HomeWiadomości z PolskiPolonia Świata: „Ogłosić następny rok Rokiem Błogosławionego Jana Pawła II”

Polonia Świata: „Ogłosić następny rok Rokiem Błogosławionego Jana Pawła II”

Czterech reprezentantów z Białorusi wzięło udział w posiedzeniach reaktywowanej w ubiegłym roku Rady Polonii Świata, która obradowała w miniony weekend w Pułtusku.

Komitet organizacyjny Rady Polonii Świata: od prawej Mieczysław Jaśkiewicz (ZPB, Białoruś), Tadeusz Pilat (Szwecja), Michał Mackiewicz- (ZPL, Litwa), Bożena Kaminski (USA), Halina Subotowicz-Romanow (Rosja), Jan Cytowski(Kanada), Aleksander Zając (Niemcy), Emilia Chmielowa (Ukraina)

Komitet organizacyjny Rady Polonii Świata (od prawej): Mieczysław Jaśkiewicz (ZPB, Białoruś), Tadeusz Pilat (Szwecja), Michał Mackiewicz- (ZPL, Litwa), Bożena Kaminski (USA), Halina Subotowicz-Romanow (Rosja), Jan Cytowski (Kanada), Aleksander Zając (Niemcy), Emilia Chmielowa (Ukraina)

Razem zjechało się na forum 67 delegatów z Europy, USA, Kanady, Ameryki Łacińskiej oraz Australii. Białoruś była reprezentowana przez prezesa Związku Polaków na Białorusi Mieczysława Jaśkiewicza, szefową Rady Naczelnej ZPB Andżelikę Borys oraz reprezentantów Polskiej Macierzy Szkolnej – prezesa Stanisława Sienkiewicza i dyrektora Liceum im. Elizy Orzeszkowej przy PMS Antoniego Pacenkę.

Przemawia prezes ZPB Mieczysław Jaśkiewicz

Przemawia prezes ZPB Mieczysław Jaśkiewicz

W pierwszym dniu obrad delegaci dyskutowali o przyszłości Polonii, jej integracji ze społecznością krajów zamieszkania i roli, jaką odgrywają Polacy poszczególnych krajach.

Delegaci Rady Polonii Świata podczas obrad

Delegaci Rady Polonii Świata podczas obrad

Dużo uwagi poświęcili delegaci kwestii Karty Polaka, pięciolecie wprowadzenia której w życie obchodzimy w tym roku. Podnoszono też kwestie repatriacji i podwójnego obywatetlstwa.

Delegaci zgodzili się, iż jednym z podstawowych zadań Polonii i Polaków za granicą jest propaowanie oraz obrona dobrego imienia Polski i Polaków.

Rada Polonii postanowiła zwrócić się do Marszałka Sejmu RP z wnioskiem o ogłoszenie roku 2014 Rokiem Błogosławionego Jana Pawła II. Padła także propozycja, aby w następnym roku wyjątkowo zorganizować Dzień Polonii i Polaków za Granicą w kwietniu, w Rzymie, gdzie wówczas ma dojść do kanonizacji błogosławionego Jana Pawła II.

Przemawia nowowybrany prezes Rady Polonii Świata Jan Cytowski

Przemawia nowowybrany prezes Rady Polonii Świata Jan Cytowski

Delegaci forum wybrali nowe władze Rady Polonii Świata. Nowym prezesem Rady został Jan Cytowski, pełniący funkcje wiceprezesa Kongresu Polonii Kanadyjskiej. Jego zastępcami zostali Helena Miziniak, honorowa prezes Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych oraz Michał Mackiewicz, prezes Związku Polaków na Litwie.

Pamiątkowe zdjęcie delegatów Rady Polonii Świata

Pamiątkowe zdjęcie delegatów Rady Polonii Świata

Dzisiaj delegaci Rady Polonii Świata biorą udział w warszawskich uroczystościach z okazji Święta Niepodległości Polski. Zaplanowane jest także ich spotkanie z prezydentem Polski Bronisławem Komorowskim.

Andżelika Borys z Pułtuska

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content