HomeSpołeczeństwoUW wznawia program dla represjonowanych studentów z Białorusi

UW wznawia program dla represjonowanych studentów z Białorusi

Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego informuje o wznowieniu naboru na rok akademicki 2017/18, a tym samym przywróceniu możliwości korzystania ze stypendium w ramach „Programu Stypendialnego Rządu RP im. Konstantego Kalinowskiego”. Jest on przeznaczony dla obywateli Białorusi, spełniających wymagania opisane w załączniku.

Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego prosi o kontakt osoby, które potrzebują takiego wsparcia na adres [email protected]

Dokumenty kandydatów powinny trafić do Biura Programu:

• bezpośrednio na adres mailowy

• poprzez placówki dyplomatyczne RP na Białorusi

• poprzez biuro Komitetu Obrony Represjonowanych „Solidarność” w Mińsku.

Program Stypendialny im. Konstantego Kalinowskiego jest największym w Europie programem pomocowym dla młodych Białorusinów nie mogących studiować na Białorusi ze względu na swoje polityczne poglądy.

19 marca 2006 roku wybory na Białorusi doprowadziły do masowych protestów, których konsekwencją były masowe areszty i represje wobec działaczy opozycyjnych, w tym studentów.

Program im. Kalinowskiego powstał dzięki szybkiej reakcji rządu Prawa i Sprawiedliwości, oraz władz polskich uczelni wyższych. 30 marca 2006 roku ówczesny premier Kazimierz Marcinkiewicz i Aleksander Milinkiewicz, przedstawiciel Bloku Zjednoczonych Sił Demokratycznych na Białorusi oraz Rektorzy Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich (KRUP) i Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) podpisali list intencyjny na Uniwersytecie Warszawskim.

Znadniemna.pl za Kresy24.pl

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content