HomeKulturaAntoni Muracki z koncertami w Mińsku

Antoni Muracki z koncertami w Mińsku

Kilka spotkań ze znakomitym warszawskim bardem, pieśniarzem, poetą i tłumaczem Antonim Murackim zorganizowała w Mińsku Polska Szkoła Społeczna, działająca przy Związku Polaków na Białorusi.  Inicjatywa kulturalna została wsparta przez Ambasadę RP w Mińsku oraz działający w białoruskiej  stolicy Instytut Polski.

Antoni Muracki śpiewa w Muzeum Historii Białoruskiej Literatury

Pierwsze spotkanie z artystą, połączone z jego koncertem, odbyło się 23 marca w Muzeum Historii Białoruskiej Literatury i było poświęcone Światowemu Dniu Poezji.

Dla mieszkańców Mińska, interesujących się poezją śpiewaną i piosenką autorską, spotkanie z Antonim Murackim było wyjątkową okazją, aby bliżej poznać znakomitego przedstawiciela środowiska warszawskich bardów, porozmawiać z nim i posłuchać jego piosenek, a także piosenek autorów rosyjskich i czeskich, przetłumaczonych przez gościa z Warszawy na język polski.

Publiczność, po brzegi wypełniająca salę muzeum, po koncercie nagrodziła artystę brawami na stojąco

Kwiaty od wielbicielki

Antoni Muracki jest jednym z najwybitniejszych współczesnych przedstawicieli piosenki autorskiej w Polsce. Od lat prowadzi własny projekt artystyczny zwany „Salonikiem z kulturą”. Gośćmi „Saloniku z kulturą” Antoniego  Murackiego były takie wybitne postacie polskiej sceny muzycznej jak: Andrzej Poniedzielski, Edyta Geppert, Zbigniew Zamachowski, Tadeusz Woźniak, Stanisław Soyka, Mirek Czyżykiewicz, Andrzej Sikorowski, Artur Andrus i inni.

Antoniemu Murackiemu Polacy zawdzięczają tłumaczenia na język polski poezji najwybitniejszych rosyjskich bardów, m.in. Bułata Okudżawy, Władimira Wysockiego oraz Aleksandra Galicza.

Przyjmujący gościa z Polski pracownicy Muzeum Historii Białoruskiej Literatury przyznali po koncercie że nie oczekiwali przybycia na spotkanie z przedstawicielem polskiej poezji śpiewanej tak licznej publiczności. Sala muzeum w której odbyło się spotkanie, jest rozliczona na 80 osób i została wypełniona po brzegi głównie przez uczniów Polskiej Szkoły Społecznej przy ZPB w Mińsku. Ciepła rodzinna i twórcza atmosfera, towarzysząca spotkaniu z artystą, sprawiła, że uczestnicy spotkania po jego ukończeniu odczuwali niedosyt i pragnienie kontynuacji obcowania z Antonim Murackim.

Pamiątkowe zdjęcie mistrza z uczniami Polskiej Szkoły Społecznej przy ZPB w Mińsku po koncercie w muzeum

Sprawiło to, że następnego dnia 24 marca artystę zaproszono na kolejne spotkanie, tym razem w siedzibie Oddziału ZPB w Mińsku. Do mińskiej siedziby ZPB przybyło wiele osób, uczestniczących w spotkaniu z Antonim Murackim w muzeum.

Koncert w siedzibie Oddziału ZPB w Mińsku

Działacz ZPB Aleś Hurkow wręcza Antoniemu Murackiemu pamiątkę od Polaków Mińska

Zakończenie pobytu Antoniego Murackiego w białoruskiej stolicy uwieńczył jego udział w międzynarodowym projekcie muzyczno-poetyckim, zorganizowanym przez Stowarzyszenie „Swoja srieda”. W projekcie tym wzięli udział przedstawiciele środowisk poetycko-artystycznych z Białorusi, Ukrainy, Czech, a także z Polski, którą obok Antoniego Murackiego reprezentował Kazimierz Żarski.

Antoni Muracki śpiewa duetem z białoruską artystką Olgą Zaleską w ramach międzynarodowego projektu poetycko-muzycznego zorganizowanego przez Stowarzyszenie „Swoja Srieda”

Śpiewa polski bard Kazimierz Żarski

Antoni Muracki

Antoni Muracki

Debiutował jako aktor dziecięcy w roku 1968 u Jerzego Antczaka w filmie „Dokąd wiodą te drogi”, a jako poeta w wieku 18 lat, kiedy w „Życiu Literackim” opublikowane zostały trzy jego wiersze. W 1981 Jonasz Kofta rekomendował go do kabaretu „Nowy Świat”. Ukoronowaniem tego okresu miał być występ w debiutach opolskich w 1980 roku. Niestety, na kilka godzin przed koncertem, cenzura zdjęła jego piosenkę z programu.

W latach 2006-2008 Antoni Muracki organizował Międzynarodowe Spotkania Muzyczne pt. „Pieśni bez paszportu”. Od 1998 roku związany jest z Jaromirem Nohavicą, jako tłumacz jego pieśni i ich wykonawca. W 2008roku powstał spektakl złożony z piosenek Nohavicy w języku polskim, ze znakomitą obsadą wykonawców, Zwieńczeniem tego projektu stało się wydanie albumu „Świat wg Nohavicy”, który stał się platynowy.

W 2016 roku powstała płyta w pięciu językach pt. „Okudżawa w świecie”, na której Antoni Muracki zaśpiewał pieśni rosyjskiej legendy piosenki autorskiej po polsku, obok wykonawców z Rosji, Czech, Ukrainy, Niemiec i Białorusi.  Dwa razy brał udział w organizowanym na Białorusi Festiwalu „Wielka Bard Rybałka”.

Jego najnowsze projekty to koncerty „Warszawskie Kościoły Wolności” oraz spektakle składające się z piosenek Wojciecha Młynarskiego, Agnieszki Osieckiej i Jacka Kaczmarskiego, których Antoni Muracki znał osobiście. Najnowszy autorski album Antoniego Murackiego pt. „Poezja już tutaj nie mieszka” należy do dziesięciu najlepszych płyt poezji śpiewanej 2018 roku w Polsce.

Paulina Juckiewicz z Mińska

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content