HomeOświataKongres Oświaty Polonijnej zajął stanowisko ws. sytuacji oświaty polskiej na Białorusi

Kongres Oświaty Polonijnej zajął stanowisko ws. sytuacji oświaty polskiej na Białorusi

Działania Związku Polaków na Białorusi i prezes organizacji Andżeliki Borys, skierowane na obronę interesów zamieszkującej Białoruś polskiej mniejszości narodowej w dziedzinie oświaty, zostały dostrzeżone przez organizację, wspierającą rozwój oświaty polskiej w skali globu – Kongres Oświaty Polonijnej.

Prezydium Kongresu Oświaty Polonijnej (KOP), zaniepokojone dyskryminacyjnymi względem mniejszości polskiej działaniami władz Białorusi postanowili przekazać Ambasadorowi Nadzwyczajnemu i Pełnomocnemu Republiki Białorusi w Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandrowi Averyanovowi oficjalne stanowisko KOP wobec nieprzestrzegania przez Republikę Białoruś jej zobowiązań w zakresie zapewnienia mieszkającym na Białorusi Polakom możliwości do nauki języka ojczystego i w języku ojczystym.

Kopię wysłanego do pana Averyanova stanowiska Kongresu Oświaty Polonijnej, jego prezydent dr Jolanta Tatara, wysłała do szefowej Związku Polaków na Białorusi Andżeliki Borys.

Prezes ZPB uprzejmie udostępniła redakcji Znadniemna.pl treść stanowiska KOP, które publikujemy poniżej:

 

Chicago, 7 czerwca 2017 r.

Szanowny Pan Aleksandr Averyanov
Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Republiki Białoruś w Rzeczypospolitej Polskiej

Polacy mieszkający na Białorusi zasługują na mecenat Republiki Białorusi na podstawie Umowy między Rządem Republiki Białorusi, a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o współpracy w dziedzinie kultury, nauki i oświaty, sporządzonej w Warszawie 27 listopada 1995 roku oraz na podstawie Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o współpracy w dziedzinie edukacji z dnia 20 lipca 2016r.

Umowa zapewnia w Art. 13 osobom, należącym do polskiej mniejszości narodowej w Republice Białoruś i białoruskiej mniejszości narodowej w Rzeczypospolitej Polskiej warunki sprzyjające zachowaniu, rozwojowi i wyrażaniu ich tożsamości narodowej, etnicznej, kulturowej i językowej bez jakiejkolwiek dyskryminacji na warunkach pełnej równości wobec prawa. W Art.14 tejże umowy Każda z Umawiających się Stron stworzy na terytorium swego Państwa osobom wymienionym w Art. 13 warunki do nauczania języka ojczystego – zapewni zainteresowanym osobom na zasadzie dobrowolności dostęp do nauki języka ojczystego i nauki w języku ojczystym w przedszkolach, szkołach podstawowych i średnich.

Wydawać by się mogło, iż Umowa z 1995 roku jak i Porozumienie z 2016 roku powinny służyć jako punkt wyjścia do dalszego działania i współpracy, toteż Kongres Oświaty Polonijnej reprezentujący milionową Polonię na całym świecie wyraża swoje zaniepokojenie powstałą sytuacją. Dzieło formacji obywatela godnego tego miana w społeczeństwie wielokulturowym to właśnie misja szkół polskich, w centrum której stoi uczeń współuczestnik procesu edukacji. Wszelkie próby zatarcia u dzieci tożsamości ich pochodzenia i pochodzenia ich rodziców ma nieodwracalne skutki w psychice dziecka, a późniejszego obywatela.

Dzieci i młodzież mniejszości białoruskiej w Polsce mają w myśl Umowy z 1995 roku oraz Porozumienia z 2016 roku zapewnione warunki umożliwiające wzmocnienie poczucia tożsamości kulturowej i językowej uczniów należących do mniejszości białoruskiej od wieku przedszkolnego do wieku akademickiego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Występując w imieniu oświaty polonijnej z całego świata, oczekujemy przywrócenia dialogu w kwestiach oświatowych oraz powrotu do wzajemnych ustaleń, których podstawą jest respektowanie przez Rząd Republiki Białorusi fundamentalnych praw mniejszości t.j prawo do edukacji, własnych szkół i zajęć prowadzonych w języku ojczystym.

Z wyrazami szacunku,

Dr Jolanta Tatara, Prezydent Kongresu Oświaty Polonijnej, USA

Tomasz Karawajczyk, Wiceprezydent Kongresu Oświaty Polonijnej, Niemcy

Anna Dunajewska, Wiceprezydent Kongresu Oświaty Polonijnej, USA

Mirosław Szejbak, Wiceprezydent Kongresu Oświaty Polonijnej, Litwa

Iwona Malinowski, Sekretarz Kongresu Oświaty Polonijnej, Canada

Agnieszka Zając, Skarbnik Kongresu Oświaty Polonijnej, Irlandia Północna

Znadniemna.pl

Skomentuj

Skip to content