HomeHistoriaUroczystość z okazji 250. rocznicy zawiązania Konfederacji Barskiej

Uroczystość z okazji 250. rocznicy zawiązania Konfederacji Barskiej

W dniu 6 marca w Społecznej Szkole Polskiej im. T. Rejtana w Baranowiczach odbyła się uroczystość upamiętniająca 250. rocznicę zawiązania Konfederacji Barskiej.

Przy kamieniu upamiętniającym konfederatów w miejscowości Stołowicze

Przy kamieniu w Stołowiczach przemawia Piotr Kozakiewicz, konsul generalny RP w Brześciu

W programie przygotowanym przez uczniów szkoły zostały przedstawione podstawowe fakty i historia przebiegu Konfederacji Barskiej odzwierciedlające jej miejsce w łańcuchu powstań narodowych. Przekazywane informacje przeplatane były patriotycznymi pieśniami odwołującymi się do faktów historycznych.

Chór „Słoneczko”, składający się z uczniów Społecznej Szkoły Polskiej im. T. Rejtana w Baranowiczach

Konsul Generalny RP w Brześciu Piotr Kozakiewicz przedstawił zmieniające się w czasie oceny dotyczące znaczenia Konfederacji Barskiej dla ruchu narodowo-wyzwoleńczego i pierwszego najdłuższego powstania w historii Polski.

Goście uroczystości w Społecznej Szkole Polskiej im. T. Rejtana w Baranowiczach

Uroczystość została poprzedzona złożeniem wiązanki kwiatów przez przedstawicieli Konsulatu Generalnego RP w Brześciu w miejscu zwycięskiej bitwy, przeprowadzonej przez konfederatów barskich pod dowództwem hetmana wielkiego litewskiego Michała Kazimierza Ogińskiego z pułkiem wojsk rosyjskich pod dowództwem płk. Albiczewa w Bezdzieżu – kapliczka wzniesiona pod koniec XVIII wieku, która przetrwała do dnia dzisiejszego.

Przy złożeniu wiązanki kwiatów w Stołowiczach, położonych nieopodal Baranowicz, przy kamieniu upamiętniającym konfederatów barskich, gdzie miała miejsce ostatnia bitwa oddziału konfederatów barskich z wojskami rosyjskimi generała Aleksandra Suworowa, towarzyszyli przedstawiciele miejscowych organizacji polskich, uczniowie Społecznej Szkoły Polskiej im. T. Rejtana oraz proboszcz parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Baranowiczach.

Znadniemna.pl za brzesc.msz.gov.pl

Najnowsze komentarze

Skomentuj

Skip to content