HomeSpołeczeństwoNoworoczne spotkania w oddziałach ZPB (zdjęcia)

Noworoczne spotkania w oddziałach ZPB (zdjęcia)

Trwa okres spotkań świąteczno-noworocznych w oddziałach Związku Polaków na Białorusi i organizacjach zrzeszonych przy ZPB.

Spotkania są okazją nie tylko do składania przez Polaków sobie nawzajem życzeń świąteczno-noworocznych. Są także wykorzystywane do zaprezentowania przez polską młodzież i dzieci działaczy ZPB, uczących się języka polskiego, a także przez dorosłych – talentów artystycznych. Niestety, nie wszędzie spotkania te przebiegają bez problemów. Na przykład w niedzielę, 14 stycznia, podczas spotkania świąteczno-noworocznego Oddziału ZPB w Bieniakoniach (rejon werenowski) nie doszło do świątecznego występu miejscowych dzieciaków, uczących się języka polskiego. Przyczyną stało się zastraszenie nauczycielki, która przygotowała ze swoimi wychowankami program artystyczny w języku polskim. Władze oświatowe ostrzegły nauczycielkę, że jeśli jej wychowankowie uświetnią swoim występem spotkanie noworoczne miejscowego oddziału ZPB, to nauczycielka straci prace, o którą w Bieniakoniach, podobnie jak w całym rejonie werenowskim, na ponad 80 procent zamieszkiwanym przez ludność polską, nie jest łatwo.

Polityka zastraszania nauczycieli, uczących młode pokolenie Polaków na Białorusi mowy ojczystej jest stosowana nie tylko w rejonie werenowskim. Także w innych oddziałach ZPB, zwłaszcza na Grodzieńszczyźnie, działacze proszą nas, abyśmy, pisząc o nauczycielach języka polskiego oraz o ich wychowankach, unikaliśmy utożsamiania ich ze Związkiem Polaków na Białorusi, gdyż nasze publikacje są dokładnie czytane przez białoruskie służby specjalne, a za wzmianki o współpracę z ZPB nauczyciele ponoszą nieprzyjemne konsekwencje.

Mimo prześladowań spotkania świąteczno-noworoczne w oddziałach ZPB odbywają się, a dzieciaki i ich wychowawcy wbrew wszystkiemu prezentują swoje zdolności i umiejętności śpiewania kolęd oraz wystawiania jasełkowych przedstawień teatralizowanych w języku polskim.
W miniony weekend w oddziałach i strukturach ZPB odbyły się kolejne spotkania świąteczno-noworoczne, na fotorelację z których serdecznie Państwa zapraszamy:

Towarzystwo Plastyków Polskich przy ZPB

W sobotę, 13 stycznia, dzielili się opłatkiem członkowie jednego z najprężniej działających przy ZPB towarzystw – Towarzystwa Plastyków Polskich.

Na zaproszenie malarzy przybyła do nich przewodnicząca Rady Naczelnej ZPB, a jednocześnie dyrektor Polskiej Szkoły Społecznej przy ZPB w Grodnie Anżelika Orechwo. Pani dyrektor poprosiła o przygotowanie na tę okazję przez działający przy szkole zespół wokalny programu muzycznego, na który złożyło się wykonanie przez zespół pięknych polskich kolęd. W koncercie wziął udział także działający przy ZPB chór „Głos znad Niemna”. Umiejętnością grania na saksofonie popisał się przed kolegami podczas koncertu grodzieński malarz Mikołaj Sidorczyk.

Spotkaniu pobłogosławił i poświęcił opłatki kapelan ZPB ksiądz Aleksander Szemet.

Towarzystwo Lekarzy Polskich przy ZPB

W sobotni wieczór, 13 stycznia, na spotkanie świąteczno-noworoczne do jednej z restauracji Grodna przybyli członkowie działającego przy ZPB Towarzystwa Lekarzy Polskich, którym przewodzi prezes Towarzystwa Kazimierz Jodkowski.

Jak się okazało wśród przedstawicieli jednego z najszlachetniejszych zawodów, są osoby uzdolnione artystycznie. Lekarze sami przygotowali więc część artystyczną spotkania, na którą złożyło się śpiewanie polskich kolęd.

Życzenia świąteczno-noworoczne przybyli złożyć polskim medykom konsulowie Marzena i Jan Demczukowie z Konsulatu Generalnego RP w Grodnie oraz wiceprezes ZPB Irena Waluś.

Smorgonie

W sobotę odbyło się także spotkanie noworoczne w Oddziale ZPB w Smorgoniach. Zarząd Główny organizacji reprezentował na spotkaniu ze smorgońskimi działaczami organizacji wiceprezes ZPB Marek Zaniewski. W świątecznym koncercie wystąpił działający przy miejscowym oddziale zespół „Głos znad Wilii”, a działacze oddziału wspólnie z dziećmi, uczącymi się języka polskiego, zaprezentowali teatralizowane przedstawienie jasełkowe.

Brześć

Alina Jaroszewicz, prezes Oddziału ZPB Obwodu Brzeskiego, 13 stycznia przyjmowała gości na spotkaniu świąteczno-noworocznym oddziału. Na uroczystość przybyli z Grodna: prezes ZPB Andżelika Borys i członek Zarządu Głównego ZPB Andrzej Poczobut. Obecna była także reprezentacja Konsulatu Generalnego RP w Brześciu na czele z konsulem generalnym Piotrem Kozakiewiczem.

Nowogródek

Msza świętą w zabytkowej Farze Nowogródka rozpoczęło się 14 stycznia spotkanie świąteczno-noworoczne miejscowego oddziału ZPB. Po nabożeństwie polskie dzieci z Nowogródka, uczące się języka ojczystego zaprezentowały zgromadzonym w świątyni Polakom Nowogródka i przybyłym na uroczystość gościom muzyczno-teatralizowane przedstawienie w języku polskim, na które złożyło się wykonanie polskich kolęd oraz recytacja wierszy o Bożym Narodzeniu.

Życzenia świąteczno- noworoczne przybyli złożyć członkom Oddziału ZPB w Nowogródku: konsul w Konsulacie Generalnym RP w Grodnie Izabela Rybak, przewodnicząca Rady Naczelnej ZPB Anżelika Orechwo oraz wiceprezes ZPB Marek Zaniewski.

Kiemieliszki

Jasełka w języku polskim zaprezentowały w niedzielę, 14 stycznia, z okazji spotkania świąteczno-noworocznego oddziału ZPB w Kiemieliszkach (rejon ostrowiecki) w kościele parafialnym pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny miejscowe dzieci, uczące się języka polskiego.

Na uroczystości była obecna prezes ZPB Andżelika Borys i członek Zarządu Głównego ZPB Andrzej Poczobut. Warto przypomnieć, że rok temu po wizycie Andżeliki Borys w tej miejscowości w państwowych mediach białoruskich ukazał się paszkwil, sugerujący, iż prezes ZPB nie jest w tej miejscowości osobą mile widzianą. Tegoroczna wizyta Andżeliki Borys w Kiemieliszkach zaprzeczyła tezom rozpowszechnianym przez białoruską państwową propagandę – kiemieliszskie dzieci z radością przyjmowały z rąk Andżeliki Borys świąteczne prezenty, a miejscowi działacze ZPB serdecznie dziękowali jej za wizytę.

Bieniakonie

Jak wspomnieliśmy na początku, władze rejonu werenowskiego zrobiły wszystko, aby zepsuć spotkanie świąteczno-noworoczne Oddziału ZPB w Bieniakoniach zastraszając miejscową nauczycielkę języka polskiego i nie dopuszczając do występu podczas spotkania jej wychowanków.

Mimo to Polacy Bieniakoń serdecznie przywitali gości z Grodna – członka Zarządu Głównego ZPB Andrzeja Poczobuta oraz konsulów z Konsulatu Generalnego RP w Grodnie Marzenę i Jana Demczuków.

W ramach spotkania działacze ZPB wspólnie z dyplomatami zapalili znicz na grobie Maryli Wereszczakówny i oddali hołd polskim żołnierzom września 1939 roku przy ich mogile.

Szkoła Społeczna Języka Polskiego przy ZPB w Mińsku

Uczniowie Szkoły Społecznej Języka Polskiego przy ZPB w Mińsku wraz z dyrektor szkoły Poliną Juckiewicz przyjmowali gości na spotkaniu noworocznym w dniu 14 stycznia.

Na spotkaniu pojawił się Święty Mikołaj z prezentami, a życzenia uczniom i pedagogom składali rodzice uczniów, prezes Oddziału ZPB w Mińsku, będąca też wiceprezes ZPB – Halina Marczukiewicz oraz rzecznik Ambasady RP w Mińsku radca Marcin Wojciechowski.

W koncercie świątecznym wystąpili, śpiewając i recytując poezję w języku polskim oraz grając na instrumentach muzycznych, sami uczniowie szkoły, wsparci przez dorosłych artystów, działających przy ZPB, m. in. przez zespół „Młode Babcie”.

Znadniemna.pl, zdjęcia zostały pobrane z portalu facebook.com oraz od Andrzeja Zaniewskiego, Katarzyny Zaniewskiej, Ireny Waluś i Andrzeja Pisalnika

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content