HomeKulturaWizyta wicemarszałek Senatu RP Marii Koc na Białorusi

Wizyta wicemarszałek Senatu RP Marii Koc na Białorusi

Z dwudniową wizytą przebywała na Białorusi w dniach 9 – 10 grudnia wicemarszałek Senatu RP Maria Koc.

Śpiewa grupa wokalna Polskiej Szkoły Społecznej przy ZPB w Grodnie

W pierwszym dni pobytu na Białorusi wicemarszałek Senatu RP Maria Koc przebywała w Grodnie. Przez prezes ZPB Andżelikę Borys została zaproszona na uroczystość podsumowania konkursu rękodzieła pt. „Igłą malowane”, przeprowadzonego przez Dział Kultury ZPB wśród rękodzielników i twórców ludowych, działających w różnych oddziałach ZPB. Program uroczystego podsumowania konkursu przewidywał występy artystyczne, prezentację wystawy rękodzieła i sztuki ludowej, które brały udział w konkursie „Igłą malowane”, a także prezentację wystawy malarskiej działającego przy ZPB Towarzystwa Plastyków Polskich pt. „Marszałkowi w hołdzie ”.

Renata Dziemiańczuk, wiceprezes ZPB ds. Kultury

Prezes ZPB Andżelika Borys, wicemarszałek Senatu RP Maria Koc i konsul generalny RP w Grodnie Jarosław Książek

W skład jury konkursu „Igłą malowane” weszli: konsul generalny RP w Grodnie Jarosław Książek, członek Zarządu Głównego ZPB Andrzej Poczobut i nauczyciel historii w Polskiej Szkole Społecznej przy ZPB w Grodnie Sławomir Olszewski.

Od lewej: Sławomir Olszewski, Jarosław Książek i Andrzej Poczobut

W czasie, kiedy jurorzy zapoznawali się z pracami konkursowymi, publiczność, wypełniająca po brzegi salę aktową ZPB, miała okazję wysłuchać koncertu, który stał się okazją dla premierowego występu kierowanej prze Natalię Łojko uczniowskiej grupy wokalnej Polskiej Szkoły Społecznej przy ZPB w Grodnie. Próbujący wspólnego śpiewania zaledwie od miesiąca uczniowie szkoły do swojego występu premierowego nauczyli się śpiewania polskich kolęd, których wykonanie wprowadziło publiczność w świąteczny nastrój. Po grupie wokalnej publiczność bawiła się pod piosenki ludowe i biesiadne, wykonane z niezwykłym zapałem i werwą przez solistkę Wiktorię Żegało. Zakończył się program koncertowy występem grupy wokalnej „Lidziejka” z Lidy.

Grupa wokalna Polskiej Szkoły Społecznej przy ZPB w Grodnie

Śpiewa Wiktoria Żegało

Prezes Oddziału ZPB w Lidzie Irena Biernacka przedstawia grupę wokalną „Lidziejka” z Lidy

Śpiewa grupa wokalna „Lidziejka” z Lidy

Po koncercie swój werdykt ogłosiło jury konkursu „Igłą malowane”.

Ogłoszenie werdyktu jury przez Elżbietę Książek, małżonkę konsula genralnego RP w Grodnie Jarosława Ksiązka i członka Zarządu Głównego ZPB Andrzeja Poczobuta

Według jurorów, którzy musieli oceniać prace w dwóch kategoriach konkursowych „rękodzieło ludowe” oraz „rękodzieło współczesne”, na Grand Prix w kategorii „rękodzieło ludowe” zasłużyła praca pt. „Tulipanowiec” (autorzy Walery Grinaszkiewicz oraz Rusłan Prokopienko) wykonana w technice kowalstwa artystycznego. Za najlepsze, zasługujące na Grand Prix, rękodzieło współczesne jurorzy uznali pracę pt. „Dziecko” (autor Helena Uglanica), wykonane w technice haftu krzyżykowego.

W obu kategoriach jury przyznało także po trzy premiowane miejsca, które zdobyły następujące prace:

W kategorii „rękodzieło ludowe”:

1 miejsce – prace, wykonane w technice haftu weneckiego (richelieu) przez Jadwigę i Janinę Olchowik z Repli;
2 miejsce – statuetka pt. „Anioł” wykonana w technice kowalstwa artystycznego przez Jana Peregińca;
3 miejsce – praca pt. „Szopka” wykonana ze słomy przez Eugeniusza Błudowa

W kategorii rękodzieło współczesne”:

1. miejsce – praca pt. „Melodia mej duszy”, wykonana w technice haftu wstążeczkowego przez Ludmiłę Tarnacką ze Smorgoni;
2 miejsce – obraz pt. „Papież”, wyhaftowany krzyżykiem przez Aleksandrę Chomczukową z Rosi;
3 miejsce – obraz pt. „Spuścizna”, wykonany w technice aplikacji ze słomy przez Andrzeja Romaniuka z Lidy.

Po rozdaniu laureatom konkursu dyplomów i nagród, ufundowanych przez Konsulat Generalny RP w Grodnie, przed zgromadzonymi na sali działaczami PB przemówiła wicemarszałek Senatu RP Maria Koc. Pani senator nie kryła wzruszenia z powodu kolejnego spotkania z rodakami na Białorusi, którym podziękowała za trwanie w polskości i aktywną działalność na rzecz rozwoju polskiej kultury i edukacji na Białorusi mimo często nie sprzyjających temu warunków. Dziękując rodakom na Białorusi Maria Koc wspomniała o szczególnej roli, jaką w ruchu polskim na Białorusi odgrywa Związek Polaków i prezes organizacji Andżelika Borys.

Maria Koc, wicemarszałek Senatu RP

– Jako Senat RP będziemy wspierać Związek Polaków na Białorusi w jego działalności na rzecz pielęgnowania polskości w tym kraju – zapewniła pani senator. Korzystając z okazji, złożyła ona Polakom na Białorusi życzenia z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Zapewniła też, że po zakończeniu spotkania na spokojnie obejrzy wystawę rękodzieła, która ją interesuje jako dyplomowanego etnografa i antropologa kultury. Maria Koc wyraziła podziw dla członków Towarzystwa Plastyków Polskich przy ZPB – twórców wystawy pt. „Marszałkowi w hołdzie”, która, jak zapewniła pani senator, będzie prezentowana w Senacie RP w przyszłym roku – roku stulecia Niepodległości Polski.

Prezes ZPB Andżelika Borys

Jarosław Książek, konsul generalny RP w Grodnie

Drugi dzień swojej wizyty na Białorusi pani senator zaczęła od wizyty w rejonie smorgońskim, gdzie wspólnie z działaczami ZPB w Smorgoniach wzięła udział w Mszy świętej w kościele parafialnym w Wojstomiu i złożyła kwiaty przed przytwierdzoną w miejscowej świątyni tablicą ku czci współtwórcy Niepodległości Polski – Marszałka Józefa Piłsudskiego, którego 150. rocznicę urodzin obchodzimy w tym roku.

Zakończyła się wizyta wicemarszałek Senatu RP Marii Koc na Białorusi jej udziałem w spotkaniu opłatkowym, wydanym w Mińsku dla mieszkających na Białorusi Polaków przez ambasadora RP na Białorusi Konrada Pawlika.

Znadniemna.pl

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content