HomeSpołeczeństwoPolacy z Grodna z prelekcjami u Polaków Lidy

Polacy z Grodna z prelekcjami u Polaków Lidy

Eugeniusz Kuchta, grodzieński specjalista w zakresie profilaktyki chorób neurologicznych oraz znany grodzieński krajoznawca i publicysta Witold Iwanowski, na zaproszenie prezes Oddziału ZPB w Lidzie Swietłany Worono, odwiedzili w niedzielę z prelekcjami miejscowych Polaków.

Spotkanie odbyło się w lidzkiej dzielnicy Mołodiożnyj i zgromadziło około dwudziestu miejscowych Polaków, zainteresowanych tematami prelekcji.

Eugeniusz Kuchta opowiada o schorzeniach kręgosłupa

Eugeniusz Kuchta opowiada o schorzeniach kręgosłupa

Eugeniuisz_Kuchta_1

Eugeniusz Kuchta swój wykład poświęcił schorzeniom kręgosłupa. Opowiedział o najczęściej występujących objawach, świadczących o problemach z kręgosłupem. Specjalista w dostępnej formie udzielił obecnym rad między innymi w zakresie tego, jak należy się poruszać podczas robienia porządków domowych oraz podczas prac na działce, aby zapobiec bólom kręgosłupa. Udzielił też rekomendacji kierowcom i pasażerom, podróżującym na długie dystanse na przykład w autobusach, co należy robić w podróży, aby uniknąć problemów ze zdrowiem.

O żołnierzach AK Ziemi Lidzkiej opowiada Witold Iwanowski

O żołnierzach AK Ziemi Lidzkiej opowiada Witold Iwanowski

Witold_Iwanowski_1

Witold Iwanowski za podstawę dla swojego wykładu wybrał wydany niedawno przez Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku kalendarz „Żołnierze Polski Podziemnej”, zilustrowany portretami między innymi kresowych bohaterów Armii Krajowej autorstwa malarzy z działającego przy ZPB Towarzystwa Plastyków Polskich. Iwanowski, który udzielał konsultacji historycznych autorom wykorzystanych w kalendarzu portretów dowódców i żołnierzy AK, opowiedział o bohaterskich, choć tragicznych, losach sportretowanych AKowców, akcentując uwagę na postaciach z kalendarza, których życie i walka o wolną Polskę była związana z Ziemią Lidzką.

Przemawia Swietłana Worono

Przemawia Swietłana Worono

Swietłana Worono, dziękując prelektorom, wyraziła nadzieję, iż gościnne wizyty z prelekcjami Polaków z Grodna, będących specjalistami w różnych dziedzinach, staną się dobrą tradycją w kierowanym przez nią Oddziale ZPB. Goście wyrazili z kolei przekonanie, iż w tak dużym, zamieszkałym na połowę przez Polaków, mieście, jakim jest Lida, na pewno nie brakuje własnych specjalistów, którzy mogliby odwiedzać z wykładami na różne tematy na przykład Polaków Grodna.

Znadniemna.pl

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content