HomeSpołeczeństwoTrwa rekrutacja do udziału w projekcie „Ja-Lider!”

Trwa rekrutacja do udziału w projekcie „Ja-Lider!”

Fundacja Wolność i Demokracja ogłosiła nabór zgłoszeń do udziału w projekcie „Szkoła Lidera Polonijnego. Ja- Lider!” Oferta jest skierowana do młodych Polaków i społeczności polskich, działających na Litwie, Białorusi, Ukrainie, Mołdawii, Słowenii, w Hiszpanii i Niemczech.

Według organizatorów szkoły „Ja-Lider!” projekt ten ma wspomóc rozwój polskich społeczności we wspomnianych krajach.

W ramach projektu jego uczestnicy wezmą udział w 10-dniowych warsztatach umiejętności liderskich, których celem jest przygotowanie uczestników do aktywnego i świadomego działania w środowiskach polskich za granicą oraz wyjazdy edukacyjno-poznawcze.

Organizatorzy warsztatów zapewniają uczestnikom projektu 10 dni (9 noclegów) szkolenia umiejętności liderskich, skutecznej komunikacji, pracy w grupie, roli lidera, zarządzania projektem społecznym i efektywnej pracy zespołowej.

W ramach szkoleń ich uczestnicy będą mieli także okazję uczestniczenia w zajęciach językowych i historycznych, warsztatach obywatelskich, zajęciach integracyjnych oraz wyjazdach krajoznawczych.

Organizatorzy gwarantują uczestnikom warsztatów całkowity zwrot kosztów dojazdu na szkolenie na podstawie biletów.

Chętni do wzięcia udziału w cyklu szkoleń „Ja-Lider!” powinni spełniać warunki formalne do których należą:

– władanie językiem polskim na poziomie dobrym;

– przynależność do 5-osobowego zespołu, delegowanego przez organizację polską funkcjonującą na Litwie, Białorusi, Ukrainie, Mołdawii, Słowenii, w Hiszpanii bądź Niemczech;

– wiek uczestnika nie może być młodszy niż 16 ukończonych lat życia, a także nie może przekraczać 30-go roku życia;

– uczestnik powinien z własnej inicjatywy być zainteresowanym nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem posiadanych kompetencji, umiejętności liderskich i postaw obywatelskich.

Prawidłowo wypełnione zgłoszenie do udziału w szkole „Ja-Lider!” powinno zawierać (kliknij nazwę dokumentu, aby go otworzyć bądź ściągnąć):

ankietę rekrutacyjną;

kartę kwalifikacyjną (w przypadku osób niepełnoletnich);

tabelkę zbiorczą grupy.

Do rozpatrzenia będą przyjmowane jedynie kompletne zgłoszenia!

Termin składania zgłoszeń: 20 marca – 10 maja, 2019 roku;

Termin szkolenia: 7 – 16 lipca, 2019 roku.

Kontakt do koordynatora projektu: [email protected]

Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu.

Projekt „Szkoła Lidera Polonijnego. Ja- Lider!” jest realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja przy współfinansowaniu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach sprawowania opieki Senatu RP nad Polonią i Polakami za granicą w 2019 roku.

Znadniemna.pl

Najnowsze komentarze

  • szanowna Fundacjo ; a po co tej młodzieży gejowski kocyk ?

Skomentuj

Skip to content