HomeOświataAlina Jaroszewicz: „Szkoła to miejsce budowania wspólnoty…”

Alina Jaroszewicz: „Szkoła to miejsce budowania wspólnoty…”

Polska Szkoła Społeczna im. Ignacego Domeyki w Brześciu w piątek, 26 maja, uroczyście pożegnała rok szkolny.

Tradycyjnie, podobnie, jak w latach poprzednich, w dniu zakończenia roku szkolnego, nauczyciele i uczniowie zgromadzili się na dziedzińcu Konsulatu Generalnego RP w Brześciu.

Polska Szkoła Społeczna im. Ignacego Domeyki w Brześciu jest jedną z najlepszych tego typu placówek edukacyjnych na Białorusi. Obecnie język i kulturę polską poznaję w Szkole 720 uczniów, a zespół nauczycielski liczy 25 pedagogów.

Oprócz języka polskiego, uczniowie Szkoły mają zajęcia z przedmiotów ojczystych: historii, geografii, kultury, tradycji.

Jak powiedziała we wstępnym słowie założycielka i dyrektor Szkoły, będąca także prezes Brzeskiego Obwodowego Oddziału Związku Polaków na Białorusi Alina Jaroszewicz: „Szkoła to nie tylko miejsce pracy i nauki, ale także objaśniania i odkrywania świata, budowania wspólnoty, kształtowania wartosciowych postaw, rozwijania zainteresowań i pasji. To nauczycielowi często zawdzięczamy fascynację wiedzą, wskazywanie drogi, zachętę do podążania za marzeniami. Dziękujemy nauczycielom za zaangażowanie i serce, którymi udowadniają,że są najcenniejszym atutem polskiej oświaty na Białorusi”.

Słowa podziękowania skierowała Alina Jaroszewicz pod adresem uczniów Szkoły. Dziękowała uczniom za owocną pracę, za wielkie poświęcenie, gdyż wielu z nich dojeżdżało na zajęcia w każdą pogodę, po 6-7 godzinach spędzonych na zajęciach w państwowej w szkole średniej. Musieli dojeżdżać z dalekich osiedli, a nawet z okolicznych wsi i miasteczek: z Kobrynia, Kamieńca, Żabinki i innych miejscowości.

Dyrektor PSS im. I. Domeyki wyraziła wdzięczność rodzicom za wspieranie dzieci na drodze zdobywania wiedzy i umiejętności.

Po powitaniu zgromadzonych na uroczystości nastąpił moment wręczania dyplomów ukończenia Szkoły, wyróżnień i podziękowań dla najlepszych uczniów. Alina Jaroszewicz wraz z wicedyrektor PSS im. I. Domeyki Aliną Krasnowską, wręczyły uczniom ogółem 160 dyplomów, podziękowań i wyróżnień. Specjalne dyplomy otrzymały uczennice Krystyna Seliwonik i Elżbieta Miniuk, które zajęły I i II miejsce w Ogólnokrajowym konkursie historycznym, zorganizowanym przez Stowarzyszenie „Polska Macierz Szkolna”.


Alina Jaroszewicz wyraziła wdzięczność Konsulatowi Generalnemu RP w Brześciu za umożliwienie spotkania na gościnnym skrawku polskiej ziemi, a także za całokształt pomocy i wsparcia PSS im. Ignacego Domeyki oraz oświaty polskiej w obwodzie brzeskim. Z rąk konsula generalnego Piotra Kozakiewicza i konsula Jerzego Grymanowskiego nauczyciele Szkoły otrzymali podziękowania Konsulatu RP w Brzesciu.
Na uroczystym zakończeniu roku szkolnego byli obecni liczni goście honorowi, między innymi: Andżelika Borys, prezes Związku Polaków na Białorusi oraz Andrzej Poczobut, członek Zarządu Głównego ZPB. Na ręce prezes ZPB Alina Jaroszewicz złożyła podziękowanie za organizacje warsztatów dla nauczycieli , za przekazanie nowych podręczników i organizację kolonii letnich dla najlepszych uczniów Polskiej Szkoły Społecznej im. I.Domeyki. Andżelika Borys z kolei przekazała najmłodszym uczniom Szkoły słodkie upominki.

Na uroczystości byli obecni także przyjaciele Szkoły z Polski: Józef Szeptycki, prezes Bialskiej Izby Gospodarczej, Janusz Waldemar Zabłocki, Krół Bractwa Kurkowego w Białej Podlaskiej, Stanisław Kędzierski, wieloletni dyrektor „Energopolu”.

Osoby te przez ćwierć wieku wspierają wartościowe polskie projekty i inicjatywy na Ziemi Brzeskiej, organizują dla dzieci polskich akcje świątecznej pomocy. Na spotkanie z okazji zakończenia roku szkolnego w PSS im. I. Domeyki w Brześciu przywieźli w darze dla uczniów biało-czerwone czapeczki.

Do zgromadzonych na dziedzińcu Konsulatu Generalnego RP w Brześciu nauczycieli i gości zwrócił się konsul generalny RP w Brześciu Piotr Kozakiewicz. Dyplomata mówił, że człowiek, świadomy swojej tożsamości, płynącej z wiary, dziedzictwa ojców, zachowa godność, znajdzie poszanowanie u innych i będzie pełnowartościowym człowiekiem społeczeństwa, w którym przypadło mu żyć. Konsul generalny życzył uczniom zdrowych, bezpiecznych i radosnych wakacji.

Uczniowie PSS im. I. Domeyki zaprezentowali z kolei dla gości uroczystości bogaty program artystyczny, na który się złożyły: recytacja poezji, gra na instrumentach muzycznych, oraz wykonanie popularnych polskich piosenek.

Program artystyczny zakończyła wykonana w języku polskim „Modlitwa” autorstwa Bułata Okudżawy. W niebo nad polskim konsulatem uniosło się sto biało-czerwonych baloników.

Polska Szkoła Społeczna im. Ignacego Domeyki działa nieprzerwanie od 1988 roku. Ukończyło ją ponad 6 tysięcy uczniów, z których blisko 4 tysiące studiowało bądź studiuje na wyższych polskich uczelniach.

Szkoła wychowała i wyuczyła kilka pokoleń młodych Polaków i miłośników Polski z Brześcia i okolic. Co roku około 200 absolwentów Szkoły zostaje studentami wyższych polskich uczelni. W ciągu 29 lat nauczyciele i przyjaciele Szkoły organizowali liczne projekty edukacyjne i kulturotwórcze: olimpiady i konkursy («Historia w zwierciadle rodzinnej fotografii», Konkurs poezji Z. Kabaty, Konkurs wiedzy o Witoldzie Pileckim), letnie szkoły i półkolonie, warsztaty i plenery, dni polskiej kultury i tygodnie filmu polskiego, tournee koncertowe i akcje świą- tecznej pomocy.

Polska Szkoła Społeczna im. Ignacego Domeyki była organizatorem wielkich przedsięwzięć w życiu Brześcia i jego mieszkańców: 5-ciu edycji Festiwalu «Brzeska jesień z polską piosenką», Polsko-Białoruskiego Festiwalu Sztuki Współczesnej, Międzynarodowego Festiwalu im. Stanisława Moniuszki. Szkoła organizowała także konferencje naukowe, największa z nich to – Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji 200 – lecia urodzin Ignacego Domeyki.

Szkoła jest organizatorem kursów metodycznych dla nauczycieli języka polskiego i przedmiotów ojczystych Brześcia i obwodu brzeskiego, jest największym osrodkiem edukacyjnym i metodycznym na Polesiu. Jest także Szkołą Liderów – co roku prowadzi szkolenia z zarządzania projektami dla młodzieży, a także dla liderów polskich. Przy szkole działają bezpłatne kółka dla młodzieży: dziennikarskie, operatorskie, fotograficzne, teatralne. Posiada dział turystyczny, jest organizatorem wyjazdów szkolnych, młodzieżowych. Nauczyciele Szkoły oraz polscy historycy i krajoznawcy już 13 rok wydają kwartalnik polski «Echa Polesia» i redagują stronę internetową www.echapolesia.pl. Realizują też projekt dokumentowania śladów polskości – program historii mówionej.

Szkoła od 29 lat dba o miejsca pamięci narodowej. Uczniowie i nauczyciele co roku odsłaniają nowe krzyże i tablice pamiątkowe, naprawiają zabytkowe groby.

Anna Jurkowska z Brześcia

No comments

Skomentuj

Skip to content