HomeOświataRuszyła VIII edycja Konkursu „Być Polakiem”

Ruszyła VIII edycja Konkursu „Być Polakiem”

Warszawska Fundacja „Świat na Tak”, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” i poseł na Sejm RP Joanna Fabisiak zapraszają dzieci i młodzież, mieszkającą poza granicami Polski, do udziału w VIII edycji konkursu „Być Polakiem”.

Zaproszenie do udziału w VIII edycji Konkursu „Być Polakiem”

W liście przewodniczącej Komitetu Organizacyjnego Konkursu „Być Polakiem” poseł na Sejm RP Joanny Fabisiak do nauczycieli polonijnych i rodziców młodych Polaków, mieszkających poza granicami Polski, czytamy, że realizowany od siedmiu lat na całym świecie konkurs jest pomyślany, aby „umacniać tożsamość narodową młodych Polaków”.

Organizatorzy zwracają uwagę na znaczenie, jakie ma dla psychiki człowieka świadomość jego pochodzenia i ciągłość losów rodzin, należących do polskiej wspólnoty narodowej.

„Wybraliśmy konkurs jako formę zainteresowania młodych historią przodków, gdyż przede wszystkim interaktywny sposób zdobywania i przekazywania wiedzy odnosi skutek edukacyjny i emocjonalny” – pisze poseł Joanna Fabisiak. Jak twierdzi „słuszność wyboru tej drogi dotarcia do młodzieży potwierdziło wielu uczestników Konkursu”.

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Konkursu „Być Polakiem” na dowód powyższej tezy przytacza fragment opinii, którą otrzymała od uczestniczki jednej z poprzednich edycji Konkursu – Zosi z Finlandii. Zosia, dziękując za Konkurs „Być Polakiem”, przyznaje się, że bardzo trudno przychodzi jej uczenie się historii Polski, gdyż w szkole, do której uczęszcza, nie ma regularnych lekcji z tego przedmiotu. „A taki Konkurs inspiruje mnie do zainteresowania się jakimś wydarzeniem historycznym i zdobywaniem wiedzy na ten temat. Lepiej wtedy rozumiem historię mojej Polski” – pisze młoda Polka z Finlandii.

Najnowsza, VIII edycja Konkursu „Być Polakiem”, zdaniem organizatorów tematycznie jest najbliższa Polakom rozsianym po świecie, bo wszystkie tematy oscylują wokół życia Polonii oraz Polaków od których „wyemigrowała” granica. „Ich losy składają się na wspólną historię naszej Ojczyzny. Małe zdarzenia, przygody czy mniej lub bardziej dramatyczne decyzje, które musieli podejmować warte są przypomnienia i upamiętnienia” – przekonują organizatorzy, przypominając o tym, jakie piękne i romantyczne prace wpłynęły na Konkurs w 2012 roku, gdy jeden z tematów konkursowych brzmiał „Jak dziadek poznał babcię”.

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Konkursu „Być Polakiem” jest przekonana, że również tegoroczne tematy zaciekawią i zachęcą uczniów do przygotowania pracy konkursowej.
W VIII edycji Konkursu „Być Polakiem” tematy zostały tradycyjnie podzielone na pięć grup wiekowych.

Grupie najmłodszej, obejmującej dzieci w wieku od 6 do 9 lat, proponowane jest wykonanie pracy plastycznej na temat „Polska legenda”.

Nieco starsze dzieciaki (10-13 lat) mogą kierować na konkurs prace literackie, w których opiszą ważne, ciekawe zdarzenia, przygody, historie z życia ich rodziny na emigracji.

Nastolatkom (14-16 lat) organizatorzy proponują, aby wyobrazili siebie kustoszami jednej z sal muzeum polskiego w kraju ich zamieszkania i opisali, w jaki sposób by taką salę urządzili i wyposażyli.

Prace literackie, zawierające osobistą interpretację dwuwiersza „Marsz, marsz Polonia, nasz dzielny narodzie”, organizatorzy proponują kierować na Konkurs młodzieży w wieku od 17 do 22 lat.

Młodzież (w wieku od lat 12 do 22) może kierować na konkurs także prace multimedialne na temat „Polonia dla Europy i świata”.

Do Konkursu „Być Polakiem” każdego roku zgłasza się co raz więcej uczestników. W ubiegłorocznej edycji wzięło w nim udział 650 uczestników z około 30 krajów świata. Wówczas tematyka konkursu dotyczyła 1050. rocznicy Chrztu Polski. Organizatorzy liczą na to, że w tym roku liczba uczestników Konkursu będzie jeszcze większa i zachęcają dzieci i młodzież polską poza granicami Polski do udziału w Konkursie.

Prace konkursowe są przyjmowane do 4 marca 2017 roku.

Można je wysyłać wraz z wypełnionym Formularzem Zgłoszeniowym pocztą „tradycyjną” na adres Fundacji „Świat na Tak”: Al. Szucha 27, 00-580 Warszawa, Polska.

Można też skorzystać z drogi elektronicznej wysyłając pracę i Formularz Zgłoszeniowy na e-mail: [email protected].

Formularz Zgłoszeniowy VIII edycji Konkursu „Być Polakiem” znajdziecie Państwo w załączniku do niniejszej publikacji. Więcej informacji o konkursie i jego organizatorach – na stronie Fundacji „Świat na Tak”.

Znadniemna.pl

Pobierz załączniki:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY VIII EDYCJI KONKURSU „BYĆ POLAKIEM”

Kalendarium VIII edycji Konkursu „Być Polakiem”

Najnowsze komentarze

  • Być może już są znane wyniki konkursu?

    • Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Fundacji do 29 kwietnia 2017 r.

Skomentuj

Skip to content