HomeSpołeczeństwoZPB dokonał przełomu w zakresie pozyskiwania nowych partnerów w Polsce

ZPB dokonał przełomu w zakresie pozyskiwania nowych partnerów w Polsce

Podsumowanie 2013 roku

Andzelika_Borys_01

Andżelika Borys, przewodnicząca Rady Naczelnej ZPB:

– Ważne, że udało się zachować i poszerzyć strukturę Związku. Ogromna jest w tym zasługa Mieczysława Jaśkiewicza. To na jego barkach spoczywa odpowiedzialność za kontakty z działaczami w terenie. Prezes ZPB jest otwarty na ludzi i potrafi rozwiązywać ich problemy.

Zasługą kierownictwa ZPB jest to, że we współpracy z naszym partnerem Fundacją „Wolność i Demokracja”, udało się zorganizować konferencję z okazji 25-lecia organizacji w tak prestiżowym miejscu, jakim jest Sejm RP.

Przetrwanie ZPB w jedności okazało się możliwe wbrew inspirowanym z zewnątrz próbom skłócenia działaczy organizacji i rozbicia od wewnątrz struktur Związkowych.

Ogromną zasługą Mieczysława Jaśkiewicza jest także to, iż potrafił stanąć ponad podziałami, wynikającymi często z tego, że niektórzy działacze swoje ambicje opierali na interesie prywatnym, co groziło osłabieniem organizacji.

W tym roku ZPB dokonał przełomu w zakresie pozyskiwania nowych partnerów w Polsce. Tymi nowymi partnerami organizacji stają się samorządy poszczególnych miast i regionów, z którymi ZPB realizuje projekty oświatowe, kulturalne, krajoznawcze i inne bez pośredników, nawiązując współpracę z sejmikami województw, radami miast i powiatów, prezydentami i burmistrzami miast polskich i oddziałami regionalnymi Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Do już pozyskanych do współpracy z ZPB miejscowości należą między innymi: Białystok, Kraków, Sopot, Gdańsk, Wrocław, Kielce, Częstochowa, Opole, Lublin, Siedlce i wiele innych.

Niedawno rozpoczęliśmy niezwykle ważną długoterminową akcję „Z książką na Wschód”, dzięki której, wskutek zbiórki podręczników i pomocy dydaktycznych prowadzonej w całej Polsce, będziemy mogli zabezpieczyć zakładane przez nas na Białorusi poza państwowym systemem oświaty punkty nauczania języka polskiego.

Kolejnym krokiem w kierunku szerzenia oświaty polskiej na Białorusi będzie wspieranie lokalnych inicjatyw oświatowych poprzez szukanie możliwości wsparcia w wynajmie pomieszczeń do prowadzenia zajęć oraz dofinansowanie pracy nauczycieli. Chcemy, aby każdy na Białorusi wiedział: jeśli będzie chciał w swojej miejscowości zorganizować nauczanie języka polskiego, to może liczyć na wsparcie i stałą opiekę ze strony Związku Polaków. Przypomnę, że oświata jest priorytetowym kierunkiem działalności Związku Polaków na Białorusi.

Not. Iness Todryk-Pisalnik

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content