HomeSpołeczeństwoObjazd miejsc pamięci na Grodzieńszczyźnie z okazji Dnia Wszystkich Świętych i Zaduszek

Objazd miejsc pamięci na Grodzieńszczyźnie z okazji Dnia Wszystkich Świętych i Zaduszek

Rozsiane po Ziemi Grodzieńskiej groby znanych Polaków, żołnierzy 1920 roku, II wojny światowej, ofiar zbrodni komunistycznych, akowców i śp. działaczy Związku Polaków na Białorusi, znalazły się na trasie objazdu miejsc pamięci, zorganizowanym 31 października przez ZPB wspólnie z Konsulatem Generalnym RP w Grodnie.

W wyprawie po polskich nekropoliach Grodzieńszczyzny wzięła udział delegacja ZPB na czele z prezes Andżeliką Borys oraz Konsulatu Generalnego RP w Grodnie na czele z konsul Anną Pustuł.

Uczestnicy wyprawy nawiedzili polskie groby w dziewięciu miejscowościach i zapalili ogółem około 400 zniczy. Na każdym cmentarzu uczestników objazdu spotykali działacze lokalnych oddziałów ZPB. W niektórych miejscowościach, takich jak Wołkowysk, czy Grodno, liczba przybyłych na cmentarz Polaków sięgała nawet stu osób. W ten sposób w akcji, kończącej tegoroczny cykl objazdów miejsc pamięci z okazji Dnia Wszystkich Świętych i Zaduszek, udział wzięło blisko tysiąca członków ZPB.

Zapraszamy Państwa do obejrzenia fotorelacji z wyprawy po rozsianych po Ziemi Grodzieńskiej miejscach pamięci z okazji Dnia Wszystkich Świętych i Zaduszek.

Grodno, Cmentarz Franciszkański

Kwatera wojenna z 1920 roku

Grób śp. Józefa Dziurbiejki, działacza Związku Polaków na Białorusi, dziennikarza gazety „Głos znad Niemna”

Miniewicze

Mogiła powstańców styczniowych w lesie nad brzegiem Niemna obok Miniewicz

Bohaterowicze

Pomnik Jana i Cecylii

Łunna, cmentarz parafialny

Grób nieznanego żołnierza, prawdopodobnie z 48. Pułku Strzelców Kresowych, który poległ w walce z czerwonymi kozakami w lipcu 1920 roku

Grób Jana Kamieńskiego, powstańca styczniowego, powstańczego naczelnika grodzieńskiego powiatu

Roś, cmentarz parafialny

Grób trzech nieznanych żołnierzy polskich, poległych w lipcu 1920 roku

Grób harcmistrza śp. Antoniego Chomczukowa, działacza ZPB w Rosi, odrodziciela polskiego ruchu harcerskiego na Białorusi po upadku ZSRR

Wołkowysk

Cmentarz wojskowy. Na cmentarzu spoczywają żołnierze WP i Armii Czerwonej, polegli i zmarli w latach 1919-1920

Grób łączniczki Armii Krajowej Heleny Wiśniewskiej „Jaskółki”

Grób łączniczki Armii Krajowej Walentyny Jurewicz

Zbiorowa mogiła żołnierzy AK, rozstrzelanych przez Sowietów

Zelwa

Zbiorowa mogiła zabitych przez bojówkę KPZB we wrześniu 1939 roku

Porozowo

Grób powstańca 1863 roku Jana Dmuchowskiego

Groby nieznanego kapelana wojskowego z 1939 roku i nieznanego żołnierza

Świsłocz

Mogiła księży zamordowanych przez nazistów

Grodno

Cmentarz Pobernardyński 

Cmentarz Garnizonowy

Znadniemna.pl

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content