HomeOświataWydział Konsularny Ambasady RP w Mińsku ogłasza rekrutacje na studia w Polsce

Wydział Konsularny Ambasady RP w Mińsku ogłasza rekrutacje na studia w Polsce

Wydział Konsularny Ambasady RP w Mińsku informuje o rozpoczęciu rekrutacji osób polskiego pochodzenia na kształcenie w Polsce ze stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok 2017/2018.

UWAGA:

Rekrutacja osób polskiego pochodzenia na kształcenie w Polsce ze stypendium Ministra Zdrowia na rok 2017/2018 rozpocznie się w terminie późniejszym. (informacja ukaże się na stronie)

W Wydziale Konsularnym w Mińsku dokumenty aplikacyjne na studia wyższe w Polsce mogą składać wyłącznie osoby zarejestrowane w Mińskim Okręgu Konsularnym (okręg miński, witebski, mohylewski, homelski).

Jakie należy podjąć kroki, aby złożyć dokumenty na studia?

Krok 1. zapoznanie się ze wszystkimi informacjami na stronie internetowej oraz przygotowanie
i skompletowanie dokumentów,

Krok 2. wypełnienie formularza umieszczonego na stronie internetowej,

Krok 3. przysłanie mailem na adres: ([email protected]) zgłoszenia zawierającego: imię i nazwisko, datę urodzenia, wybrany rodzaj studiów i kierunek, numer telefonu oraz adresy mailowe osoby aplikującej i ew. adresy mailowe rodziców wraz z propozycją terminu spotkania w Wydziale Konsularnym,

Krok 4. otrzymacie Państwo mail z wyznaczoną datą i godziną składania dokumentów w Wydziale Konsularnym.

Termin przyjmowania dokumentów przez Wydział Konsularny na studia I stopnia i jednolite studia magisterskie upływa 14 kwietnia 2017 r. natomiast na studia II stopnia oraz inne formy kształcenia (studia podyplomowe, doktoranckie, staże habilitacyjne i studia semestralne) 14 lipca 2017 r.

Przed wpisaniem do kwestionariusza kierunku przyszłych studiów, zachęcamy do sprawdzenia, czy faktycznie nauczanie na takim kierunku jest w Polsce realizowane.

Wykaz kierunków, poziomów kształcenia, a także uzyskiwanych tytułów zawodowych, form kształcenia i uczelni prowadzących dany kierunek studiów znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

https://polon.nauka.gov.pl/opi/aa/kierunki/studia?execution=e1s1

oraz na:

www.wybierzstudia.nauka.gov.pl

UWAGA:

Warunkiem przyjęcia i rozpatrywania wniosków na wszystkie poziomy kształcenia w Polsce jest posiadanie Karty Polaka i/lub dokumentów potwierdzających polskie pochodzenie.

Wykaz dokumentów aplikacyjnych:

Na studia I stopnia oraz jednolite studia magisterskie

Na studia II stopnia oraz inne formy kształcenia (studia podyplomowe, doktoranckie, staże habilitacyjne i studia semestralne)

Kandydaci proszeni są o zapoznanie się z następującymi dokumentami:

Zasady i tryb rekrutacji osób polskiego pochodzenia na kształcenie w Polsce ze stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dokumenty do pobrania:

Kwestionariusz

Zal. 5 Oswiadczenie

Najnowsze komentarze

  • Drodzy rodacy jeśli, któryś z was wpadnie na pomysł studiowania w Polsce i wiąrze swoją przyszłość w „OJCZYŹNIE SWOICH OJCÓW” to radził bym wam wybierać kierunki ścisłe, medycyne itp… Studia na poltitechnikach, akademiach medycznych, ekonomicznych itp.
    Co do reszty nie polecam, chyba iż traktujecie studia w Polsce jako pewnego rodzaju przygodę…
    Pozdrawiam i życzę powodzenia

  • Drodzy rodacy jeśli, któryś z was wpadnie na pomysł studiowania w Polsce i wiąrze swoją przyszłość w „OJCZYŹNIE SWOICH OJCÓW” to radził bym wam wybierać kierunki ścisłe, medycyne itp… Studia na poltitechnikach, akademiach medycznych, ekonomicznych itp.
    Co do reszty nie polecam, chyba iż traktujecie studia w Polsce jako pewnego rodzaju przygodę…
    Pozdrawiam i życzę powodzenia

Skomentuj

Skip to content