HomeOświataZwiększa się liczba chętnych do nauki języka polskiego

Zwiększa się liczba chętnych do nauki języka polskiego

Podsumowanie 2013 roku

Helena_Dubowska

Helena Dubowska, wiceprezes ZPB:

– W 2013 roku, dzięki wsparciu Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” i innych wieloletnich partnerów ZPB, ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP zrealizowaliśmy wiele projektów oświatowych, między innymi w zakresie dokształcania naszej młodzieży, uczącej się języka polskiego w liceach i gimnazjach województwa podlaskiego.

Latem około 1000 dzieci wyjechało na kolonie do Polski w ramach akcji „Lato z Polską” i innych projektów edukacyjnych. Organizatorami akcji po stronie polskiej były terenowe oddziały Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, zaprzyjaźnione samorządy oraz fundacje, miedzy innymi Gdańska Fundacja Dobroczynności, Stowarzyszenie „Odra-Niemen”, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski, Sejmik Województwa Małopolskiego i inne.

Dzięki inicjatywie przewodniczącej Rady Naczelnej ZPB Andżeliki Borys w Polsce wystartowała zakrojona na szeroką skalę akcja „Z książką na Wschód”. Dostaliśmy już kilka pudeł podręczników, kolejne są jeszcze w drodze.

Akcja „Z książką na Wschód” jest niezwykle ważna, gdyż w oddziałach ZPB na terenie całej Białorusi ciągle powstają nowe inicjatywy oświatowe, potrzebujące zabezpieczenia w podręczniki i pomoce metodyczne. Wiemy, że pomocy w tym zakresie potrzebują oddalone od Grodna regiony, takie jak Mohylewszczyzna i Brasławszczyzna. Mamy zamiar aktywniej wspierać rodaków, pielęgnujących polskość w o wiele trudniejszych, niż na Grodzieńszczyźnie warunkach.

Jak wynika z relacji nauczycieli, prowadzących zajęcia z języka polskiego w szkołach państwowych, ostatnio zwiększa się liczba chętnych uczęszczania na zajęcia w różnych formach, również w formie niepopularnych dotąd zajęć fakultatywnych. A więc, jako największa organizacja polska na Białorusi, powinniśmy uwzględnić również potrzeby, powstające w państwowym systemie oświaty i sprostać tym potrzebom, zabezpieczając nauczycieli w niezbędne pozycje książkowe.

W tym roku ZPB szukał możliwości pozyskania dodatkowych miejsc na polskich uczelniach dla polskiej młodzieży z Białorusi. Stało się to możliwe dzięki zawiązanej przez Związek bezpośredniej współpracy z uczelniami wyższymi w Polsce, między innymi w Opolu.

W następnym roku czeka na nas ważny jubileusz – 20-lecie istnienia Towarzystwa Młodzieży Polskiej przy ZPB. Mam nadzieję, że w następne 20-lecie młodzież polska na Białorusi wkroczy z nowymi pomysłami i inicjatywami.

Not. Iness Todryk-Pisalnik

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content