HomeSpołeczeństwoGranica z Białorusią z lepszą kontrolą

Granica z Białorusią z lepszą kontrolą

Ponad 60 mln zł będzie kosztować rozbudowa przejść granicznych z Białorusią w Kuźnicy i Siemianówce. Pieniądze pochodzą z UE i budżetu państwa. Przejścia zostaną też wyposażone w nowy sprzęt.

Przejście graniczne w Kuźnicy Białostockiej będzie rozbudowane

Przejście kolejowe w Siemianówce będzie rozbudowane w trybie pozakonkursowym, jako duża inwestycja przewidziana do dofinansowania z programu Polska-Białoruś-Ukraina 2014–2020. Inwestycja ma kosztować 5,9 mln euro. – Aktualnie wojewoda oczekuje na podpisanie umowy grantowej – mówi Anna Idźkowska, rzecznik wojewody podlaskiego. Prace będą obejmować monitoring wzdłuż torów kolejowych do granicy państwa, kładkę kontrolną zlokalizowaną nad torami, wagę kolejową, wiatę nad rampą przeładunkową, nową drogę dojazdową, lądowisko dla helikopterów, budynek administracyjny oraz budynek usługowy.

– Realizacja tej inwestycji usprawni obsługę przejścia granicznego, zwiększy bezpieczeństwo odpraw – tłumaczy Anna Idzikowska. Przejście w Siemianówce działa od czterech lat. W 2013 roku odprawiono tam blisko 1,2 tys. pociągów (31,8 tys. wagonów), a od początku stycznia do końca października 2017 r. – 2 tys. pociągów (42,2 tys. wagonów).

Inwestycje zaplanowano też na przejściu z Białorusią w Kuźnicy Białostockiej. W ramach środków z programu Polska-Białoruś-Ukraina ma zostać wykonana przebudowa wjazdu i wyjazdu na granicy z Republiką Białorusi, zgodnie z uzgodnioną koncepcją czterech pasów ruchu w każdym kierunku, w tym dwóch dla pojazdów ciężarowych. Inwestycja ma kosztować 1,8 mln euro. Dodatkowo zostaną przebudowane pawilony odpraw kontroli celno-paszportowej, powstaną też nowe, pojawią się również wagi samochodowe – ta część projektu ma kosztować 2,1 mln euro. Inwestycja ma zostać zrealizowana w ciągu dwóch lat.

– Te inwestycje realizowane będą w partnerstwie ze stroną białoruską, tj. Państwowym Komitetem Ceł Republiki Białoruś w Mińsku. Aktualnie jesteśmy na etapie kontraktowania – mówi rzecznik wojewody. Poza tym w ramach środków pozyskanych z Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego 2014–2020 w tym roku na przejściu drogowym zostaną wykonane blokady zapobiegające ucieczce z terenu. Wartość tego projektu to ponad 3 mln zł. Kolejowe przejście graniczne w tym miejscu wzbogaci się także o skaner do prześwietlania wagonów. Jego wartość oszacowano na 21,7 mln zł.

Blokady zapobiegające ucieczce z terenu międzynarodowego drogowego przejścia granicznego zostaną też zamontowane na przejściu Bobrowniki-Brzostowica. Inwestycja warta jest ponad 3 mln zł. Środki pochodzą z Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. – Umowa grantowa została podpisana i realizacja projektu nastąpi w 2018 roku – zapewnia Anna Idzikowska.

Znadniemna.pl za Janina Blikowska/Rzeczpospolita

No comments

Skomentuj

Skip to content