HomeOświataWarsztaty dla polskich nauczycieli z zagranicy w Małopolsce

Warsztaty dla polskich nauczycieli z zagranicy w Małopolsce

Trzydziestu nauczycieli języka polskiego z Litwy, Ukrainy, Białorusi, USA, Francji, Norwegii i Mołdawii przez dwa tygodnie, od 26 czerwca do 9 lipca, doskonalili swoje umiejętności na dorocznych warsztatach metodycznych, zorganizowanych przez ZSP Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach i Komisję ds. współpracy z Polonią i Polakami za Granicą Sejmiku Województwa Małopolskiego.

Podczas uroczystej inauguracji warsztatów

Głównym punktem pobytu w Małopolsce, na który nauczycieli-polonistów z Białorusi wytypował Związek Polaków na Białorusi, stały się, oczywiście, warsztaty metodyczne, które odbywały się na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.

Tutaj odbyło się także uroczyste otwarcie warsztatów, w którym uczestniczyły m.in. władze województwa małopolskiego i Uniwersytetu Pedagogicznego na czele z rektorem uczelni, dr hab. Kazimierzem Karolczakiem.

Dyrektor Małopolskiej Szkoły Gościnności Jerzy Niedenthal, kierownik Małopolskiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego Ryszard Jacek Róg i dr Wanda Matras-Mastalerz

Przemawiając do uczestników szkoleń , kierownicy warsztatów – zastępcy dyrektora Instytutu Filologii Polskiej dr Marta Karamańska i dr hab. Marek Buś, a także dyrektor Małopolskiej Szkoły Gościnności Jerzy Niedenthal – podkreślali, że te, mające bogatą tradycję, warsztaty, których pierwsza edycja odbyła się 27 lat temu, są bardzo ważnym wydarzeniem nie tylko dla biorących w nich udział w charakterze uczniów – nauczycieli, lecz także dla ich wykładowców. Nauczyciele z całego świata poznają bowiem na warsztatach najnowsze metody nauczania języka polskiego, ale w zamian zostawiają informacje o tym, jak te metody są wdrażane praktycznie w różnych krajach i środowiskach na świecie.

– Mieszkańcy Małopolski są bardzo dumni z tego, że mogą pomagać nauczycielom języka polskiego, uczącym poza granicami Polski – oświadczyła podczas inauguracji warsztatów radna Teresa Starmach, przewodnicząca komisji ds. Współpracy z Polakami i Polonią za granicą Sejmiku Województwa Małopolskiego.

Warsztaty prowadziła najlepsza w Polsce kadra pedagogiczna. W ramach 46 godzin dydaktycznych zajęć nauczyciele z różnych krajów świata na zajęciach z dr Martą Karamańską poznali słownictwo współczesnego języka polskiego i kulturę języka, z dr Markiem Busiem analizowali współczesne utwory literackie, z dr Agnieszką Jasińską i mgr Anną Surowiec uczyli się glottodydaktyki. Profesor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie dr hab. Małgorzata Pamuła pokazała, jak można rozwijać umiejętności mówienia uczniów, mgr Katarzyna Lange zwróciła uwagę na to, czym jest kultura żywego słowa i jak ją należy pielęgnować, a dr Janusz Waligóra oczarował metodyką nauczania języka polskiego nie tylko nauczycieli, ale także gości, którzy przyszli na zakończenie warsztatów, żeby wręczyć nauczycielom zaświadczenia o odbytych szkoleniach i upominki z pobytu w Małopolsce.

W czasie zajęć

Oddzielne podziękowanie należy się od uczestników warsztatów Małopolskiej Szkole Gościnności za zorganizowane na jej bazie warsztaty z biblioterapii, jako metody edukacji i wychowania, które prowadziła dr Wanda Matras-Mastalerz.

Niezwykle bogaty okazał się w tym roku program kulturalny dla uczestników warsztatów. Dzięki rewelacyjnej pracy organizatorów naszego pobytu z Małopolskiej Szkoły Gościnności w Myślenicach i osobiście kierownika Małopolskiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego Ryszarda Jacka Roga udało nam się nie jeden raz zwiedzić Stare Miasto w Krakowie, pospacerować z przewodnikiem po Rynku, obejrzeć Muzeum Podziemia Rynku, poznać Kazimierz i jego okolice, Wawel, Kopalnię Soli w Wieliczce, pomyśleć o nieprzemijających wartościach w nowoczesnym Centrum św. Jana Pawła II, nawiedzić Sanktuaria w Łagiewnikach i w Kalwarii Zebrzydowskiej, odwiedzić Wadowice i dom rodzinny Karola Wojtyły.

Pamiątka z polskich Tatr

Na krakowskiej Starówce

Pod sercem dzwonu Zygmunt

Przy grobie Adama Mickiewicza

W Wieliczce

W Kalwarii Zebrzydowskiej

W Wadowicach

Wręczanie zaświadczeń i upominków uczestnikom warsztatów

Na zakończenie pobytu nauczycieli w Myślenicach dyrektor Małopolskiej Szkoły Gościnności Jerzy Niedenthal wręczył każdemu uczestnikowi warsztatów prezenty od szkoły, a kierownik Małopolskiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego Ryszard Jacek Róg powiedział: – Bardzo dziękuję wszystkim uczestniczkom pobytu za udział, patriotyzm, zaangażowanie i dobry humor. Było mi ogromnie przyjemnie z wami współpracować. Co roku co raz lepiej nam się współpracuje i o to chodzi. To wspaniałe uczucie, kiedy praca ma sens… Klimat tworzą ludzie, nikt inny. Ten pozytywny klimat był i mam nadzieję, że zaowocuje na przyszłość, czego życzę sobie i wszystkim, którzy do tych warsztatów i pobytu się przyczynili.

Polina Juckiewicz z Myślenic

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content