HomeKulturaMłodzi aktorzy z Mohylewa z Grand Prix IX edycji Konkursu Inscenizacji Polskiego Wiersza dla Najmłodszych! (Fotoreportaż)

Młodzi aktorzy z Mohylewa z Grand Prix IX edycji Konkursu Inscenizacji Polskiego Wiersza dla Najmłodszych! (Fotoreportaż)

Bardzo wysoki poziom występów zaprezentowanych w tegorocznej, IX już, edycji Konkursu Inscenizacji Polskiego Wiersza dla Najmłodszych sprawił, że jury konkursu postanowiło wyróżnić najlepszą inscenizację nagrodą Grand Prix!

Inscenizacja wiersza Juliana Tuwima pt. „Murzynek Bambo” w wykonaniu młodych aktorów z Mohylewa

Najwyższe wyróżnienie przypadło zespołowi aktorskiemu z Mohylewa, który wystąpił z mini-spektaklem do wiersza Juliana Tuwima pt. „Murzynek Bambo”, a do rewelacyjnego występu młodych aktorów przygotowała nauczycielka Anastazja Hakiri, wykładająca język polski w Szkole Średniej nr 2 w Mohylewie.

Ogółem jury w składzie: profesjonalna aktorka z Białegostoku Magdalena Kiszko-Dojlidko (przewodnicząca jury), nauczycielka języka polskiego w Polskiej Szkole Społecznej im. Króla Stefana Batorego przy ZPB w Grodnie Danuta Karpowicz oraz konsul RP w Konsulacie Generalnym RP w Grodnie Andrzej Raczkowski – musiało ocenić 32 inscenizacje.

Wiceprezes ds. kultury Renata Dziemiańczuk przedstawia Jury

Przemawia prezes ZPB Andżelika Borys

Magdalena Kiszko-Dojlidko, przewodnicząca jury

Konsul RP Andrzej Raczkowski

Danuta Karpowicz, nauczycielka języka polskiego w Polskiej Szkole Społecznej im. Króla Stefana Batorego przy ZPB w Grodnie

Jak podkreślali jurorzy – mieli bardzo nieproste zadanie, gdyż zaprezentowany podczas konkursu niezwykle wysoki poziom gry aktorskiej, poprawna wymowa młodych artystów, a także koncepty reżyserskie i rozwiązania scenograficzne sprawiły, iż konkurs stał się niezapomnianym widowiskiem nie tylko dla publiczności, lecz także dla doświadczonych jurorów, którzy niejedno przedstawienie w życiu widzieli i reżyserowali.

Wobec tego, że poziom konkursu okazał się nie tylko wysoki, ale też niezwykle wyrównany, jurorzy postanowili przyznać aż sześć Wyróżnień, które otrzymały zespoły aktorskie: z Mińska (za inscenizację wiersza Jana Brzechwy „Mlynarz, chłopiec i osioł”), Szkoły Średniej nr 23 w Grodnie (za inscenizację wiersza Doroty Gellner „Zły humorek”), ośrodka nauczania języka polskiego w Lachowiczach (za inscenizację wiersza Jana Brzechwy „Żuk”), Społecznej Szkoły Polskiej im. Tadeusza Rejtana w Baranowiczach (za inscenizację wiersza Juliana Tuwima „O Grzesiu kłamczuchu i jego cioci”), Polskiej Szkoły Społecznej przy ZPB w Lidzie (za inscenizację wiersza Juliana Tuwima „Ptasie radio”), a także Polskiej Szkoły Społecznej im. Króla Stefana Batorego przy ZPB w Grodnie (za inscenizację wiersza Witolda Ostrowskiego „Witamy wiosnę”).

Jury postanowiło docenić także doskonałą grę aktorską niektórych artystów, przyznając im wyróżnienia indywidualne. Za najlepsze kreacje aktorskie jurorzy uznali: występ Anastazji Andruszkiewicz, która wcieliła się w postać tytułowej „Samochwały” z wiersza Jana Brzechwy, Ilji Kirgincewa, który uroczo zagrał Robaczka w inscenizacji „Entliczka-pentliczka” Jana Brzechwy, Tamary Majorowej za występ w inscenizacji wiersza „Zły humorek” Doroty Gellner, Wiery Hajdukiewicz za rolę żabki w inscenizacji wiersza Jana Brzechwy „Ryby, żaby i raki”, Nadziei Bagłajewej za rolę tytułowej bohaterki w inscenizacji wiersza „O Monisi strojnisi” autorstwa Ewy Mleko oraz Marii Gańkowej za rolę doktorki w inscenizacji „Żaby” Jana Brzechwy.

Po wręczeniu Dyplomów z wyróżnieniem oraz indywidualnych nagród aktorskich, jurorzy ogłosili laureatów Konkursu, którzy zdobyli III, II i I miejsca. Z wytypowaniem konkursowego podium jurorzy także mieli kłopot, więc przyznali dwa III miejsca ex aequo: duetowi z Iwia za inscenizację wiersza Jana Brzechwy „Klamczucha” oraz młodym aktorom z Wołkowyska za inscenizację wiersza „Spóźniony słowik” Juliana Tuwima.

Miejsce II przyznano ex aequo dwóm zespołom aktorskim: aktorskiemu trio z Brześcia, które zagrało „Entliczka-pentliczka” Jana Brzechwy i zespołowi aktorskiemu z Oszmiany za inscenizację wiersza „Bosa osa” Doroty Gellner.

Również I miejsce zostało przyznane ex aequo za dwa występy: Marcinowi Pisalnikowi z Grodna za premierową inscenizację wiersza „Chemia i chemik”, który młodemu aktorowi ułożył jego tata Andrzej Pisalnik oraz aktorskiemu trio z Iwia, które wcieliło się w bohaterów wiersza Hanny Niewiadomskiej pt. „Sól i cukier” i aktorce z Mozyrza Ilonie Kondraciuk, która wystąpiła z wierszem Kamili Bednarek pt. „Kropeczki biedroneczki”.

Jak już wspomnieliśmy na początku, po rozdaniu wyróżnień i premiowanych cennymi nagrodami miejsc jurorzy ogłosili, że ze względu na wysoki poziom konkursu postanowili przyznać także nagrodę Grand Prix, którą w tym roku zdobył zespół aktorski ze Szkoły Średniej nr 2 w Mohylewie za inscenizację wiersza Juliana Tuwima pt. „Murzynek Bambo”. Werdykt jurorów nie wzbudził żadnych kontrowersji wśród publiczności, gdyż zespół z Mohylewa zadbał nie tylko o doskonałe nauczenie się tekstu inscenizowanego wiersza, lecz także zatroszczył się o przepiękne dekoracje i oryginalne sceniczne stroje, a także o odpowiedni makijaż i uczesanie, grających w przedstawieniu aktorów.

Żadne słowa nie przekażą radosnej i twórczej atmosfery, jaka panowała podczas tegorocznego, IX już, Konkursu Inscenizacji Polskiego Wiersza dla Najmłodszych, który zorganizował Związek Polaków na Białorusi przy wsparciu Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie i Konsulatu Generalnego RP w Grodnie! Być może łatwiej będzie ją wyobrazić, jeśli obejrzycie Państwo fotoreportaż z tego wydarzenia.

Zapraszamy do miłego oglądania:

I miejsce

Inscenizacja wiersza Andrzeja Pisalnika „Chemia i chemik” w wykonaniu Marcina Pisalnika

Wiersz Kamili Bednarek pt. „Kropeczki biedroneczki” w wykonaniu aktorki z Mozyrza Ilony Kondraciuk

II miejsce

Wiersz Hanny Niewiadomskiej pt. „Sól i cukier” w wykonaniu aktorskiego trio z Iwia

Inscenizacja wiersza Doroty Gellner „Bosa osa” w wykonaniu młodych aktorów z Oszmiany

III miejsce

Inscenizacja wiersza Juliana Tuwima „Spóźniony słowik” w wykonaniu młodej aktorki z Wołkowyska

Inscenizacja wiersza Jana Brzechwy „Kłamczucha” w wykonaniu duetu z Iwia

Wyróżnienia

Inscenizacja wiersza Jana Brzechwy „Mlynarz, chłopiec i osioł” przez dzieciaków z Mińska

Inscenizacja wiersza Doroty Gellner „Zły humorek” w wykonaniu małej aktorki z Grodna

Inscenizacja wiersza Jana Brzechwy „Żuk” przez dzieciaków z Lachowicz

Inscenizację wiersza Juliana Tuwima „O Grzesiu kłamczuchu i jego cioci” przedstawili mali aktorzy z Baranowicz

Inscenizacja wiersza Juliana Tuwima „Ptasie radio” przez zespół aktorski z Lidy

Inscenizacja wiersza Witolda Ostrowskiego „Witamy wiosnę” przez aktorów z Grodna

Inscenizacja wiersza Jana Brzechwy „Entliczek-pentliczek” w wykonaniu młodych aktorów z Bześcia

Wiersz Pawła Gołucha pt. „Lepsza planeta” w wykonaniu grupy aktorów ze Stołpców

Inscenizację wiersza Jana Brzechwy „Żaba” przedstawili artyści z Baranowicz

Inscenizacja wiersza Jana Brzechwy „Kokoszka-smakoszka” przez młode aktorki z Baranowicz

Inscenizację wiersza Doroty Gellner „Szły raz myszy…” przedstawiły młode aktorki z Grodna

Inscenizacja wiersza Doroty Gellner „Śniadanko baranka” przez dzieciaków z Grodna

Inscenizacja wiersza Ireny Suchorzewskiej „Przed lustrem” w wykonaniu aktorki z Iwia

Inscenizację wiersza Tadeusza Sliwiaka „Rozmowa bałwanów” przedstawili chłopaki z Lachowicz

Inscenizacja wiersza Marii Konopnickiej „Pranie” w wykonaniu aktorek z Lachowicz

Inscenizacja wiersza Wandy Grodzieńskiej „Jak zima lutemu jeden dzień odebrała” w wykonaniu aktorów z Małej Brzostowicy

Inscenizację wiersza Juliana Tuwima „Okulary” przedstawiły dzieciaki z Mińska

Inscenizację wiersza Juliana Tuwima „Zosia samosia” wykonała aktorka z Mozyrza

Inscenizacja wiersza Doroty Gellner „Zły humorek” w wykonaniu aktorki z Mozyrza

Inscenizację wiersza Jana Brzechwy „Chora żaba” przedstawiły dzieciaki z Nowego Dworu

Inscenizacja wiersza Czesława Janczarskiego „Roczek” w wykonaniu aktorki z Nowego Dworu

Inscenizacja wiersza Jana Brzechwy „Samochwała” przez aktorkę z Repli

Inscenizacja wiersza Jana Brzechwy „Ryby, zaby i raki” przez zespół aktorski ze Szczuczyna

Inscenizacja wiersza Aliny Lewickiej „Chory kotek” w wykonaniu aktorów z Wołkowyska

Inscenizację wiersza Ewy Mleko „O Monisi strojnisi” przedstawiły dzieciaki z Wołkowyska

Znadniemna.pl

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content