HomeSpołeczeństwoNoworoczna wizyta prezydenta Sopotu na Grodzieńszczyźnie

Noworoczna wizyta prezydenta Sopotu na Grodzieńszczyźnie

Prezydent Sopotu Jacek Karnowski tradycyjnie już w pierwszych dniach Nowego Roku, 4-6 stycznia, wraz z delegacją Urzędu Miasta Sopotu odwiedził Polaków na Białorusi. Podczas trzydniowej wizyty sopocianie spotkali się z Zarządem Głównym ZPB, a także wzięli udział w spotkaniach świąteczno-noworocznych, organizowanych przez oddziały w Lidzie i Wołkowysku.

Podczas spotkania z Zarządem Głównym ZPB

Styczniowe wyjazdy delegacji Sopotu na czele z prezydentem miasta do działaczy Związku Polaków na Białorusi stały się tradycyjnymi, a o miejsce w składzie styczniowej delegacji na Białoruś podwładni prezydenta Jacka Karnowskiego zabiegają jako o wyróżnienie.

Jacek Karnowski, prezydent miasta Sopot

Jak sami przyznają, pobyt wśród Polaków na Białorusi jest dla nich nie tylko lekcją patriotyzmu, lecz także pokory, gdyż pielęgnowanie polskości na Kresach wcale nie jest rzeczą łatwą i przyjemną.

Wiceprezesi ZPB: Irena Waluś i Marek Zaniewski oraz członek Zarządu Głównego ZPB Andrzej Poczobut

Wybierając się na Grodzieńszczyznę delegacja Sopotu, tradycyjnie przywiozła ze sobą dary dla mieszkających na Białorusi Polaków. W zbieraniu tegorocznych darów pomagali tradycyjnie już mieszkańcy Sopotu i sopoccy przedsiębiorcy. Prezydent Karnowski przywiózł też do Grodna Lidy i Wołkowyska dary od Caritasu Archidiecezji Gdańskiej, a także przekazał działaczom ZPB serdecznie pozdrowienia i życzenia od metropolity gdańskiego, arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia, doskonale znającego środowisko Polaków na Białorusi, którzy w geście wdzięczności, przekazali arcybiskupowi, pełniącemu w poprzednich latach funkcję biskupa polowego Wojska Polskiego, kalendarz, będący pokłosiem fotograficznej wystawy historycznej autorstwa zaprzyjaźnionego z ZPB białoruskiego historyka Igora Mielnikowa pt. „Białorusini w Wojsku Polskim w latach 1939-1945”.

Wieczorem tego samego dnia, kiedy delegacja Sopotu spotkała się w Grodnie z Zarządem Głównym ZPB na czele z prezes Andżeliką Borys, prezydent Jacek Karnowski z delegacją odwiedził Polaków w Lidzie. Prezes miejscowego oddziału ZPB Irena Biernacka umówiła się na spotkanie z gośćmi z Sopotu na osiedlu Industrialny, w kościele pw. św. Józefa Kalasancjusza, należącym do ojców pijarów.

Podczas Mszy św. w kościele pw. św. Józefa Kalasancjusza

Prezes Oddziału ZPB w Lidzie Irena Biernacka, prezydent Sopotu Jacek Karnowski, Katarzyna Alesionek z Urzędu Miasta  i  prezes ZPB Andżelika Borys

Po Mszy świętej odprawionej przez proboszcza parafii ks. Andrzeja Agiela w świątyni odbył się wzruszający koncert z udziałem miejscowych dzieci, uczących się języka polskiego oraz dzieci specjalnej troski z lidzkich rodzin polskich, którym pomaga Oddział ZPB w Lidzie.

Jacek Karnowski składa życzenia noworoczne

Kolędy w wykonaniu dzieci

– Miejsce i okoliczności, w jakich spotykamy się, przypominają czasy prześladowań działaczy Solidarności w komunistycznej Polsce. Wówczas kościół i księża też dawali schronienie polskim patriotom – mówił prezydent Sopotu Jacek Karnowski do lidzkich Polaków, którzy, nie mając wstępu do miejscowego Domu Polskiego, dzięki gościnności ojców pijarów musieli przyjmować gości z Sopotu w świątyni.

Przemawia Jacek Karnowski, prezydent Sopotu

Ks. Andrzej Agiel, proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Lidzie

Przemawia Andżelika Borys, prezes Związku Polaków na Białorusi

Mając, kontrolowaną przez władze Szkołę Polską, nie mają stałego miejsca do spotkań także Polacy Wołkowyska, do których delegacja Sopotu na czele z prezydentem Karnowskim zawitała 5 stycznia. Tego dnia Oddział ZPB w Wołkowysku zorganizował przyjecie karnawałowe w jednym z zaprzyjaźnionych gospodarstw agroturystycznych. Na zaproszenie prezes miejscowego oddziału Marii Tiszkowskiej na bal karnawałowy do Wołkowyska przybyli tego dnia nie tylko Rodacy z Sopotu na czele z prezydentem Karnowskim, lecz także delegacja Zarządu Głównego ZPB na czele z prezes Andżeliką Borys oraz małżeństwo konsulów Marzena i Jan Demczukowie z Konsulatu Generalnego RP w Grodnie.

Maria Tiszkowska, prezes Oddziału ZPB w Wołkowysku wita gości balu

Przemawia Jacek Karnowski, prezydent Sopotu

Życzenia noworoczne składają Marzena Demczuk i Jan Demczuk, konsulowie RP w Grodnie

Życzenia noworoczne składa Andżelika Borys, prezes ZPB

Konkursy

Prezydent Sopotu uczestniczy w konkursie

Konsul RP w Grodnie Jan Demczuk uczestniczy w konkursie

Radny miasta Sopotu Paweł Kąkol bierze udział w konkursie

Marzena Demczuk, konsul RP w Grodnie uczestniczy w konkursie

Wiktoria Życiniec i Andżelika Borys

Znadniemna.pl

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content