HomeHistoriaRuszyła renowacja kolejnego cmentarza wojennego na Białorusi

Ruszyła renowacja kolejnego cmentarza wojennego na Białorusi

Członkowie pododdziału Związku Piłsudczyków RP na Białorusi wspólnie z dyplomatami Ambasady RP w Mińsku rozpoczęli 26 sierpnia prace porządkowe na cmentarzu wojennym w Dołhinowie w rejonie wilejskim.

Cmentarz wojenny w Dołhinowie

Cmentarz, na którym spoczywają żołnierze armii niemieckiej i rosyjskiej z 1915 roku oraz żołnierze Wojska Polskiego i bolszewicy, polegli w 1920 roku, został urządzony na przełomie lat 20. i 30. XX stulecia. Władze II Rzeczpospolitej na podstawie zobowiązań prawnych, nałożonych na Rzeczpospolitą Polską w ramach Traktatu Wersalskiego i Traktatu Ryskiego, zadbały o wojenne pochówki, stawiając jednakowe nagrobki i krzyże wszystkim pochowanym na cmentarzu żołnierzom. Solidnie wykonane krzyże dotrwały do naszych czasów w dość dobrym stanie.

Podczas prac renowacyjnych

Pracują członkowie pododdziału Związku Piłsudczyków RP na Białorusi Stefan Łopacki i Czesław Remizowicz

W trakcie prac renowacyjnych, podjętych przez piłsudczyków z Białorusi i akredytowanych w jej stolicy polskich dyplomatów, oczyszczono i zaimpregnowano specjalistycznymi środkami wszystkie elementy betonowe oraz uzupełniono ubytki. W kolejnym etapie prac groby zostały pomalowane, a ich wnętrza zabezpieczone oraz uzupełnione ozdobnym żwirkiem.

Wygląd nagrobków po renowacji

Ze względu na dość duży rozmiar cmentarza oraz konieczność dowozu materiałów prace renowacyjne potrwają na nim do połowy września.

Tablica informująca o pochowanych na cmentarzu żołnierzach armii rosyjskiej i tabliczka ochronna, informująca, żę cmentarz jest nekropolią wojenną, której uszkodzenie jest karalne na mocy prawa

Cmentarz w Dołhinowie został wyznaczony jako miejsce pochówku żołnierzy KOP z pobliskiej strażnicy Pohost. Prace poszukiwawcze, prowadzone na nim przez 52. batalion Armii Białoruskiej oraz specjalistów Instytutu Pamięci Narodowej RP mają rozpocząć się 4 września.

Znadniemna.pl na podstawie relacji konsula RP w Mińsku Adama Kaczyńskiego i Denisa Krawczenki, kierownika pododdziału Związku Piłsudczyków RP na Białorusi, zdjęcia minsk.msz.gov.pl

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content