HomeHistoriaSpotkanie opłatkowe u kombatantów

Spotkanie opłatkowe u kombatantów

Okres spotkań świątecznych w strukturach Związku Polaków na Białorusi zainaugurowało 7 grudnia w Grodnie spotkanie opłatkowe w Stowarzyszeniu Żołnierzy Armii Krajowej.

Prezes Stowarzyszenia Żołnierzy Armii Krajowej na Białorusi, mjr Weronika Sebastianowicz wraz ze swoimi kolegami akowcami wita gości przyjęcia opłatkowego

Prezes Stowarzyszenia Żołnierzy Armii Krajowej na Białorusi, mjr Weronika Sebastianowicz wraz ze swoimi kolegami akowcami i kapelanem Stowarzyszenia, ks. Andrzejem Radziewiczem, wita gości przyjęcia opłatkowego

Przyjecie, zostało wydane przez kombatantów AK dzięki pomocy finansowej białostockiej Fundacji na Rzecz Pomocy Dzieciom Grodzieńszczyzny, wspierającej środowisko akowców na Białorusi w ramach projektu „Niezłomni”, finansowanego ze środków Senatu RP.

yczenia kombatantom AK na Białorusi składa Leszek Rysak, kierownik delegacji Rajdu Katyńskiego.

Życzenia świąteczne kombatantom AK na Białorusi składa Leszek Rysak, kierownik delegacji Rajdu Katyńskiego.

Życzenia świąteczne składa prezes ZPB Mieczysław Jaśkiewicz

Życzenia świąteczne składa prezes ZPB Mieczysław Jaśkiewicz

Delegacja działaczy ZPB

Delegacja działaczy ZPB

przemawia_marina_bucko

Przemawia Marina Bućko, sekretarz Zarządu Fundacji na Rzecz Pomocy Dzieciom Grodzieńszczyzny, a prywatnie – wnuczka Weroniki Sebastianowicz

marina_bucko_i_irena_konon

Marina Bućko i Irena Konon – reprezentantki Fundacji na Rzecz Pomocy Dzieciom Grodzieńszczyzny, wspierającej środowisko akowców na Białorusi w ramach projektu „Niezłomni”

Z okazji podzielenia się opłatkiem z akowcami skorzystali zaproszeni przez prezes Stowarzyszenia mjr Weronikę Sebastianowicz goście ze współpracujących z akowcami na Białorusi organizacji i inicjatyw społecznych oraz z polskich urzędów i instytucji państwowych. Na przyjęcie przybyli między innymi: prawie w pełnym składzie Zarząd Główny ZPB na czele z prezesem Mieczysławem Jaśkiewiczem, prezesi największych oddziałów terenowych ZPB, delegacja Stowarzyszenia Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński na czele z historykiem Leszkiem Rysakiem, wielokrotnym komandorem wypraw polskich motocyklistów na Kresy Wschodnie, a także reprezentacja Fundacji na Rzecz Pomocy Dzieciom Grodzieńszczyzny w składzie: koordynator akcji Fundacji Irena Konon oraz sekretarz Zarządu Fundacji Marina Bućko, prywatnie będąca wnuczką pani major Weroniki Sebastianowicz.

Życzenia świąteczne erteranom Armii Krajowej składa Arkadiusz Szwec

Życzenia świąteczne werteranom Armii Krajowej składa płk Arkadiusz Szwec, attache obrony RP na Białorusi

Płk Arkadiusz Szwec wręcza Stowarzyszeniu Żołnierzy Armii Krajowej na Białorusi w osobie Weroniki Sebastianowicz - wizerunek oficjalnego logo Wojska Polskiego

Płk Arkadiusz Szwec wręcza Stowarzyszeniu Żołnierzy Armii Krajowej na Białorusi w osobie Weroniki Sebastianowicz – wizerunek oficjalnego logo Wojska Polskiego

Długich lat w zdrowiu życzy akowcom konsul generalny RP w Grodnie Jaroslaw Książek

Długich lat w zdrowiu życzy akowcom konsul generalny RP w Grodnie Jaroslaw Książek

W imieniu dowództwa Straży Granicznej RP życzenia składa płk Krzysztof Gawęda

W imieniu dowództwa Straży Granicznej RP życzenia składa płk Krzysztof Gawęda

Dowództwo wojskowe Rzeczypospolitej Polskiej było reprezentowane na spotkaniu przez attache obrony RP na Białorusi, pułkownika Arkadiusza Szweca. Kilkuosobową reprezentację na czele z pułkownikiem Krzysztofem Gawędą, szefem Biura Ochrony Informacji, oddelegowała na spotkanie Komenda Główna Straży Granicznej RP. Pogranicznicy przywieźli dla kombatantów i ich rodzin paczki świąteczne, uzbierane dzięki ofiarności funkcjonariuszy Komendy Głównej SG. Niezwykle liczną delegacją przybyli na przyjęcie opłatkowe do akowców dyplomaci z Konsulatu Generalnego RP w Grodnie na czele z konsulem generalnym Jarosławem Książkiem, któremu towarzyszyła małżonka Elżbieta Książek.

Kapelan akowców na Białorusi, ks. Andrzej Radziewicz inicjuje modlitwę przed lamaniem się opłatkiem

Kapelan akowców na Białorusi, ks. Andrzej Radziewicz inicjuje modlitwę przed lamaniem się opłatkiem

Śpiewając kolędy, w świąteczny nastrój wprowadza obecnych na przyjęciu grupa wokalna chóru reprezentacyjnego ZPB "Głos znad Niemna"

Śpiewając kolędy, w świąteczny nastrój wprowadza obecnych na przyjęciu grupa wokalna chóru reprezentacyjnego ZPB „Głos znad Niemna”

Opłatkiem się łamią: prezes Oddziału ZPB w Wołkowysku Maria Tiszkowska i mjr Weronika Sebastianowicz

Opłatkiem się łamią: prezes Oddziału ZPB w Wołkowysku Maria Tiszkowska i mjr Weronika Sebastianowicz

Opłatkiem się łamią: płk Krzysztof Gawęda i mjr Weronika Sebastianowicz

Opłatkiem się łamią: płk Krzysztof Gawęda i mjr Weronika Sebastianowicz

Członkowie Stopwarzyszenia Żołnierzy Armii Krajowej na Białorusi pozują do zdjęcia pamiątkowego ze swoim kapelanem księdzem Andrzejem Radziewiczem

Członkowie Stowarzyszenia Żołnierzy Armii Krajowej na Białorusi pozują do zdjęcia pamiątkowego ze swoim kapelanem księdzem Andrzejem Radziewiczem

Nie zabrakło na spotkaniu także delegacji z Urzędu Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych RP, którego szef Jan Józef Kasprzyk z powodu obowiązków służbowych wprawdzie nie przybył na przyjęcie opłatkowe wieczorem 7 grudnia, ale spotkał się z kombatantami dnia następnego w Konsulacie Generalnym RP w Grodnie, gdzie odbyła się uroczystość wręczenia medali „Obrońcy Ojczyzny 1939-1945” i, gdzie minister złożył swoim podopiecznym z Białorusi życzenia z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku.

kurlowicz1

Szef UDSKiOR Jan Józef Kasprzyk wręcza medal Bronisławie Kurłowicz

Wysokiego wyróżnienia gratuluje Bronisławie Kulłowicz konsul generalny RP w Grodnie Jarosław Książek

Wysokiego wyróżnienia gratuluje Bronisławie Kurłowicz konsul generalny RP w Grodnie Jarosław Książek

Z rąk ministra Kasprzyka medal otrzymuje Edmund Lebiedź

Z rąk ministra Kasprzyka medal otrzymuje Edmund Lebiedź

Edmund Lebiedź

Edmund Lebiedź

Mjr Weronika Sebastianowqicz odbiera medal w imieniu nieobecnej Ireny Popławskiej

Mjr Weronika Sebastianowicz odbiera medal w imieniu nieobecnej Ireny Popławskiej

Wśród wyróżnionych medalami znaleźli się łączniczki AK w czasie wojny Bronisława Kurłowicz i Irena Popławska, a także byli żołnierze i łagiernicy Edmund Lebiedź oraz ostatni żyjący obrońca Grodna przed Sowietami we wrześniu 1939 roku – 96-letni Kazimierz Tumiński.

Ten ostatni, ze względu na wiek i stan zdrowia, nie mógł przybyć na ceremonię wręczenia medalu, więc minister Kasprzyk osobiście udał się do domu Kazimierza Tumińskiego, gdzie zastał bohatera schorowanego, ale cieszącego się z przybycia wysokiego gościa z Polski.

Minister Kasprzyk z osobami towearzyszącymi przybył do domu Kazimierza Tumińskiego

Minister Jan Józef Kasprzyk (drugi od prawej) z osobami towarzyszącymi przybył do domu Kazimierza Tumińskiego

Ostatni żyjący obrońca grodna w 1939 roku wita ministra Jana Jozefa Kasprzyka w swoim domu

Ostatni żyjący obrońca Grodna w 1939 roku wita ministra Jana Jozefa Kasprzyka w swoim domu

Kazimierz Tumiński otrzymuje medal z rąk ministra Kasprzyka

Kazimierz Tumiński otrzymuje medal z rąk ministra Kasprzyka

Minister Jan Józef Kasprzyk wręczył Kazimierzowi Tumińskiemu nie tylko przyznany mu medal „Obrońcy Ojczyzny 1939-1945”. Ostatniego żyjącego obrońcę Grodna we wrześniu 1939 roku Urząd Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych RP wyróżnił także imienną szablą oficerską.

Minister Jan Józef Kasprzyk wręcza Kazimierzowi Tumińskiemu imienną szablę oficerską

Minister Jan Józef Kasprzyk wręcza Kazimierzowi Tumińskiemu imienną szablę oficerską w dowód wdzięczności Rzeczypospolitej Polskiej za bohaterstwo wyróżnionego i za to, że mimo cierpień nigdy nie zdradził Ojczyzny

tuminski5

Kazimierz Tumiński z medalem

Medal dla bohatera

Medal dla Bohatera

Po niezwykle wzruszającej wizycie u Kazimierza Tumińskiego, Jan Józef Kasprzyk w towarzystwie konsula generalnego RP w Grodnie Jarosława Książka i miejscowych Polaków nawiedził groby wybitnych Polaków i polskich żołnierzy na cmentarzach pobernardyńskim i garnizonowym, a także odbył krótką wycieczkę po Grodnie, o którym ministrowi opowiadał działacz ZPB, historyk Józef Porzecki.

minister_cmentarz

Przy grobie Elizy Orzeszkowej

minister_cmentarz_orzeszkowa1

minister_cmentarz_orzeszkowa

Przy symbolicznym grobie Tadka Jasińskiego

Przy symbolicznym grobie Tadka Jasińskiego

minister_cmentarz_jasinski1

Przy Krzyżu Katyńskim

Przy Krzyżu Katyńskim

minister_cmentarz_krzyz_katynski1

minister_cmentarz_krzyz_katynski2

 

Znadniemna.pl

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content