HomeOświataSejm RP: Sytuacją polskich szkół na Białorusi musi zająć się MEN i MSZ

Sejm RP: Sytuacją polskich szkół na Białorusi musi zająć się MEN i MSZ

Sejmowa Komisja Łączności z Polakami za Granicą zaapelowała do szefów: MEN i MSZ  o „intensyfikację wspólnych działań zmierzających do wypracowania – w dialogu ze stroną białoruską – właściwych warunków do prowadzenia szkolnictwa” dla mniejszości polskiej na Białorusi.

Otwarcie roku szkolnego 2014/2015 w Polskiej Szkole w Grodnie

Komisja podkreśliła w przyjętym 23 października dezyderacie, że „wyraża zaniepokojenie problemami dotykającymi oświatę polską na Białorusi”.

– Brak otwartego dialogu władz białoruskich z przedstawicielami mniejszości polskiej oraz narastające ograniczenia w dostępie do nauczania języka polskiego, stoją w sprzeczności z traktatem między Polska a Białorusią o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy z dnia 23 czerwca 1992 r. – wskazała sejmowa komisja.

Jak zaznaczono, jest to „także niezgodne z deklaracjami o tworzeniu warunków do nauki języka ojczystego mniejszości polskiej, zawartymi w umowie i porozumieniach dotyczących współpracy w dziedzinie kultury, nauki i oświaty”.

Komisja w dokumencie zaapelowała do ministra sprawa zagranicznych Jacka Czaputowicza oraz minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej o „intensyfikację wspólnych działań zmierzających do wypracowania w dialogu ze stroną białoruską właściwych warunków do prowadzenia szkolnictwa dla mniejszości polskiej”.

Członkowie komisji uznali, że szczególnym priorytetem jest „otwarty dla wszystkich zainteresowanych dostęp do kształcenia w szkołach z polskim językiem nauczania w Grodnie i Wołkowysku”.

Komisja w dezyderacie apeluje też do szefa MSZ o „intensyfikację działań służb dyplomatycznych, zmierzających do skutecznego egzekwowania zobowiązań strony białoruskiej do stwarzania warunków dla rozwoju edukacji mniejszości polskiej na Białorusi, zadeklarowanych w traktacie oraz w umowie między Polską a Białorusią o współpracy w dziedzinie kultury, nauki i oświaty, w porozumieniu o współpracy między ministrem edukacji narodowej i sportu Polski a ministrem edukacji Białorusi, a także w porozumieniu między Polska a Białorusią o współpracy w dziedzinie edukacji”.

Według członków sejmowej komisji, „skoordynowane działania MSZ i MEN przyczynią się do poprawy stanu oświaty mniejszości polskiej na Białorusi i pozwolą na realizację jej długofalowych celów”.

Znadniemna.pl za PAP

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content