HomeOświataNauczyciele szkolili się w Grodnie z historii i dziennikarstwa

Nauczyciele szkolili się w Grodnie z historii i dziennikarstwa

Warsztaty, poświęcone historii odzyskanej 100 lat temu przez Polskę Niepodległości oraz zajęcia, dotyczące zasad pisania informacji dziennikarskiej, odbyły się 21 października w Grodnie w ramach szkoleń, organizowanych przez Stowarzyszenie Nauczycieli Polskich, działające przy Związku Polaków na Białorusi.

Prezes ZPB Andżelika Borys wita nauczycieli

W spotkaniu wzięło udział około 50-ciu nauczycieli, którzy przybyli do Grodna z Grodzieńszczyzny, Mińska, Brześcia, Witebska, Baranowicz, Stołpców i innych miejscowości.

Zajęcia, poświęcone historii odzyskania 100 lat temu przez Polskę Niepodległości, poprowadziły: nauczycielka ze Stołpców Jana Predka, będąca kandydatem na trenera powstającego przy ZPB Lokalnego Ośrodka Metodycznego (LOM) wspieranego przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” oraz nauczycielka ze Słonimia Julia Aleksandrowicz, będąca kandydatem na doradcę LOM przy ZPB.

Jana Predka, będąca kandydatem na trenera powstającego przy ZPB Lokalnego Ośrodka Metodycznego (LOM) wspieranego przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”

Jana Predka i Julia Aleksandrowicz przedstawiły nauczycielom materiały warsztatów, organizowanych przez nie w działających przy ZPB ośrodkach nauczania języka polskiego w ramach projektu „Urodziny Biało-Czerwonej”, realizowanego z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Celem projektu jest zapoznanie polskich środowisk na Białorusi, a także dzieci i młodzieży, uczącej się języka polskiego, z najważniejszymi wydarzeniami i postaciami historycznymi, które przyczyniły się do odrodzenia się Państwa Polskiego w 1918 roku.

Julia Aleksandrowicz, będąca kandydatem na doradcę LOM przy ZPB

„Urodziny Biało-Czerwonej” jest projektem, realizowanym z wykorzystaniem atrakcyjnych form przekazu, m.in. takich, jak filmy, będące fabularyzowaną ekranizacją wydarzeń historycznych z XIX wieku i początku XX stulecia, upamiętnionych w obrazach polskich malarzy.

Maria Rewucka, nauczyciel języka polskiego w Szkole Społecznej Języka Polskiego przy Oddziale ZPB w Mińsku

Swietłana Timoszko, p.o. dyrektora Polskiej Szkoły Społecznej przy ZPB im. Króla Stefana Batorego

Przekazywana w ten sposób wiedza historyczna ma przygotować merytorycznie uczniów ośrodków nauczania języka polskiego przy ZPB m.in. do wzięcia udziału w akcji „Pocztówka dla Biało-Czerwonej”, która przy wsparciu Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” odbywa się w ośrodkach polonijnych na całym świecie i zakończy się 11 listopada, kiedy pocztówki z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości, wykonane przez młodych Polaków, mieszkających w różnych krajach, trafią do najwyższych władz Polski: Prezydenta RP, Marszałków Sejmu i Senatu RP oraz do Minister Edukacji Narodowej RP.

Andżelika Borys ogłasza konkurs

Prezes ZPB Andżelika Borys, będąca także przewodniczącą działającego przy organizacji Stowarzyszenia Nauczycieli Polskich, ogłosiła konkurs dla nauczycieli na najlepszy scenariusz lekcji, poświęconej 100-leciu Niepodległości Polski. Nagrodą Główną w konkursie , jest wycieczka do Rzymu i Watykanu.

Andrzej Pisalnik, redaktor naczelny Znadniemna.pl

Po zajęciach, przeprowadzonych z członkami Stowarzyszenia Nauczycieli Polskich przy ZPB w ramach projektu „Urodziny Biało-Czerwonej”, uwagą nauczycieli zawładnęli redaktorzy wydawanych przez ZPB mediów: Iness Todryk-Pisalnik, redaktor naczelna organu prasowego ZPB „Głos znad Niemna na uchodźstwie” oraz Andrzej Pisalnik, redaktor naczelny portalu ZPB – Znadniemna.pl.

Redaktorzy mediów ZPB opowiedzieli nauczycielom o podstawowych zasadach pisania informacji dziennikarskiej, zachęcając swoich słuchaczy do współpracy z portalem Znadniemna.pl i gazetą „Głos znad Niemna na uchodźstwie” przy opisywaniu wydarzeń, odbywających się w środowiskach polskich, które uczestnicy spotkania reprezentowali.

Przemawia Iness Todryk-Pisalnik, redaktor naczelna „Głos znad Niemna na uchodźstwie”

W celu ułatwienia nauczycielom relacjonowania wydarzeń, redaktorzy mediów ZPB przygotowali dla każdego uczestnika spotkania zestaw informacji, tłumaczących zasady tworzenia tekstu informacyjnego i załączyli do materiałów szkolenia ankietę, zawierającą 15 punktów. W przekonaniu redaktorów wypełnienie takiej ankiety przez osobę, relacjonującą wydarzenie, umożliwi redaktorowi ułożenie tekstu o wydarzeniu, który będzie się nadawał do publikacji w mediach ZPB.

Projekt szkoleń dziennikarskich dla działaczy ZPB został wsparty przez współpracującą z redakcjami mediów ZPB warszawską Fundację „Wolność i Demokracja”.

Znadniemna.pl

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content