HomeSpołeczeństwoEUWP zgłosiła postulaty do władz Polski

EUWP zgłosiła postulaty do władz Polski

Sześć postulatów do ministra spraw zagranicznych Polski Radosława Sikorskiego i jeden do marszałek Sejmu RP Ewy Kopacz zgłosiła po obradach w Wilnie z dnia 30 listopada Rada Prezesów Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych.

Rada Prezesów Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, fot.: EUWP

Rada Prezesów Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, fot.: EUWP

Jak już pisaliśmy, EUWP poparła zgłoszony wcześniej przez Radę Polonii Świata pomysł o ogłoszeniu zbliżającego się 2014 roku – Rokiem Jana Pawła II. Formalny wniosek z powyższą propozycją Rada Prezesów EUWP skierowała do marszałek Sejmu RP.

O wiele więcej, bo aż sześć, propozycji Rada Prezesów EUWP zgłosiła do szefa polskiej dyplomacji. Radosław Sikorski otrzymał między innymi propozycję ograniczenia ilości zarejestrowanych w Polsce podmiotów, które stają do konkursu MSZ, ubiegając się o środki finansowe na projekty w ramach współpracy z Polonią i Polakami za granicą. W uzasadnieniu tego postulatu Rada Prezesów odwołuje się do pkt. 1 Planu Współpracy MSZ z 2012 roku, który traktuje o założonej przez MSZ koncentracji środków bez rozpraszania zadań na setki podmiotów pośredniczących.

Kolejnym postulatem Rady, zgłaszanym wcześniej także przez inne środowiska polonijne, między innymi przez polskich dziennikarzy ze Wschodu, jest propozycja wprowadzenia systemu weryfikacji podmiotów, stających do konkursu MSZ i ubiegających się o środki finansowe na działalność związaną ze współpracą z Polonią i Polakami za granicą. EUWP w uzasadnieniu tego postulatu zwraca uwagę na to, że podmioty występujące o środki budżetowe muszą mieć co najmniej 3-letnie doświadczenie współpracy z organizacjami polonijnymi i polskimi za granicami Polski.

Martwi prezesów zrzeszonych w EUWP także brak opracowanego kalendarium dotyczącego składania wniosków o wsparcie finansowe.

Nieprzejrzysty i skomplikowany wydaje się autorom dokumentu system realizowania projektów polonijnych przez polskie placówki dyplomatyczne . EUWP prosi więc o udostępnienie instrukcji i reguł oraz właściwych narzędzi w zakresie składania i rozliczania wniosków na dofinansowanie projektów polonijnych w krajach zamieszkania Polaków. We współpracy z konsulatami, Polakom za granicą nie podoba się brak uzasadnień odrzucania wniosków przez placówki konsularne.

Krytykowane są także powoływane w ostatnim czasie przy ambasadach rady konsultacyjne. Zdaniem EUWP ciała te muszą być kompletowane z reprezentantów organizacji polonijnych, mocnych instytucjonalnie, działających na zasadach demokratycznych i mających udokumentowaną długoletnią działalność.

W ostatnim postulacie Rada Prezesów EUWP proponuje utworzenie europejskiej rady konsultacyjnej przy MSZ, złożonej z przedstawicieli Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych.

Przypomnijmy, iż Związek Polaków na Białorusi jest stale reprezentowany w Radzie Prezesów EUWP przez aktualnie urzędującego prezesa ZPB. Czyli, obecnie – przez Mieczysława Jaśkiewicza, który także uczestniczył w wileńskim posiedzeniu Rady Prezesów EUWP.

a.pis.

Najnowsze komentarze

Skomentuj

Skip to content