HomeKulturaVIII Międzynarodowy Konkurs Plastyczny dla Dzieci i Młodzieży do lat 16

VIII Międzynarodowy Konkurs Plastyczny dla Dzieci i Młodzieży do lat 16

Konkurs pt. “Wolność jest w Nas! Dumni ze swojej Niepodległej” organizuje Fundacja Skarbowości im. Jana Pawła II. Wydarzenie jest objęte patronatem honorowym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Plakat promujący konkurs

Tytuł konkursu nawiązuje do nauczania św. Jana Pawła II, patrona Fundacji, który swoją Ojczyznę darzył miłością szczególną, a do swoich rodaków mówił: „Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich tysiącleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej.”

Papież – Polak podkreślał wielokrotnie jak wielkie znaczenie dla budowania silnego i suwerennego Państwa ma poczucie tożsamości narodowej opartej o wartości, znajomość historii i doświadczenia przodków, którzy dążyli przez wieki do niepodległości, którą możemy się dzisiaj cieszyć oraz do zbudowania Państwa, z którego możemy być obecnie dumni. Św. Jan Paweł II powtarzał jednak, że ta „Wolność jest nam nie tylko dana, ale i zadana” i należy ją nieustannie pielęgnować także tu i teraz dla nas oraz przyszłych pokoleń Polaków.

„Kierowani tymi ideami pragniemy, aby uczestnicy konkursu poprzez twórczość plastyczną wyrazili swoją miłość do Ojczyzny, podziw dla znaczących w dziejach Polski postaci lub wydarzeń historycznych oraz szacunek do symboli narodowych: biało – czerwonej flagi i orła białego” – podkreślają w materiałach promocyjnych Konkursu jego organizatorzy.

Regulamin Konkursu jest do pobrania: TUTAJ

Znadniemna.pl  za fundacjaskarbowosci.pl

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content