HomeSpołeczeństwoPierwsze w 2018 roku posiedzenie Rady Naczelnej ZPB

Pierwsze w 2018 roku posiedzenie Rady Naczelnej ZPB

Pierwsze w tym roku posiedzenie Rady Naczelnej Związku Polaków na Białorusi odbyło się 10 marca w Grodnie. Najważniejszą decyzją, podjętą przez członków Rady Naczelnej, było przyjęcie do składu Rady Janiny Sołowicz, prezes Oddziału Miejskiego ZPB w Grodnie.

Przemawia przewodnicząca Rady Naczelnej ZPB Anżelika Orechwo

Frekwencja pierwszego w tym roku posiedzenia Rady Naczelnej ZPB, jak ogłosiła przewodnicząca tego organu statutowego Anżelika Orechwo, wyniosła 23 członków przy wymaganym kworum 18 członków 35-osobowej Rady Naczelnej. Rada Naczelna odbywała się w poszerzonym formacie, więc z głosem doradczym uczestniczyło w niej około sto osób – reprezentujących większość oddziałów terenowych ZPB.

Pierwszym punktem porządku dziennego posiedzenia Rady Naczelnej było wygłoszenie przez prezes Zarządu Głównego ZPB Andżelikę Borys sprawozdania z działalności organizacji w okresie ostatnich miesięcy. Z jej referatu wynikało, że w okresie zimowym Zarząd Główny ZPB wspierał finansowo i organizacyjnie spotkania opłatkowe i świąteczno-noworoczne, przeprowadzone w oddziałach terenowych ZPB, organizował duże imprezy o zasięgu ogólnobiałoruskim, jak chociażby tradycyjny „Kiermasz Kaziukowy” w Grodnie, czy połączone z warsztatami zebranie Stowarzyszenia Nauczycieli Polskich przy ZPB. Prezes ZPB Andżelika Borys także reprezentowała organizację na Polonijnych Obchodach 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę, które odbyły się na Wawelu i podczas których Andżelika Borys złożyła podpis pod Apelem, będącym odpowiedzią na apel Marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego wystosowany do Polonii i Polaków za Granicą.

– Dużym sukcesem ZPB stało się zajęcie przez naszych sportowców trzeciego miejsca w klasyfikacji medalowej XIII Światowych Zimowych Igrzysk Polonijnych w Krynicy Zdroju! – oznajmiła członkom Rady Naczelnej ZPB prezes Borys, która osobiście kibicowała naszym sportowcom na Igrzyskach.

Andżelika Borys, prezes ZPB

Wśród osiągnięć ostatniego okresu Andżelika Borys wymieniła pojawianie się w oddziałach terenowych ZPB nowych i rozwój już istniejących ośrodków nauczania języka polskiego. Według prezes ZPB warty pochwały jest rozwój bezpośredniej współpracy między oddziałami ZPB, a partnerami w Polsce, jak chociażby rozwijająca się współpraca oddziałów ZPB w Lidzie i Wołkowysku ze Stowarzyszeniem Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej z siedzibą w Warszawie. – Pozycja ZPB jest mocna. W organizacji nie ma konfliktów wewnętrznych, nie mamy też większych problemów na zewnątrz – oceniła kondycję ZPB Andżelika Borys.

Prezes ZPB nakreśliła także najważniejsze kierunki działalności organizacji oraz priorytety na najbliższy okres. Prezesom oddziałów przypomniano o konieczności przestrzegania statutowego wymogu organizowania wyborów zarządów oddziałów. Jak poinformował obecnych członek Zarządu Głównego ZPB Andrzej Poczobut, w tej sprawie zbierała się Komisja Kontrolno-Rewizyjna ZPB, która postanowiła uważnie przyjrzeć się temu, czy prezesi oddziałów terenowych w wymaganym przez Statut ZPB terminie uzyskiwali mandat do pełnienia swoich funkcji.

Najważniejszym wydarzeniem tego roku w ZPB będą obchody 30-lecia organizacji. Jak poinformowała prezes ZPB Andżelika Borys główne uroczystości jubileuszowe odbędą się w lipcu. Ich częścią będzie zaplanowany na 28 lipca na dziedzińcu Nowego Zamku koncert legendarnego polskiego zespołu rockowego „Lady Pank”. Związek Polaków przygotuje także własny koncert jubileuszowy, w którym wystąpią zespoły artystyczne, działające przy oddziałach ZPB. W ramach jubileuszowych uroczystości planowane jest także przeprowadzenie konferencji poświęconej Polakom na Białorusi z udziałem naukowców i ekspertów, wydany zostanie album, opowiadający o trzydziestoletniej historii organizacji. Zostanie zorganizowanych także masa innych jubileuszowych przedsięwzięć.

Sprawozdania o działalności podległych im struktur wygłosili podczas posiedzenia Rady Naczelnej prezesi terenowych oddziałów ZPB. Głos zabierali prezesi z Lidy, Wołkowyska, Brześcia, Smorgoni, Jezior, Borowlan, a także reprezentanci Mińska, Rosi, Wielkiej Brzostowicy i innych miejscowości.

Przemawia Irena Biernacka, członkini Zarządu Głównego ZPB, prezes Oddziału ZPB w Lidzie

Przemawia Lucyna Pietrulewicz, członkini Rady Naczelnej ZPB z Mińska

Janina Sołowicz, prezes Oddziału Miejskiego ZPB w Grodnie

O planowanych na najbliższe półrocze imprezach kulturalnych opowiedziała członkom Rady Naczelnej wiceprezes ZPB ds. Kultury Renata Dziemiańczuk. O sukcesach, odnotowywanych przez Towarzystwo Plastyków Polskich przy ZPB, opowiedziała z kolei jego prezes Walentyna Brysacz.

Przemawia Andrzej Poczobut, członek Zarządu Głównego ZPB

Referat pt. „Polityka medialna Związku Polaków na Białorusi” wygłosił członek Zarządu Głównego ZPB Andrzej Poczobut. Uprzedzając pytania, dotyczące opóźnień z dostarczaniem do czytelników w terenie wydawanych na uchodźstwie „Głosu znad Niemna” i „Magazynu Polskiego” Poczobut obiecał, że Zarząd Główny będzie robił wszystko, aby czas dotarcia tych tytułów z drukarni do czytelnika został skrócony. Poczobut nawoływał prezesów oddziałów terenowych do informowania redakcji wydawanego przez ZPB portalu Znadniemna.pl o organizowanych w ich oddziałach imprezach. Jako skuteczną formę promocji działalności oddziałów mówca wskazał wykorzystywanie internetowych serwisów społecznościowych, takich jak Facebook, Twitter, Instagram i innych. – Dzięki regularnie ukazującym się informacjom o działalności ZPB na portalu i w serwisach społecznościowych, nasza działalność jest zauważalna w Polsce i na świecie. Właśnie dzięki niej udało nam się bez strat wizerunkowych pokonać tendencje kryzysowe po ostatnim Zjeździe ZPB – mówił członek Zarządu Głównego ZPB.

Przewodnicząca Rady Naczelnej ZPB, będąca także dyrektorem działającej przy organizacji Polskiej Szkoły Społecznej w Grodnie, poinformowała członków Rady Naczelnej i obecnych na jej posiedzeniu działaczy o tym, że podobnie jak w roku poprzednim ZPB podejmie walkę o zwiększenie w Polskich Szkołach w Grodnie i Wołkowysku liczby pierwszych klas i przyjętych do tych szkół pierwszoklasistów. – Nie wykluczone, że będziemy podobnie jak w roku ubiegłym organizowali akcję zbierania podpisów w tej sprawie – mówiła Orechwo.

Jej wystąpienie uzupełnił Andrzej Poczobut, według którego w ciągu trzech ostatnich lat przyjęcia do Polskiej Szkoły w Grodnie odmówiono około 50-ciu polskim dzieciom. – Wiąże się to z tym, że obowiązuje niejawne rozporządzenie władz, aby liczba pierwszych klas w szkole nie przekraczała dwóch – mówił działacz ZPB.

Jednym z najistotniejszych punktów posiedzenia Rady Naczelnej był wniosek przewodniczącej Rady Andżeliki Orechwo o przyjęciu w skład Rady – w miejsce wykluczonego z ZPB Pawła Kmiecika – prezes Miejskiego Oddziału ZPB w Grodnie Janiny Sołowicz. Wniosek ten został poparty przez członków Rady Naczelnej ZPB jednogłośnie.

Znadniemna.pl

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content