HomeSpołeczeństwoJubileusz EUWP w Wilnie

Jubileusz EUWP w Wilnie

20-lecie istnienia odchodziła w minioną sobotę w Domu Polskim w Wilnie Europejska Unia Wspólnot Polonijnych.

W jubileuszu organizacji, zrzeszającej 36 polonijnych i polskich struktur z całej Europy, uczestniczyła delegacja Związku Polaków na Białorusi na czele z prezesem Mieczysławem Jaśkiewiczem i przewodniczącą Rady Naczelnej ZPB Andżeliką Borys.

Posiedzenie Rady Prezesów EUWP

Posiedzenie Rady Prezesów EUWP

Uroczystości jubileuszowe EUWP poprzedziło posiedzenie Rady Prezesów organizacji polskich i polonijnych, zrzeszonych w Unii w którym uczestniczył prezes ZPB. Prezesi z Europy potwierdzili poparcie dla decyzji Rady Polonii Świata o ogłoszeniu zbliżającego się 2014 roku Rokiem Jana Pawła II. Postanowiono skierować pismo w tej sprawie z ramienia EUWP do Sejmu RP. Rada Prezesów omówiła także kwestie związane ze stanem polskiej oświaty w poszczególnych krajach, odnotowując pogarszający się poziom wspierania środowisk polskich i polonijnych w Europie przez polską dyplomację.

Uroczystości jubileuszowe EUWP rozpoczęły się od odśpiewania hymnu Gaude Mater Polonia przez chór „Wilenka” z Wilna.

prezydent EUWP Helena Miziniak po otrzymaniu odznaczenia "Bene Merito" z rąk ambasadora Jarosława Czubińskiego

prezydent EUWP Helena Miziniak po otrzymaniu odznaczenia „Bene Merito” z rąk ambasadora Jarosława Czubińskiego

Po uroczystym otwarciu obchodów licznych gości, wśród których znaleźli się między innymi ambasador RP na Litwie Jarosław Czubiński i inni przedstawiciele MSZ, senator Janina Sagatowska oraz Longin Komołowski, prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, powitała Helena Miziniak, prezydent EUWP.

Legendarna działaczka polonijna otrzymała z rąk ambasadora Czubińskiego przyznane przez szefa MSZ Radosława Sikorskiego odznaczenie „Bene Merito”. Tą nagrodą polski resort dyplomatyczny odznacza za działalność wzmacniającą pozycję Polski na arenie międzynarodowej.

Listy gratulacyjne uczestnikom obchodów jubileuszowych EUWP wysłali między innymi prezydent Polski Bronisław Komorowski oraz premier Litwy Algirdas Butkevičius.

senator Janina Sagatowska i działacz polonijny Andrzej Janeczko z Hiszpanii przy obrazie Matki Boskiej Ostrobramskiej

Senator Janina Sagatowska i działacz polonijny z Hiszpanii Andrzej Janeczko przy obrazie Matki Boskiej Ostrobramskiej

Obchody 20-lecia istnienia stały się dla EUWP okazją, aby wręczyć medale pamiątkowe EUWP najbardziej zasłużonym orędownikom sprawy Polaków za granicą. Wśród nagrodzonych znaleźli się: senator Janina Sagatowska, prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Longin Komołowski polonijna działaczka Maria Olson ze Szwecji oraz prezes Związku Polaków na Litwie Michał Mackiewicz.

Związek Polaków na Białorusi też skorzystał z uroczystej okazji, aby odznaczyć dyplomami honorowymi ZPB działaczy EUWP. Z rąk Andżeliki Borys i Mieczysława Jaśkiewicza dyplomy otrzymali: prezydent EUWP Helena Miziniak oraz prezes honorowy obchodzącej jubileusz organizacji Tadeusz Pilat. Jak podkreślali kierownicy ZPB, Polacy na Białorusi doskonale pamiętają o pomocy i wsparciu, jakich udzieliła EUWP naszej organizacji, aby temat prześladowania Polaków na Białorusi został zauważony przez społeczność międzynarodową.

Andżelika Borys z Wilna

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content