HomeSpołeczeństwoParlament Europejski broni Związku Polaków na Białorusi

Parlament Europejski broni Związku Polaków na Białorusi

Parlament Europejski uchwalił wczoraj, 24 listopada, Rezolucję w sprawie sytuacji na Białorusi. Wśród organizacji pozarządowych, których los niepokoi europosłów, znalazł się Związek Polaków na Białorusi.

parlament

W dokumencie, który został uchwalony 468 głosami za, przy 21 głosach przeciw i 93 wstrzymujących się od głosu, Parlament Europejski uznał, że odnotowywane ostatnio na Białorusi postępy na rzecz przestrzegania praw człowieka i wartości demokratycznych są niewystarczające.

W punkcie ósmym Rezolucji europosłowie piszą, iż „zdecydowanie potępiają politykę rządu białoruskiego, polegającą na wykorzystywaniu sił specjalnych do ingerowania w wewnętrzne sprawy organizacji społeczeństwa obywatelskiego, w tym organizacji reprezentujących mniejszości narodowe”. Jako przykład organizacji, która jest poddawana ingerencji ze strony sił specjalnych państwa białoruskiego, Parlament Europejski podaje „niezależną organizację pozarządową Związek Polaków na Białorusi”.

W pozostałych punktach Rezolucji europosłowie krytykują władze białoruskie między innymi za to, że na Białorusi pojawiają się nowi więźniowie polityczni, opozycja jest prześladowana i stosowana jest kara śmierci. Ponadto, Białoruś, zdaniem Parlamentu Europejskiego zaniedbuje kwestie bezpieczeństwa, budując elektrownię atomową w Ostrowcu, która ma być „najkrócej budowaną i najtańszą” elektrownią tego rodzaju. Parlament Europejski potępia także udział armii białoruskiej we wspólnych manewrach wojskowych z Rosją w ramach militarnego programu „Zapad”.

Logo_ZPB

Komentarz Znadniemna.pl:

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji na Białorusi, potępiająca presję na niezależny Związek Polaków na Białorusi ze strony białoruskich służb specjalnych jest niezwykle istotna w kontekście zbliżającego się IX Zjazdu ZPB.

Przypomnijmy, że pojawiające się w prasie polskiej doniesienia o planach połączenia niezależnego ZPB z organizacją o tej samej nazwie, kontrolowanej przez białoruskie KGB, zmusiły Radę Naczelną ZPB do przyjęcia specjalnej Uchwały, w której radni ZPB potępili scenariusz łączenia niezależnego ZPB z marionetkową organizacją białoruskich służb specjalnych. Realizacja takiego scenariusza mogłaby sprawić, że IX Zjazd ZPB okazałby się ostatnim zjazdem największej niezależnej organizacji, zrzeszającej Polaków na Białorusi.

Rezolucja Parlamentu Europejskiego jest dowodem na to, że radni ZPB wcale nie przesadzili z czujnością, głosując za Uchwałą potępiającą scenariusz rozstrzygnięcia kwestii niezależnego ZPB poprzez wprowadzenie do niego agentury KGB Białorusi w drodze połączenia ZPB z organizacją, kontrolowaną przez białoruskie służby specjalne.

Należy ufać, że europosłowie, włączając do tekstu swojej ostatniej Rezolucji w sprawie sytuacji na Białorusi punkt o potępieniu ingerowania w wewnętrzne sprawy ZPB ze strony sił specjalnych Białorusi, mieli ku temu poważne powody i dotyczyły one nie tylko wydarzeń z roku 2005 oraz późniejszych, które już były uwzględniane przez Parlament Europejski w poprzednich Rezolucjach, dotyczących sytuacji na Białorusi.

Znadniemna.pl

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content