HomeKulturaPodlasie w obiektywie Jerzego Fedorowicza

Podlasie w obiektywie Jerzego Fedorowicza

Dzisiaj, w galerii “Na Płocie”, przed Konsulatem Generalnym RP w Grodnie, odbył się wernisaż wystawy fotograficznej pt. „Narew”, przygotowanej przez znakomitego fotografa z Białegostoku Jerzego Fedorowicza.

Uroczyście otworzył wernisaż konsul generalny RP w Grodnie Andrzej Chodkiewicz.

Jerzy Fedorowicz opowiada o swojej wystawie

Jerzy Fedorowicz opowiada o swojej wystawie

– Nie mamy w konsulacie sali wystawowej, ale chcemy chociażby tu, jak żartobliwie nazywamy naszą galerię – „Na płocie”, prezentować prace fotografów i malarzy z różnych regionów Polski. Skoro przez ten nasz taras rocznie przechodzi sto tysięcy ludzi po wizy, będziemy mieli największą frekwencję wystawową w Grodnie – zauważył dyplomata.

Podczas wernisażu

Podczas wernisażu

Na wystawie zgromadzili się działacze Związku Polaków na Białorusi, artyści-malarze z Towarzystwa Plastyków Polskich przy ZPB, grodnianie oraz pracownicy placówki dyplomatycznej, którzy z zainteresowaniem słuchali słów autora wystawianych zdjęć i oglądali jego prace.

Fotografie Jerzego Federowicza

Fotografie Jerzego Fedorowicza

– Interesuje mnie pejzaż nad wodą, gdyż nad wodą właśnie spędziłem swoje dzieciństwo – mówił Jerzy Fedorowicz. – Łowienie ryb i wędrówki szlakami nadwodnymi sprawiły, że zacząłem fotografować – dodał artysta, mówiąc, że na wystawie prezentuje kawałek Podlasia – zielonej krainy, gdzie jest najwięcej w Polsce puszcz i duża ilość jezior. – Są to najciekawsze i najgłębsze zbiorniki wody w Środkowej Europie – zaznaczył fotograf.

Wystawa Fedorowicza 03

Wystawa składa się z kilkudziesięciu fotografii, ukazujących przyrodę lasów, łąk, jezior i rzek Podlasia. Fedorowicz stara się ukazywać florę i faunę w jej naturalnym środowisku. Swoje prace artysta wykonuje bez zastosowania dodatkowego oświetlenia i sztucznych elementów tła. Prezentowane obrazy łączą w sobie artystyczną perfekcję, techniczne zaawansowanie fotografii i naturalne piękno przyrody.

Wystawa Fedorowicza 07

Wystawa Fedorowicza 01

W centrum Jerzy Fedorowicz

Jerzy Fedorowicz jest byłym nauczycielem fizyki i techniki oraz fotografii. Poza 35-letnią pracą dydaktyczną zajmował się działalnością kulturalną i twórczą, szczególnie w dziedzinie fotografii. Ta ostatnia według Fedorowicza jest skutecznym środkiem, metodą i formą kształcenia i wychowania młodzieży.

Każdego roku artysta organizuje dla młodzieży wiele plenerów i wystaw. Jego wychowankowie uczestniczyli w najważniejszych młodzieżowych imprezach fotograficznych w Polsce i zdobywali główne nagrody.

Iness Todryk-Pisalnik

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content