HomeOświataPolska młodzież z Białorusi na szkoleniach AMBASADOR POLSKOŚCI w Ostródzie

Polska młodzież z Białorusi na szkoleniach AMBASADOR POLSKOŚCI w Ostródzie

Ośmiu reprezentantów młodzieży polskiej z Białorusi zakwalifikowało się na szkolenia liderskie AMBASADOR POLSKOŚCI, które odbyły się w dniach 16- 26 sierpnia w Domu Polskim w Ostródzie z inicjatywy Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

Podczas warsztatów

Ośmiu młodych Polaków z Białorusi reprezentowało cztery leżące na Białorusi miejscowości – Grodno, Brześć, Mińsk oraz Pińsk. Trafili oni do ekskluzywnego grona uczestników szkoleń, liczącego 42 osoby na ponad sto chętnych, od których zgłoszenia wpłynęły do komisji rekrutującej uczestników cyklu zajęć dla młodych liderów polonijnych. Byli to młodzi Polacy z różnych krajów: Włoch, Austrii, Irlandii, Ukrainy, Białorusi, Słowacji i Wielkiej Brytanii. Podzieleni na grupy po osiem osób tak, aby w każdej z grup znaleźli się reprezentanci z różnych krajów, uczestnicy szkoleń, aby wykonać zadania trenerów musieli porozumiewać się między sobą w języku polskim – jedynym, którym władali wszyscy biorący udział w zajęciach młodzi liderzy.

Mimo nasyconego programu pobytu i szkoleń, młodzież znajdowała czas na zabawę i wygłupy

Program pobytu uczestników szkoleń przewidywał udział w warsztatach, rozwijających umiejętności liderskie m.in. przywództwo, budowanie zespołu, debatowanie, pisanie projektów. Odbyły się także zajęcia z budowania sieci przyjaciół Polski p oparciu o kluby studenta polonijnego. Uczestnicy szkoleń wysłuchali cykl wykładów z wiedzy o Polsce i skutecznej promocji Polski. Odbyły się także wizyty studyjne do różnych polskich miast oraz spotkania z przedstawicielami instytucji pozarządowych, jak Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, i państwowych, m.in. Kancelarii Prezydenta RP, Senatu RP, Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, Instytutu Pamięci Narodowej. Rozmaite aspekty współczesnej działalności społecznej i kulturalnej na przykładzie aktywności lokalnych organizacji i społeczności polska młodzież zza granicy poznawała w Olsztynie Fromborku, Malborku, Toruniu, Gdańsku i Warszawie.

Kroki z tańca można ćwiczyć również podczas wycieczki

W ramach szkoleń ich uczestnicy brali udział w warsztatach m. in. z tańca ludowego, w zajęciach  o mediach oraz najnowszej historii Polski. Odbyły się nawert warsztaty z kuchni polskiej, które poprowadził szef kuchni Domu Polonii w Pułtusku.

Ucząc się przygotowania i prowadzenia debaty u doświadczonych trenerów Zenki Bańkowskiej i Urszuli Herbich, młodzież miała za zadanie przygotowanie debaty, w której w charakterze ekspertów wystąpili: m.in.: Dariusz Piotr Bonisławski, prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, prof. Małgorzata Suświłło, dziekan Wydziału Nauk Społecznych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, Julian Pawłowski, dyrektor Ostródzkiego Centrum Kultury.

Ostatnim punktem szkoleń stały się prezentacje wyników pobytu na obozie szkoleniowym, przygotowane przez uczestników obozu. Każdy z nich otrzymał od organizatorów szkoleń dyplom, potwierdzający udział w nich i pomyślne zakończenie kursu szkoleń.

Irena Głuchowska

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content