HomeKulturaIII Międzynarodowy Festiwal Poloneza w Polsce zdominowany przez artystów z Białorusi

III Międzynarodowy Festiwal Poloneza w Polsce zdominowany przez artystów z Białorusi

Jedenaście na dziewiętnaście zespołów i solistów, startujących w przeglądzie konkursowym III Międzynarodowego Festiwalu Poloneza w Polsce, który odbył się w miniony weekend w Warszawie, przybyło do Polski z Białorusi. Tak liczna reprezentacja Polaków z Białorusi na III Międzynarodowym Festiwalu Poloneza w Polsce sprawiła, że wydarzenie można by było nazwać festiwalem polsko-białoruskim.

Zdjęcie pamiątkowe uczestników Festiwalu przy Zamku Królewskim w Warszawie

Uroczyste otwarcie konkursu odbyło się w niedzielę, 11 czerwca, w Centralnej Bibliotece Rolniczej im. Michała Oczapowskiego przy Krakowskim Przedmieściu 66. W jury konkursu zasiedli: prezenterka TV, Kawaler Orderu Uśmiechu – Zofia Czernicka, krytyk teatralny i muzyczny z „Teatru dla Was” – Wojciech Giczkowski i redaktorzy: Jadwiga Trusz i Mirosław Perzyński.

W przeglądzie konkursowym, który odbył się w sali balowej przepięknego zabytkowego budynku biblioteki, w trzech kategoriach konkursowych: tanecznej, wokalnej i instrumentalnej – zaprezentowało się ogółem 150 artystów.

Przemarsz uczestników Festiwalu ulicami Starego Miasta w Warszawie

Przy pomniku Zygmunta III Wazy na Placu Zamkowym

Wszyscy oni w ogłoszonej przez organizatorów przerwie, w oczekiwaniu na werdykt jurorów, barwnym korowodem udali się na ulice warszawskiej Starówki. Po zwiedzeniu Starego Miasta uczestnicy konkursu wrócili do Centralnej Biblioteki Rolniczej, gdzie w sali balowej odbył się koncert laureatów, podczas którego do wspólnej zabawy zaprosił wszystkich Zespół Tańca Historycznego „Chorea Antiqua”, będący wraz z Fundacją Przyjaźni Ludzi i Zwierząt „Cze-Ne-Ka” głównym organizatorem Festiwalu.

Tańczą współorganizatorzy Festiwalu – Zespół Tańca Historycznego „Chorea Antiqua”

W tym roku Grand Prix Festiwalu przypadło konkursantom, startującym w najbardziej widowiskowej kategorii – zespołów tanecznych. Zdobywcą Grand Prix został Zespół Taneczny „Takt” z Ciechanowca. Przygotował on atrakcyjną wersję poloneza, w której chłopcy wystąpili w mundurach wojskowych, a dziewczęta w pięknych sukienkach w stylu empire.

Zespół Taneczny „Takt” z Ciechanowca – zdobywca Grand Prix Festiwalu

I miejsce w tej kategorii jurorzy przyznali Polskiemu Zespołowi Pieśni i Tańca „Chabry”, założonemu przy Oddziale Związku Polaków na Białorusi w Grodnie.

Śpiewa chór „Polonez” z Mińska

Artyści z Białorusi biorą udział w Międzynarodowym Festiwalu Poloneza w Polsce poczynając od jego pierwszej edycji. W tym roku Polacy z Białorusi wystartowali we wszystkich kategoriach konkursowych, zdobywając premiowane miejsca i zostając laureatami Festiwalu. Tak oto I miejsce w kategorii zespołów wokalnych jurorzy oddali działającemu przy Oddziale Związku Polaków na Białorusi w Mińsku chórowi „Polonez”, a jego kierowniczce Natalii Krywoszejewej przyznano wyróżnienie za wzorcowe przygotowanie chóru „Polonez” oraz afiliowanych z nim zespołów i artystów do udziału w Festiwalu. Drugi w kategorii zespołów wokalnych okazał się chór „Credo” ze Słonimia. Miejsce III w tej kategorii konkursowej przypadło także artystom z Białorusi.Podzieliły je między sobą: zespół wokalny „Prawdziwi Mężczyźni”, powstały z męskiej sekcji śpiewaków w chórze „Polonez” oraz zespół „Bravo” z Lidy.

Natalia Krywoszejewa, kierowniczka chóru „Polonez”, odbiera Dyplom za zajęcie I miejsca w kategorii zespołów wokalnych

Natalia Krywoszejewa odbiera Dyplom z wyróżnieniem za wzorcowe przygotowanie chóru „Polonez” oraz afiliowanych z nim zespołów i artystów do udziału w Festiwalu

Wśród nagrodzonych i wyróżnionych przez jury Festiwalu artystów z Białorusi znaleźli się także między innymi: pianista z Mińska Dymitr Wasilenko, skrzypaczka z Teatru Opery i Baletu w Mińsku Nadzieja Sienkiewicz, Młodzieżowy Zespół Taneczny „Harmonia” z Lidy, zespół „Niegrzeczne Łyżeczki” z Mińska oraz zespół „Śpiewające Gitary” z Lidy.

Gra laureat Festiwalu – pianista z Mińska Dymitr Wasilenko

Gra laureatka Festiwalu – skrzypaczka z Teatru Opery i Baletu w Mińsku Nadzieja Sienkiewicz

Członkini zespołu z Mińska „Niegrzeczne Łyżeczki” – laureatki w kategorii zespołów instrumentalnych

Reprezentacja uczestniczących w Festiwalu artystów, należących do Oddziału ZPB w Mińsku

„III Międzynarodowy Festiwal Poloneza w Polsce to fascynująca i niezwykła podróż utrwalająca historię tego tańca” – napisał w recenzji Festiwalu na witrynie internetowej „Teatru dla was” członek festiwalowego jury Wojciech Giczkowski. Według eksperta „klasyczny polonez odcisnął piętno na współczesnych formach tego tańca i inspirował choreografów w polskim filmie”. Wojciech Giczkowski zwraca uwagę na zainteresowanie polonezem wśród młodych ludzi. Jest ono jego zdaniem zupełnie naturalne, „gdyż wiąże się z osobistym przeżyciami z okresu matury”.

Honorowy patronat nad III Festiwalem objął Burmistrz Dzielnicy Śródmieście, Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Republiki Białorusi w Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandr Averyanov, Centrum Kulturalne Białorusi w Warszawie oraz Wioletta Kulpa – radna Rady Miasta Płocka, przewodnicząca Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miasta Płocka.

Ludmiła Burlewicz z Warszawy, zdjęcia autorki i Aleksandra Wasilenki

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content