HomeKulturaGrecja, czyli pępek świata (dużo foto)

Grecja, czyli pępek świata (dużo foto)

Wernisażem wystawy swoich prac pożegnali się 22 lipca z Letnią Szkołą Artystyczną 2017, organizowaną drugi rok z rzędu przez Związek Polaków na Białorusi, jej absolwenci.

Nauka w szkole przebiegała pod hasłem „Grecja, czyli pępek świata”, a więc sztuka starożytnej Grecji stanowiła główne źródło inspiracji dla uczniów szkoły, którzy nawet na wernisaż wystawy swoich prac przybyli w strojach greckich.

Prowadzeni przez panią profesor w tegorocznej Letniej Szkole Artystycznej przy ZPB – znaną malarkę i pedagog z Gdańska Annę Szpadzińską-Koss – młodzi artyści w chitonach, himationach czy chlamidach i z wieńcami laurowymi na głowach uroczyście, pod dźwięki tradycyjnej muzyki greckiej, wkroczyli na salę, inaugurując rozpoczęcie wernisażu wystawy swoich prac, wykonanych podczas odbywających się przez dziesięć dni zajęć w Letniej Szkole Artystycznej przy ZPB.

Przemawia Renata Dziemiańczuk, wiceprezes ZPB ds. Kultury

Organizator szkoły z ramienia ZPB – wiceprezes ds. Kultury Renata Dziemiańczuk – przedstawiła zgromadzonym na sali młodym artystom i licznie przybyłym na wernisaż członkom ich rodzin, przyjaciołom, a także starszym kolegom z Towarzystwa Plastyków Polskich przy ZPB – gości honorowych wernisażu, wśród których byli m.in. konsulowie Marzena i Jan Demczukowie z Konsulatu Generalnego RP w Grodnie oraz prezes ZPB Andżelika Borys.

Goście honorowi wernisażu: konsul RP Jan Demczuk, konsul RP Marzena Demczuk i prezes ZPB Andżelika Borys

Goście honorowi wraz z panią profesor Anną Szpadzińską-Koss zaproszeni zostali do jury, które miało wytypować wśród absolwentów szkoły posiadaczy najlepszych strojów greckich.

Przemawia Anna Szpadzińska-Koss, profesor w Letniej Szkole Artystycznej 2017 w Grodnie

Zanim doszło do demonstracji strojów do zgromadzonych przemówiła Anna Szpadzińska-Koss. Zaczęła od komplementowania swoich uczniów. – Czuje się wśród was tak, jak bym była na Agorze w jednym z miast Grecji – powiedziała pani profesor. Zaznaczyła, że w każdym z dziesięciu dni, spędzonych z dziećmi i młodzieżą w Grodnie, starała się swoim uczniom pokazać inny element bądź wymiar starożytnej sztuki greckiej, wytłumaczyć w jaki sposób grecka sztuka i rzemiosła wpływały na rozwój cywilizacji ludzkiej, a żeby teoria została lepiej przyswojona, każdy z uczniów powinien był wykonać malunek, rysunek, fragment fresku, wyrób ceramiczny itd. Swoimi własnymi rękoma. Oczywiście z pomocą i podpowiedzią pani profesor. W ten sposób uczniowie szkoły namalowali m.in. wazy greckie, wykonali replikę fryzu partenońskiego, ułożyli obrazki z mozaiki, wylepili z gliny kafelki ceramiczne, dokonali rysunkowej wizualizacji mitów greckich, wykonali „podróbkę” znamienitego fresku z Knossos z podobizną paryżanki, a nawet wznieśli posąg Ateny.

Absolwenci szkoły defilują w strojach greckich

Po prezentacji wystawy przyszła kolej na prezentację przed jury i publicznością strojów greckich, w które byli ubrani absolwenci Letniej Szkoły Artystycznej 2017.

W przerwie, potrzebnej jury na naradę, wszyscy obecni mogli spokojnie obejrzeć wystawę, przygotowaną przez dzieci i młodzież.

Wreszcie jury mogło ogłosić swoją decyzję, na mocy której pierwsze miejsce za najlepsze stroje greckie jury ex aequo przyznało trzem uczniom Letniej Szkoły Artystycznej 2017: Marcinowi Pisalnikowi, Dianie Waluś i Artiomowi Borysience.

Zdobywcy pierwszego miejsca ex aequo za stroje greckie: Diana Waluś, Marcin Pisalnik i Artiom Borysienko

Także drugie miejsce za strój grecki jury przyznało trzem uczniom szkoły: Mateuszowi Błudowowi, Aleksandrowi Piszczatowskiemu oraz Zofii Swirko.

Trzech okazało się również zdobywców trzeciego miejsca. Zostali nimi: Robert Tawrel, Wiktoria Skorb oraz Cyryl Borysienko.

Za zdobyte miejsca absolwenci Letniej Szkoły Artystycznej 2017 otrzymali cenne nagrody. Każdemu z uczniów został wręczony także dyplom za udział w Letniej Szkole Artystycznej 2017.

Gratulacje uczniom i pani profesor składa Jan Demczuk, konsul RP w Grodnie

Gratulując zdolnej młodzieży pięknych prac artystycznych, a pani profesor Annie Szpadzińskiej-Koss – doskonałych efektów pedagogicznych, konsul RP w Grodnie Jan Demczuk podziękował za angażowanie się w takie projekty, jakim jest Letnia Szkoła Artystyczna przy ZPB, także rodzicom absolwentów szkoły. – Słowa wdzięczności pod adresem rodziców zabrzmiały także z ust pani profesor, która wyraziła radość z powodu tego, iż poprzez swoich uczniów udało jej się zainspirować tematyką grecką całe rodziny, czego dowodem były chociażby przepiękne kreacje greckie, w przygotowaniu których na pewno nie obeszło się bez udziału rodziców.

Przemawia Andżelika Borys, prezes ZPB

Gratulacje absolwentom szkoły złożyła także prezes ZPB Andżelika Borys. – Cieszy nas, że podobnie jak rok temu projekt Letniej Szkoły Artystycznej przy ZPB cieszył się zainteresowaniem wśród małych grodnian. Będziemy ten projekt kontynuowali także w przyszłym roku – zapewniła prezes ZPB.

Panie, bez których II edycja Letniej Szkoły Artystycznej przy ZPB w Grodnie nie mogłaby się odbyć: Renata Dziemiańczuk i Anna Szpadzińska-Koss

Pomysłodawcą i koordynatorem Letniej Szkoły Artystycznej przy ZPB jest wiceprezes ZPB ds. Kultury Renata Dziemiańczuk, a sam projekt jest dofinansowywany przez Fundację Pomoc Polakom na Wschodzie.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z różnych dni pracy Letniej Szkoły Artystycznej 2017 przy ZPB, a także z wernisażu prac jej absolwentów:

 

Znadniemna.pl

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content