe, partie i ruchy polityczne oraz związki wyznaniowe, a także zwykli obywatele inicjują zbieranie podpisów pod apelami o unieważnienie kontrowersyjnego Postanowienia RM RB nr 49.

Jednym ze wspólnych argumentów, zawartych w tekstach różnych petycji i protestów, jest zwrócenie uwagi białoruskiego rządu na to, że białoruska milicja jest utrzymywana z podatków obywateli Białorusi i powinna dbać o ich bezpieczeństwo także podczas masowych akcji ulicznych, pielgrzymek i procesji religijnych oraz innych masowych przedsięwzięć – nieodpłatnie. W przeciwnym przypadku istnienie organów spraw wewnętrznych na Białorusi, zmuszających współobywateli do opłacania swoich działań, wykonywanych w ramach obowiązków służbowych,  wchodzi w sprzeczność z zagwarantowanym przez Konstytucję RB prawem obywateli do pokojowych zgromadzeń i ochrony przez rząd, utrzymywany z podatków tychże obywateli.

Zbieranie podpisów pod żądaniem unieważnienia rządowego Postanowienia nr 49 rozpoczął m.in. ruch społeczno-polityczny Białoruska Chrześcijańska Demokracja (BChD).

„Uważamy, że wprowadzenie normy ustawodawczej okładającej daniną kościoły i związki wyznaniowe za przedsięwzięcia masowe, doprowadzi do wzrostu napięcia, odwołania wielu obchodów świątecznych i uroczystych procesji religijnych. Niektóre z nich już zostały odwołane, co wywołało negatywny oddźwięk w mass mediach i wśród wiernych wielu wspólnot chrześcijańskich. Winę za to ponoszą odpowiednie organy państwowe” – czytamy w tekście petycji, rozpowszechnianym przez BChD.

Dalej chrześcijańscy demokraci Białorusi zwracają uwagę rządzących na to, że rozciągnięcie jurysdykcji Postanowienia RM nr 49 na obywateli Białorusi, organizujących masowe przedsięwzięcia niekomercyjne, takie jak procesje, pielgrzymki i inne odbywające się pod otwartym niebem demonstracje przynależności do wspólnoty chrześcijańskiej, narusza normy Konstytucji RB, której artykuł 35 gwarantuje obywatelom prawo do wolności zgromadzeń, demonstracji, wieców, pochodów ulicznych i pikietowania, jeśli przedsięwzięcia te nie zakłócają porządku publicznego i nie ograniczają praw innych obywateli Republiki Białorusi.

BChD,  redagująca białoruski portal chrześcijański  Krynica.info apeluje do  obywateli o nadsyłanie głosów, popierających żądanie unieważnienia rządowego Postanowienia nr 49 drogą e-mailową na adres: [email protected] i zapewnia, że każdy otrzyma w odpowiedzi sporządzony specjalnie list z protestem, który będzie mógł podpisać i wysłać do odpowiednich organów władzy państwowej.

Łatwiejszą formę wyrażenia protestu przeciwko Postanowieniu RM RB nr 49 proponują autorzy petycji, zamieszczonej na portalu internetowym Petitions.by, specjalizującym się w zbieraniu podpisów pod inicjatywami obywateli.

Ilustracja zachęcająca do wsparcia protestu przeciwko Postanowieniu RM RB nr 49 na portalu Petitions.by

Aby wesprzeć tę ostatnią inicjatywę – wystarczy przejść na stronę z tekstem petycji i wesprzeć protest, klikając w odpowiedni napis, zamieszczony pod tekstem petycji.

 Znadniemna.pl na podstawie Krynica.info i Petitions.by

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content