HomeSpołeczeństwoMarszałek Senatu RP Stanisław Karczewski do Polaków na Białorusi: Spotkanie z Państwem to jeden z celów tej wizyty

Marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski do Polaków na Białorusi: Spotkanie z Państwem to jeden z celów tej wizyty

Blisko sto Polaków, reprezentujących największe organizacje i środowiska polskie na Białorusi, uczestniczyło 6 grudnia w Mińsku w spotkaniu z delegacją Senatu RP na czele z marszałkiem Stanisławem Karczewskim. Spotkanie z rodakami stało się końcowym punktem dwudniowej wizyty polskich parlamentarzystów na Białorusi.

spotkanie_z_marszalkiem_senatu1

Ambasador RP na Białorusi Konrad Pawlik wita delegacje Senatu RP

spotkanie_z_marszalkiem_senatu_pub2

– Unia Europejska, a więc także Polska, postanowiliśmy nawiązywać kontakty z Białorusią – wyznał Polakom ze wszystkich regionów Białorusi, przybyłym na spotkanie z polskimi parlamentarzystami, szef polskiej delegacji marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski.

spotkanie_z_marszalkiem_senatu_karczewski

Marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski i Ambasador RP na Białorusi Konrad Pawlik

W przemówieniu, będącym swoistym podsumowaniem wizyty, marszałek opowiedział rodakom z Białorusi, iż spotykał się nie tylko ze swoim białoruskim odpowiednikiem – Michaiłem Miasnikowiczem, przewodniczącym Rady Republiki (wyższej izby białoruskiego parlamentu), lecz także z prezydentem Białorusi Aleksandrem Łukaszenką.

spotkanie_z_marszalkiem_senatu2

– Rozmawialiśmy nie tylko o rzeczach miłych i przyjemnych, poruszaliśmy także tematy trudne. Żadnego z nich nie pozostawiliśmy za drzwiami – mówił Stanisław Karczewski. Marszalek Senatu przyznał, iż słyszał głosy, krytykujące rozpoczęty przez Polskę dialog z władzami Białorusi. – Mówią nam, że nie powinniśmy tego robić i jeśli chcemy się z kimś na Białorusi spotykać, to tylko z opozycją i mieszkającymi tu Polakami. Jestem innego zdania; uważam, że dialog z władzą należy prowadzić – oświadczył szef delegacji Senatu, podkreślając, iż nie oznacza to wszakże poparcia dla wszystkiego co poczyna i inicjuje władza białoruska.

spotkanie_z_marszalkiem_senatu_karczewski1

Przemawia marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski

Mówiąc o pierwszych skutkach polsko-białoruskiego dialogu Stanisław Karczewski przypomniał, że w poniedziałek był obecny przy jednogłośnej ratyfikacji przez członków wyższej izby białoruskiego parlamentu polsko-białoruskiej umowy oświatowej. – Jest to umowa niezwykle istotna dla Polski, a także dla Polaków na Białorusi – przypomniał marszałek, powołując się na przeprowadzone przez Senat RP rozeznanie w środowiskach Polaków na Białorusi, które uregulowanie kwestii oświatowych w stosunkach dwustronnych polsko-białoruskich wskazywali, jako potrzebę największej wagi.

spotkanie_z_marszalkiem_senatu_pub4

spotkanie_z_marszalkiem_senatu_pub1

– Tak naprawdę spotkanie z Państwem, to jeden z celów naszej wizyty na Białorusi – wyznał marszałek Karczewski, dziękując Polakom na Białorusi, za to, że dzięki nim na Białorusi przetrwały polska tradycja, kultura i język. – Niezwykle cieszy, że spotykając się z wami na Białorusi, nie musimy korzystać z usług tłumaczy – zauważył marszałek Senatu.

spotkanie_z_marszalkiem_senatu_sagatowska1

spotkanie_z_marszalkiem_senatu_sagatowska

Przemawia Janina Sagatowska, przewodnicząca Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą Senatu RP

Kwestie znaczenia stosunku do języka polskiego przez rodaków, mieszkających poza granicami Polski, poruszali w swoich wystąpieniach także inni członkowie delegacji senackiej. Senator Janina Sagatowska, przewodnicząca senackiej Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą zwróciła uwagę, iż z jej rozeznania wynika, że na zachowaniu języka polskiego, na polskiej oświacie zależy najbardziej Polakom na Wschodzie. Senator Andrzej Misiołek, reprezentujący opozycję parlamentarną, zwracając się do Polaków z Białorusi zauważył, że polscy politycy i partie toczą spory na różne tematy i na różnych płaszczyznach. Jest tylko jedna kwestia, która łączy wszystkich, niezależnie od przynależności partyjnej – Jesteście nią Wy, Rodacy, mieszkający poza granicami Polski – mówił senator.

spotkanie_z_marszalkiem_senatu_andruszkiewicz

Poseł na Sejm RP Adam Andruszkiewicz

Podczas przemówień członków delegacji Senatu RP do rodaków na Białorusi nie poruszono kwestii osiągniętych w rozmowach z władzami białoruskimi ustaleń w zakresie uregulowania sytuacji wokół Związku Polaków na Białorusi.

spotkanie_z_marszalkiem_senatu_andruszkiewicz1

Senator RP Andrzej Misiołek

spotkanie_z_marszalkiem_senatu_andruszkiewicz2

Senator RP Leszek Piechota

spotkanie_z_marszalkiem_senatu_gogacz

Senator RP Stanisław Gogacz

spotkanie_z_marszalkiem_senatu_laczkowski

Dyrektor Biura Polonijnego Senatu RP Romuald Łanczkowski

W kuluarach spotkania udało nam się ustalić, iż kwestia zalegalizowania ZPB, zepchniętego do podziemia przez władze Białorusi w 2005 roku, podobnie, jak kwestia zarządzania odebranym ZPB mieniem, była podnoszona zarówno podczas spotkania marszałka Stanisława Karczewskiego z prezydentem Łukaszenką, jak i podczas rozmów szefa polskiej delegacji z Michaiłem Miasnikowiczem.

spotkanie_z_marszalkiem_senatu_pub7

spotkanie_z_marszalkiem_senatu_pub5

spotkanie_z_marszalkiem_senatu_przyjecie1

Marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski rozmawia z Jego Ekscelencją biskupem grodzieńskim Aleksandrem Kaszkiewiczem

Niestety obecnie nie można powiedzieć o osiągnięciu jakiegoś końcowego porozumienia w tych kwestiach, choć jest ono, zdaniem naszych rozmówców możliwe do osiągnięcia i rozmowy o zalegalizowaniu działalności działającego w podziemiu ZPB są na dobrej drodze. – Nikt w składzie polskiej delegacji ani podczas narad między sobą, ani w trakcie rozmów ze stroną białoruską nie brał pod uwagę możliwości rozwiązania problemu ZPB w drodze łączenia Związków – powiedział jeden z naszych rozmówców, zaprzeczając tym samym pojawiającym się w mediach sugestiom o istnieniu zakulisowego polsko-białoruskiego porozumienia o połączeniu dwóch ZPB, z których jeden jest rządzony demokratycznie i zachowuje niezależność od białoruskich władz i służb specjalnych, a drugi jest przez niesterowany.

spotkanie_z_marszalkiem_senatu_zpb3

Z marszałkiem Senatu RP Stanisławem Karczewskim rozmawiają działacze ZPB: Mieczysław Jaśkiewicz, Teresa Sobol, Andżelika Borys i Marek Zaniewski

spotkanie_z_marszalkiem_senatu_zpb6

Andżelika Borys, Wiktor Baranowicz i Stanisław Karczewski

spotkanie_z_marszalkiem_senatu_lekarze

Członkowie Towarzystwa Lekarzy Polskich przy ZPB rozmawiają z marszałkiem Senatu RP Stanisławem Karczewskim, który z zawodu jest lekarzem

Taki scenariusz sugerował wprawdzie podczas wspólnej ze Stanisławem Karczewskim konferencji prasowej Michaił Miasnikowicz. Mówił mianowicie, iż jest za tym, aby oba ZPB połączyły się w jedną organizację. – Jest to jednak sprawa samych Związków, czy chcą się łączyć – podkreślił przewodniczący białoruskiej Rady Republiki, pozostawiając otwartą kwestię uregulowania polsko-białoruskiego sporu wokół ZPB.

spotkanie_z_marszalkiem_senatu_jakolcewicz

Stanisław Karczewski rozmawia z Haliną Jakołcewicz, prezes Stowarzyszenia Sybiraków – Ofiar Represji Politycznych przy ZPB

spotkanie_z_marszalkiem_senatu_laczkowski3

Działaczki ZPB: Irena Głuchowska, Halina Jakołcewicz, Maria Tiszkowska i Andżelika Borys rozmawiają z Romualdem Łanczkowskim

spotkanie_z_marszalkiem_senatu_dyrektorki

Danuta Surmacz i Halina Bułaj, dyrektorki Szkół Polskich w Grodnie i Wołkowysku rozmawiają z marszałkiem Senatu RP

Pośrednim potwierdzeniem tego, że strona polska wciąż nie postrzega reżimowego ZPB, jako struktury, reprezentującej środowisko Polaków na Białorusi jest fakt, iż na spotkanie, podsumowujące wizytę delegacji Senatu RP na Białorusi, nie zostali zaproszeni przedstawiciele władz marionetkowego Związku Polaków.

spotkanie_z_marszalkiem_senatu_macierz

Janina Sagatowska rozmawia z przedstawicielami Polskiej Macierzy Szkolnej na Białorusi: Barbarą Fustoczenko, Teresą Kryszyń i Antonim Pacenko

spotkanie_z_marszalkiem_senatu_zpb

Helena Marczukiewicz, Konrad Pawlik, Stanisław Karczewski, Mieczysław Jaśkiewicz, Teresa Sobol i Andżelika Borys

spotkanie_z_marszalkiem_senatu_zpb5

Biskup grodzieński Aleksander Kaszkiewicz rozmawia z senator RP Janiną Sagatowską

Kierownictwo niezależnego ZPB było natomiast reprezentowane na spotkaniu z delegacją Senatu przez prezesa ZPB Mieczysława Jaśkiewicza, przewodniczącą Rady Naczelnej ZPB Andżelikę Borys oraz przez prezesów największych oddziałów terenowych ZPB i działających przy organizacji stowarzyszeń.

spotkanie_z_marszalkiem_senatu_laczkowski2

Andrzej Pisalnik i Romuald Łanczkowski

spotkanie_z_marszalkiem_senatu

spotkanie_z_marszalkiem_senatu_laczkowski4

Romuald Łanczkowski z białoruskimi miłośnikami polskiej historii

Znadniemna.pl

Najnowsze komentarze

  • Nareszcie !

  • Pan Andrzej Pisalnik prowadzi doskonale niniejsza strone internetowa ZPB. Brawo i wielkie dzieki za poswiecenie i kawal dobrej roboty.
    Pozdrowienia z Kalifornii.

Skomentuj

Skip to content