HomeOświataZebranie Stowarzyszenia Nauczycieli Polskich przy ZPB

Zebranie Stowarzyszenia Nauczycieli Polskich przy ZPB

Zmiany w Zarządzie działającego przy Związku Polaków na Białorusi Stowarzyszenia Nauczycieli Polskich, rozdanie certyfikatów ukończenia szkoleń metodycznych, wręczenie upominków dla nauczycieli języka polskiego i wręczenie cennych nagród zwycięzcom zeszłorocznego konkursu „Mistrz Ortografii” oraz pierwsze w tym roku warsztaty metodyczne, finansowane przez Fundację Pomoc Polakom na Wschodzie – wszystko to znalazło się w porządku dziennym pierwszego w tym roku posiedzenia działającej przy ZPB nauczycielskiej organizacji, której członkowie zebrali się w Grodnie 4 lutego.

Zebranie prowadzi prezes ZPB i przewodnicząca Stowarzyszenia NOauczycieli Polskich przy ZPB Andżelika Borys

Zebranie poprowadziła prezes ZPB Andżelika Borys, będąca półtora roku temu inicjatorką utworzenia Stowarzyszenia Nauczycieli Polskich przy ZPB i jego przewodniczącą. Na początku zebrania Andżelika Borys zaproponowała swoim koleżankom i kolegom ze Stowarzyszenia wybrać wiceprezesa ich organizacji. Piastowanie tej funkcji prezes Borys zaproponowała jednej z najbardziej aktywnych działaczek Stowarzyszenia Nauczycieli Polskich – nauczycielce języka polskiego Szkoły Średniej nr 2 Mohylewa Anastazji Tkaczowej. Propozycja ta spotkała się z powszechną aprobatą zgromadzonych na sali pedagogów, którzy w liczbie około stu osób przybyli do Grodna z różnych zakątków Białorusi. Anastazja Tkaczowa została więc wybrana na stanowisko wiceprezesa Stowarzyszenia Nauczycieli Polskich przy ZPB poprzez aklamację.

Władze Stowarzyszenia Nauczycieli Polskich przy ZPB: prezes Andżelika Borys i wiceprezes Anastazja Tkaczowa

Kolejnym punktem porządku dziennego zebrania było wręczenie nauczycielom Certyfikatów ukończenia kursu szkoleń metodycznych dla nauczycieli języka polskiego na Białorusi. Szkolenia te odbywały się przy wsparciu Ministerstwa Edukacji RP oraz Fundacji „Wolność i Demokracja” w ciągu minionego roku i były sztandarowym zadaniem, realizowanym przez Stowarzyszenie, którego celem jest doskonalenie umiejętności nauczycieli języka polskiego, uczących polską młodzież i dzieci mowy ojczystej w różnych formach i w różnych ośrodkach edukacyjnych na Białorusi.

Certyfikat ukończenia szkoleń metodycznych odbiera Polina Juckiewicz, dyrektor Szkoły Społecznej Języka Polskiego przy ZPB w Mińsk

Na pierwsze w tym roku zebranie Stowarzyszenia Nauczycieli Polskich przy ZPB przybyło do Grodna około stu pedagogów ze wszystkich stron Białorusi

Poza szkoleniami Stowarzyszenie Nauczycieli Polskich przy ZPB zorganizowało w minionym roku dla swoich członków wizytę studyjną w Brukseli, a rok wcześniej, dzięki staraniom swojej przewodniczącej, nauczyciele odwiedzili warszawskie szkoły i byli przyjmowani w Pałacu Prezydenckim.

– Mamy jeszcze do uregulowania kwestię nagród dla zwycięzców zeszłorocznego konkursu „Mistrz Ortografii” – ogłosiła Andżelika Borys, tłumacząc, iż z przyczyn obiektywnych zwycięzcy konkursu nie otrzymali zapowiadaną Nagrodę Główną w postaci wyjazdu na wczasy nad morze do Chorwacji.

W charakterze zadośćuczynienia za niezrealizowany wyjazd nad morze Andżelika Borys postanowiła wynagrodzić „Mistrzów Ortografii-2017” cennymi nagrodami w postaci przenośnych komputerów (laptopów), które zostały przekazane na ręce pedagogów grodnianki Agnieszki Komincz, Bożeny Worono z Lidy i Julii Głuchowej z Mińska. Osobiście po odbiór zasłużonych nagród zgłosili się „Mistrzowie Ortografii-2017” z Polskiej Szkoły w Grodnie – Edyta Soroka i Herman Pańkow. Dzień wcześniej laptop za zwycięstwo w konkursie „Mistrz Ortografii-2017” Andżelika Borys osobiście wręczyła, podczas studniówki w baranowickiej Społecznej Szkole Polskiej im. Tadeusza Rejtana, tamtejszej laureatce Ulianie Chancewicz.

Nagrodę za zwycięstwo w konkursie „Mistrz Ortografii-2017” odbiera Edyta Soroka z Polskiej Szkoły w Grodnie

Nagrodę za zwycięstwo w konkursie „Mistrz Ortografii-2017” odbiera Herman Pańkow z Polskiej Szkoły w Grodnie

Powitać nauczycieli języka polskiego, którzy przyjechali do Grodna z całej Białorusi, przybył na zebranie Stowarzyszenia Nauczycieli Polskich konsul generalny RP w Grodnie Jarosław Książek z małżonką. Dziękując pedagogom, za ich pracę dyplomata wręczył nauczycielom prezenty i wyraził nadzieję, że w roku 100-lecia Niepodległości Polski ich wkład w patriotyczne wychowanie młodych Polaków na Białorusi zostanie doceniony szczególnie.

Przemawia konsul generalny RP w Grodnie Jarosław Książek

Ostatnim punktem porządku dziennego pierwszego w tym roku zebrania członków Stowarzyszenia Nauczycieli Polskich przy ZPB stała się inauguracja tegorocznego cyklu szkoleń metodycznych dla nauczycieli.

Prezes Podlaskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Anna Kietlińska poprowadziła pierwsze w tym roku szkolenie metodyczne dla nauczycieli języka polskiego na Białorusi

Tematem pierwszego zajęcia stała się polska poezja współczesna, o której z nauczycielami rozmawiała prezes Podlaskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Anna Kietlińska.

Znadniemna.pl

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content