HomeSpołeczeństwoPowstał Oddział Polskiego Towarzystwa Lekarskiego przy ZPB w Lidzie

Powstał Oddział Polskiego Towarzystwa Lekarskiego przy ZPB w Lidzie

Zebranie założycielskie nowej struktury Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, działającego przy Związku Polaków na Białorusi, odbyło się 26 stycznia w Lidzie.

Na zebraniu założycielskim Oddziału Polskiego Towarzysatwa Lekarskiego przy ZPB w Lidzie przemawia Kazimierz Jodkowski, prezes PTL na Grodzieńszczyźnie

Oddział PTL przy ZPB w Lidzie powstał z inicjatywy należących wcześniej do tej organizacji lidzkich lekarzy polskiego pochodzenia.

Środowisko to liczące kilkunastu medyków, prowadzących aktywną działalność społeczną w ramach miejscowego Oddziału ZPB, postanowiło stworzyć własną strukturę, aby móc samodzielnie nawiązywać kontakty ze stowarzyszeniami lekarskimi w Polsce oraz zrzeszającymi medyków organizacjami polonijnymi na świecie.

Na zebraniu założycielskim Oddziału PTL w Lidzie był obecny Kazimierz Jodkowski, prezes Polskiego Towarzystwa Lekarskiego na Grodzieńszczyźnie, któremu organizacyjnie podlega nowy oddział Towarzystwa Lekarskiego.

Prezes PTL przy ZPB w Lidzie Piotr Kaszyc

Kazimierz Jodkowski wygłosił przed kolegami z Lidy sprawozdanie z działalności PTL na Grodzieńszczyźnie za miniony rok. Opowiedział o możliwościach, jakie otwiera przed polskimi lekarzami z Lidy przynależność do powstającego oddziału PTL na Grodzieńszczyźnie, a mianowicie o możliwości udziału w organizowanych dla lekarzy polskiego pochodzenia zza granicy stażach lekarskich w Polsce i o zwoływanych pod auspicjami polskich i polonijnych organizacji lekarskich, a także Ministerstwa Zdrowia RP konferencjach naukowych dla specjalistów z różnych dziedzin medycyny.

Po wystąpieniu Kazimierza Jodkowskiego lidzcy lekarze wybrali zarząd nowego Oddziału PTL na Grodzieńszczyźnie, na czele którego stanął Piotr Kaszyc.

Ks. Józef Hańczyc inicjuje modlitwę przed łamaniem się opłatkiem

Po zakończeniu spraw organizacyjnych, związanych z powstaniem nowej struktury, zgromadzeni na zebraniu lidzcy lekarze postanowili złożyć sobie nawzajem życzenia noworoczne i połamać się opłatkiem. W tej części spotkania do medyków dołączył proboszcz parafii Świętej Rodziny w Lidzie ks. Józef Hańczyc.

Składając lekarzom życzenia świąteczno-noworoczne duchowny zaprosił medyków do organizowania kolejnych spotkań w gościnnych progach kościoła pw. Świętej Rodziny w Lidzie.

Ks. Józef Hańczyc i prezes PTL na Grodzieńszczyźnie Kazimierz Jodkowski

Podczas dzielenia się opłatkiem

 

Znadniemna.pl, zdjęcia Ireny Waluś

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content