HomeKulturaProgram Stypendialny „Gaude Polonia”

Program Stypendialny „Gaude Polonia”

Narodowe Centrum Kultury w Warszawie ogłasza nabór do XVIII edycji (na rok 2019) Programu Stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP „Gaude Polonia”.

Program „Gaude Polonia” przeznaczony jest dla młodych twórców i tłumaczy z literatury polskiej z krajów Środkowo-Wschodniej Europy. Pobyt stypendialny w Polsce będzie trwać od 1 lutego do 31 lipca 2019 roku. Nabór stypendystów odbywa się na drodze konkursu. Od kandydatów wymagana jest znajomość języka polskiego przynajmniej na poziomie podstawowym. Termin zgłoszeń do udziału w programie upływa 15 października 2018 roku.

 Wymagane dokumenty:

  • wniosek o przyznanie stypendium;
  • minimum 2 rekomendacje od twórców uznanych w wybranej przez kandydata dziedzinie;
  • portfolio w wariancie papierowym lub na CD/DVD.

 Wnioski o stypendium można składać w Instytucie Polskim w Mińsku (ul. Wołodarskiego 6, 220030 Mińsk) lub bezpośrednio w Narodowym Centrum Kultury w Warszawie (ul. Płocka 13, 01-231 Warszawa).

 Szczegółowy regulamin programu można znaleźć na stronie: http://www.nck.pl/dotacje-i-stypendia/stypendia/programy/gaude-polonia/dokumenty

Dodatkowe informacje o programie można uzyskać w Narodowym Centrum Kultury w Warszawie (tel. 48-22-350-95-30, e-mail: [email protected]).

Do pobrania:

2019-regulamin

2019-zalacznik-nr-1-wniosek

2019-zalacznik-nr2-rekomendacja

2019-zalacznik-nr3-umowa

2019-zalacznik-nr4-regulamin-komisji

lista-uczestnikow-programu-gaude-polonia-z-lat-2003-2017

Znadniemna.pl 

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content