HomeSpołeczeństwoRedaktorzy mediów ZPB solidarni z portalem Charter97.org!

Redaktorzy mediów ZPB solidarni z portalem Charter97.org!

Redaktorzy mediów, wydawanych przez Związek Polaków na Białorusi, przyjęli wspólne oświadczenie w sprawie blokowania przez władze Białorusi dostępu do portalu charter97.org, w którym wyrażają protest przeciwko kolejnej odsłonie ograniczenia wolności słowa na Białorusi i solidaryzują się z kolegami z portalu charter97.org.

Niżej zamieszczamy treść Oświadczenia redaktorów mediów ZPB:

Grodno, 1 lutego 2018 roku

Oświadczenie

redaktorów mediów Związku Polaków na Białorusi

My, redaktorzy wydawanych przez Związek Polaków na Białorusi mediów – Iness Todryk-Pisalnik („Głos znad Niemna na uchodźstwie”), Irena Waluś („Magazyn Polski na uchodźstwie”) i Andrzej Pisalnik (portal Znadniemna.pl), z niepokojem obserwujemy kolejny akt dławienia wolności słowa na Białorusi ze strony władz Republiki Białoruś.

W dniu 24 stycznia mieszkańcy Białorusi, w tym mieszkający na Białorusi Polacy, utracili możliwość czytania najpopularniejszego w tym kraju niezależnego internetowego środka przekazu masowego – portalu charter97.org, do którego dostęp został zablokowany przez rząd Białorusi.

Redakcja portalu charter97.org, podobnie jak media Związku Polaków na Białorusi, w wyniku prześladowań ze strony władz zmuszona jest działać na uchodźstwie i pracować w Polsce, której rząd wspiera wydawanie charter97.org, będącego najpopularniejszym na Białorusi niezależnym źródłem informacji o tym, co się dzieje na Białorusi i poza jej granicami.

Odcięcie społeczeństwa białoruskiego od niezależnego od władz Białorusi wiarygodnego źródła informacji jest naszym zdaniem głównym celem zablokowania czytelnikom na Białorusi dostępu do charter97.org.

Działający na Białorusi w warunkach nieuznawania przez władze państwowe Związek Polaków na Białorusi i wydawane przez niego media w swojej historii doświadczyły brutalną i nieuzasadnioną ingerencję władz państwowych w swoją działalność i przeżyły próby blokowania przez białoruskie władze swojej działalności.

W najtrudniejszych dla ZPB chwilach  portal charter97.org informował społeczeństwo białoruskie oraz społeczność międzynarodową o prześladowaniach, podejmowanych przez władze Białorusi wobec ZPB i mediów ZPB. Tym samym charter97.org sprzyjał temu, iż z prześladowanym ZPB solidaryzowały się tysiące czytelników tego portalu na Białorusi i poza jej granicami, a sytuacja wokół ZPB była dostrzegana  przez wpływowe organizacje i instytucje międzynarodowe, które niejednokrotnie w swoich oświadczeniach i rezolucjach  apelowały do władz Białorusi o zaprzestanie prześladowania mieszkającej w tym kraju polskiej mniejszości narodowej.

 To właśnie dzięki rozpowszechnianej przez niezależne media białoruskie, w tym przez portal charter97.org, informacji o prześladowaniach największej na Białorusi organizacji polskiej mniejszości, jaką jest ZPB, Związek Polaków potrafił nawet w warunkach nieuznawania przez władze Białorusi pozostać w tym kraju najbardziej masową i wpływową organizacją polską.

Dzisiaj, kiedy władze Białorusi przypuściły kolejną próbę ograniczenia na Białorusi wolności wypowiedzi i odizolowały białoruskie społeczeństwo od ważnego źródła niezależnej informacji – także informacji o działalności ZPB – pragniemy wyrazić swój protest przeciwko blokowaniu dostępu do portalu charter97.org.

Solidarność z redakcją charter97.org nakazuje nam wyrazić zarówno dług wdzięczności za okazywaną nam wcześniej solidarność ze strony charter97.org i niezależnych białoruskich dziennikarzy, jak i instynkt samozachowawczy, podpowiadający, że jeżeli dzisiaj pozostaniemy bierni na krzywdę, która dzieje się innym, to jutro, jeśli krzywda przytrafi się nam – inni mogą nie stanąć w naszej obronie.

W związku z powyższym apelujemy do białoruskich i międzynarodowych organizacji pozarządowych oraz instytucji o wywieranie presji na władze białoruskie w celu wymuszenia na nich umożliwienia białoruskim użytkownikom Internetu dostępu do portalu charter97.org!

Iness Todryk-Pisalnik, „Głos znad Niemna na uchodźstwie”, 

Irena Waluś, „Magazyn Polski na uchodźstwie”, 

Andrzej Pisalnik, Znadniemna.pl

Znadniemna.pl

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content