HomeKulturaW Białymstoku odbył się wernisaż wystawy „Czas jak rentgen”

W Białymstoku odbył się wernisaż wystawy „Czas jak rentgen”

Wystawę zbiorową pt. „Czas jak rentgen” autorstwa sześciu malarzy z Mińska, należących do Towarzystwa Plastyków Polskich przy Związku Polaków na Białorusi, otwarto 26 kwietnia w galerii  SPODKI w Białymstoku.

Uroczystego otwarcia wystawy dokonały: Walentyna Brysacz, prezes Towarzystwa Plastyków Polskich przy ZPB, Krystyna Kunicka, kierownik Działu Sztuk Plastycznych w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Białymstoku oraz Renata Dziemiańczuk, wiceprezes ZPB ds. Kultury. Przemawia – Renata Dziemiańczuk

Na wystawę, w której otwarciu uczestniczyły m.in. wiceprezes ZPB ds. Kultury Renata Dziemiańczuk, wiceprezes ZPB Irena Waluś oraz prezes Towarzystwa Plastyków Polskich przy ZPB Walentyna Brysacz, złożyły się prace mińskich twórców: Włodzimierza Zlenki, Stanisława Górskiego, Anastazji Chobotowej, Wasyla Zieńki, Gleba Otczyka oraz Genadiusza Kozieła.

„Projekt artystyczny pt. „Czas jak rentgen” ukazuje współczesną sztukę w jej różnorodności i oryginalności. Dlatego do udziału w nim zostali zaproszeni artyści, których twórczoś1)ć jest swoistym przekrojem wszelkich procesów zachodzących aktualnie w przestrzeni artystycznej Białorusi, szczególnie w Mińsku, skąd pochodzą artyści, których prace prezentowane są na wystawie” – czytamy w materiałach promocyjnych wystawy.

Renata Dziemiańczuk udziela wywiadu białostockiej rozgłośni Radio Racyja

Jak mówiła podczas wernisażu wiceprezes Renata Dziemiańczuk inspiracją do powstania projektu plastycznego mińskich malarzy posłużyła sentencja greckiego filozofa Heraklita, który twierdził, że „Wszystko płynie, wszystko się zmienia”, że w świecie nie ma nic stałego, jedynie czas, który określa przeszłość, teraźniejszość oraz przyszłość.

Białostoccy miłośnicy malarstwa podziwiają prace polskich malarzy z Białorusi

Wystawa „Czas jak rentgen” będzie czynna w galerii SPODKI Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku do dnia 16 maja. Jest to pierwsza w tym roku wystawa zbiorowa malarzy, zrzeszonych w Towarzystwie Plastyków Polskich przy ZPB, eksponowana poza granicami Białorusi.

 Znadniemna.pl, zdjęcia Ireny Waluś

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content