HomeKulturaWystawa „Marszałkowi w hołdzie” autorstwa polskich malarzy z Białorusi w Senacie RP

Wystawa „Marszałkowi w hołdzie” autorstwa polskich malarzy z Białorusi w Senacie RP

Uroczystego otwarcia wystawy zbiorowej pt. „Marszałkowi w hołdzie”, autorstwa członków, działającego przy Związku Polaków na Białorusi Towarzystwa Plastyków Polskich, dokonała 24 października w gmachu wyższej izby polskiego parlamentu wicemarszałek Senatu RP Maria Koc.

„Nie ma lepszej formy oddania hołdu marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu niż ta wystawa. Ma ona szczególne znaczenie, bo autorami prezentowanych obrazów są Polacy z Grodzieńszczyzny” – mówiła wicemarszałek Maria Koc podczas wernisażu wystawy. Przypominając, że „Józef Piłsudski to jeden z najwybitniejszych Polaków w naszej historii” wicemarszałek Koc zaznaczyła: „Bez niego Polska nie wybiłaby się na niepodległość”.

Przemawia wicemarszałek Senatu RP Maria Koc

Będąca częstym gościem wydarzeń patriotyczno-kulturalnych, organizowanych przez ZPB, wicemarszałek Senatu dziękowała Polakom na Białorusi, zrzeszonym w Związku Polaków za ich patriotyzm, przywiązanie do Ojczyzny i promowanie polskości.

Największą na Białorusi organizację Polaków reprezentowały na otwarciu wystawy w Senacie wiceprezesi ZPB Renata Dziemiańczuk i Irena Waluś. Natomiast zrzeszeni w ZPB malarze, będący autorami prezentowanych na wystawie obrazów, reprezentowała kilkuosobowa delegacja Towarzystwa Plastyków Polskich na czele z prezes Walentyną Brysacz.

„Ta wystawa jest naszym wkładem w świętowanie 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości” – mówiła Walentyna Brysacz. „U nas, kresowiaków, pamięć o marszałku Piłsudskim jest bardzo żywa” – dodała. Podkreśliła, że kierowana przez nią organizacja twórcza zrzesza wielu wybitnych artystów-plastyków, którzy chętnie biorą udział w twórczych przedsięwzięciach, mających na celu upamiętnianie w obrazach i rzeźbach ważnych dla Polaków rocznic i wydarzeń.

Przemawia Walentyna Brysacz, prezes Towarzystwa Plastyków Polskich przy ZPB

O tym, że wystawa „Marszałkowi w hołdzie”, poświęcona 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości, nie jest pierwszą prezentacją w Senacie RP patriotycznego wymiaru twórczości polskich malarzy z Białorusi wspomniała także wicemarszałek Maria Koc. Przypomniała, że Senat gościł już wystawy tego twórczego środowiska, m.in. wystawę, poświęconą obronie Grodna przed Armią Czerwoną we wrześniu 1939 roku.

Przemawia Renata Dziemiańczuk, wiceprezes ZPB ds. Kultury

Gości wernisażu przywitała w imieniu prezes ZPB Andżeliki Borys, wiceprezes organizacji ds. Kultury Renata Dziemiańczuk, która podziękowała Senatowi za udzielane Polakom na Białorusi wsparcie i zapewniła, że dzięki niemu „czujemy stałą więź z Ojczyzną i mieszkającymi w niej Rodakami”.

Wicemarszałek Maria Koc udziela wywiadu mediom

Prezes TPP przy ZPB Walentyna Brysacz i członkini TPP Walentyna Szoba

Członkowie TPP Aleksander Wasilewicz i Igor Kiebiec

Po uroczystym otwarciu wystawy wicemarszałek Senatu RP Maria Koc zaprosiła gości z Białorusi do swojego gabinetu, gdzie w mniej formalnej atmosferze żywo interesowała się przedsięwzięciami, organizowanymi przez ZPB oraz potrzebami Polaków na Białorusi.

Wystawa „Marszałkowi w hołdzie”, którą w tych dniach można podziwiać w Senacie RP przedstawia 35 obrazów, na których można zobaczyć namalowane przez członków Towarzystwa Plastyków Polskich przy ZPB portrety Józefa Piłsudskiego, oraz obrazy inspirowane wydarzeniami, miejscami i ludźmi, związanymi z marszałkiem.

Znadniemna.pl

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content